The European Anti-Poverty Network
Latvijas PretNabadzības TīklsSvētdiena, 2018. gada 18. februāris

LV
EN

RU

 
 

EAPN-LATVIA
Latvijas PretNabadzības Tīkls

Biedrību „EAPN-Latvia” 2013. gada 9. oktobrī dibināja 7 nevalstiskās organizācijas:
- Latvijas Sarkanais Krusts
- biedrība „Skalbes”
- IWO - International Women's Organisation
- Latvijas SOS – bērnu ciematu asociācija
- Rīgas aktīvo senioru alianse
- Latvijas Atkarības psihologu apvienība
- biedrība „PINS”.

Biedrība ir 2009. gada 17. novembrī Rīgā neformāli izveidotā Latvijas Pretnabadzības tīkla darbības turpinātāja.

Pašlaik EAPN-Latvia ir 32 biedru organizācijas un 5 asociētie biedri.

Biedrības mērķis ir, strādājot Eiropas Tīklā cīņai pret nabadzību, strādāt uz sociāli drošu Latviju, kas brīva no nabadzības un sociālās atstumtības un kurā pieejamas ekonomiskās, sociālās un kultūras tiesības visiem.

EAPN-Latvia, visās savas darbības jomās ievērojot dzimumu līdztiesību un nepieļaujot nekāda veida diskrimināciju,
• veicina un uzlabo organizāciju darbību efektivitāti, kas izskauž nabadzību un novērš sociālo atstumtību;
• palielina informētību sabiedrībā jautājumos par nabadzību un sociālo atstumtību;
• dod iespējas cilvēkiem, kas dzīvo nabadzībā un sociālajā atstumtībā, uzlabot savu labklājību;
• lobē cilvēku un organizāciju, kas saskaras ar nabadzību un sociālo atstumtību, intereses.

Konsultācijas un citi pakalpojumi >>>

Jaunumi


• 07.02.2018. EMIN-2 koordinatoru sanāksme


• 01.02.2018. EAPN-Latvia EMIN-2 projekta ietvaros izsludinājusi konkursu uz EMIN Goda vēstneša pieteikumiem


● 26.01.2018. Latvijas Bērnu labklājības tīkla (LBLT) paplašinātā valdes sēde Jēkabpilī


• 20.01.2018. Latvijas 100-gades ieskaņa Varakļānos


• 06.12.2017. NVO kapacitātes stiprināšanas darba grupas sanāksme


● 06.12.2017. PeP izvērtēšana un noslēgums


● 28.11.2017. ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-20.g. plān. perioda Uzraudzības komitejas sēde


● 29.11.2017. Iedzīvotāju forums „Rīga dimd”


● 15.11.2017. Diskusija LR Saeimā


• 15.11.2017. NVO kapacitātes stiprināšanas darba grupas sanāksme


• 15.11.2017. Rīga. EMIN-2 projekta koordinatoru sanāksme


● 9.-10.11.2017. EAPN PeP 16. Eiropas konferencē "Let's tackle in work poverty!"


● 01.11.2017. EAPN-Latvia biedru sapulce


• 27.10.2017. Rīga. Diskusija "Sociālā nevienlīdzība Latvijā: izaicinājumi un risinājumi"


• 25.10.2017. Pārskats - diskusija par NVO ietekmi interešu aizstāvībā


• 19.-21.10.2017. EUISG sanāksme un EAPN Ģenerālā Asambleja Dublinā, Īrijā


● 19.-21.10.2017. EAPN sanāksmes un Ģenerālā Asambleja Dublinā, Īrijā


• 06.10.2017. NVO kapacitātes stiprināšanas darba grupas sanāksme


• 25.-26.09.2017. EMIN 2 nacionālo koordinatoru 2. sanāksme Lēvenā


● 22.09.2017. LSOST darba grupas sanāksme


• 15.09.2017. Diskusija ar PeP nacionālo koordinatoru un NVO ekspertiem Rēzeknē


• 14.09.2017. Diskusija ar PeP nacionālo koordinatoru un NVO ekspertiem Varakļānos


• 14.09.2017. Varakļāni. Diskusija par cilvēka cienīgiem ienākumiem un patēriņa grozu Latvijas lauku reģionos


• 07.09.2017. Diskusijā ar NVO ekspertiem Pāvilostas novada Ziemupē


• 07.09.2017. Diskusija Ziemupē par izpratnes veidošanu sabiedrībā par Eiropas Stratēģiju 2020


• 06.09.2017. Rucava. Diskusija par cilvēka cienīgiem ienākumiem un patēriņa grozu Latvijas lauku reģionos


• 06.09.2017. Diskusija Rucavā par izpratnes veidošanu sabiedrībā par Eiropas Stratēģiju 2020


• 22.08.2017. NVO kapacitātes stiprināšanas darba grupas sanāksme

• 16.08.2017. Fonda LAIKaMETS projektu konkursi nevalstiskajām organizācijām

• 15.08.2017. LSOST aktualizē savus uzdevumus


• 02.08.2017. NVO priekšlikumu sagatavošana


● 12.07.2017. Vizīte biedrības "Aicinājums Tev" sociālās uzņēmējdarbības centrā


• 12.07.2017. NVO ekspertu sanāksme


• 06.07.2017. Diskusija par patēriņa grozu un cilvēka cienīgu ienākumu nodrošināšanu


• 06.07.2017. EAPN-Latvia turpina programmu cilvēkiem, kas pieredzējuši nabadzību un veic iedzīvotāju reālo ienākumu izpēti

2017.gada notikumi >>  |  2016. gada notikumi >>

Kontakti

Adrese: EAPN-Latvia, Vaļņu iela 32 - 508, Rīga, LV-1050, Latvija
Tālruņi: +371 22311545, +371 29664063, e-pasts: infoeapn.lv

● Laila Balga, valdes priekšsēdētāja: tālrunis 22311545, laila.balgalatnet.lv
● Elīna Ālere-Fogele, valdes locekle: tālrunis 27494877, elina.alere.fogeleeapn.lv
● Lelde Cālīte, valdes locekle: tālrunis 24550107, lelde.caliteinbox.lv

The European Anti-Poverty Network:
www.eapn.eu/en/who-we-are/members/eapn-latvia-latvijas-pretnabadzibas-tikls  

SĀKUMS

PAR MUMS

STRATĒĢIJAS PLATFORMA

INTEREŠU AIZSTĀVĪBA

EMIN

EMIN 2

LATVIJAS NVO
FONDA PROJEKTI

PROJEKTI

BALTIC PROJECT


PASĀKUMI ĀRVALSTĪS

People Experiencing Poverty


PASĀKUMI LATVIJĀ


FONDS LAIKaMETS


Programmas
Latvijas 100-gadei

 

 
 
eapn.lv 2014-2017 © EAPN-Latvia
-

tālrunis +371 22311545, e-pasts: info[at]eapn.lv