The European Anti-Poverty Network
Latvijas PretNabadzības TīklsPiektdiena, 2024. gada 21. jūnijs

LV
EN

RU

 
 
Sieviešu tiesību institūts
Adrese: Parka iela 2 - 8, Aloja, Alojas novads, LV-4064, Latvija. +371 29664063, stilatnet.lv

Biedrība „Sieviešu tiesību institūts” (STI) dibināta 1997. gada 22. janvārī Rīgā, LR UR reģ. nr. 40008017556. Biedrības mērķi virzīti uz līdzsvara veidošanu starp abiem dzimumiem, lai stimulētu pilsoniskās sabiedrības progresu, t.sk. sabiedrības integrāciju. Biedru skaits uz 2015. gada 1. aprīli – 780.

Институт по правам женщин
Адрес: ул. Парка 2 - 8, Алоя, Алойского округа, LV-4064, Латвия.  +371 29664063, stilatnet.lv

Общество "Институт по правам женщин" (STI) была создана 22 января 1997 года в Риге, рег. № 40008017556.
Цели института направлены на формирование баланса между полами для того, чтобы стимулировать прогресс гражданского общества, в том числе интеграция общества. 780 - количество членов на 1 апреля 2015 года.


Women Rights Institute
Address: Parka street 2 – 8, Aloja, Aloja district, LV-4064, Latvia.  +371 29664063, stilatnet.lv

Association „Women Rights Institute” (WRI) was founded on January 22, 1997 in Riga, reg. no. 40008017556. Aims of association are being directed to balancing between both genders to stimulate progress of civil society, including integration of society. Number of members on April 1, 2015 – 780.

BALTIC PROJECT
Support for Civil Society and Equality in Baltic

• Project managers • Project partners
• Publicity • Activities of the project


Nordic Council of Ministers - Ziemeļu Ministru padome
 

 
Latvia

Women Rights Institute
Russia

Women’s Union of the
Kaliningrad region
Finland

European Anti Poverty
Network - Finland
Estonia
 
Eesti People to People
Latvia

European Anti-Poverty
Network - Latvia
Lithuania
 

 
Lithuanian Multiple
Sclerosis Union
Finland

Evangelical Lutheran
Church of Finland
Finland
 
ALLIANCE – Russian-
speaking youth
organisation of Helsinki
Sweden

Svefi - Sverigefinska
folkhögskolan
Norway

Humana People to People
Poland

Stowarzyszenie
VESUVIO
 

WRI NCM Final Report (.pdf)
WRI NCM Interim report (.pdf)
WRI Project application (.pdf)
WRI NCM Project contract (.pdf)
Project budget (.pdf)
Project timetable (.pdf)
Projekta aktivitātāšu apraksts (.pdf)• Project managers   |   • Project partners   |   • Publicity   |   • Activities of the project

- - -

Facebook: facebook.com/laila.balga
 

SĀKUMS

PAR MUMS

EAPN-Latvia izdevumi

STRATĒĢIJAS PLATFORMA

European Minimum
Income Network


Latvijas NVO
fonda projekti


RĪGAS DOMES PROJEKTI
 
PROJEKTI

BALTIC PROJECT 4
BALTIC PROJECT 3
BALTIC PROJECT 2
BALTIC PROJECT

NORDPLUS 2019-2022
NORDPLUS preparatory 2019

ERASMUS+ Small-scale Partnership

2022-2023

ERASMUS+ Strategic Partnerships
2020-2023

ERASMUS+ SMES-Europa
2022-2024

ERASMUS AKREDITĀCIJA
2022-2027

PASĀKUMI ĀRVALSTĪS

People Experiencing Poverty


PASĀKUMI LATVIJĀ


FONDS LAIKaMETS


Programmas
Latvijas 100-gadei

 

 
 
eapn.lv 2014-2024 © EAPN-Latvia
-

tālrunis +371 22311545, e-pasts: info[at]eapn.lv