The European Anti-Poverty Network
Latvijas PretNabadzības TīklsSvētdiena, 2018. gada 27. maijs

LV
EN

RU

 
 

   

EMIN 2

Ceļā uz labāku minimālo ienākumu modeli un labāku Eiropu

2017. gada 1. janvāris - 2018. gada 21. decembris

Eiropas un nacionālās programmas 26 Eiropas Savienības dalībvalstīs

• EMIN2 pieteikuma kopsavilkums (.pdf)
• EMIN2 Abstract of the proposal (.pdf)
• Rezume RU

• Presentation of the European Minimum Income Network (EMIN) May 2017 (.pdf)
• Presentation of the European Minimum Income Network (EMIN) February 2017 (.pdf)

• 26.06.2017. EMIN-2 Position on relation to Minimum income .. (.pdf) >>

• EMIN2 Revised Road Map for MIS 2017 (.pdf) >>

• 26.06.2017. Pozīcija saistībā ar Minimālajiem Ienākumiem kā daļu no Eiropas Sociālo Tiesību Pīlāra (.pdf) >>

• 26.06.2017. Позиция в отношении Минимального Дохода в рамках Европейского Столпа Социальных Прав (.pdf) >>

• 30.06.2017. EMIN 2 Work Programmes for the National EMIN Networks 2017-2018 (.pdf) >>

• 18.09.2017. Eiropas minimālo ienākumu tīkls (EMIN 2). Nacionālo EMIN tīklu 2017./2018. gada darba programmas (.pdf) >>

• 18.09.2017. ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕТЬ МИНИМАЛЬНОГО ДОХОДА (EMIN 2). Рабочие программы для национальных сетей EMIN на 2017-2018 год (.pdf) >>

• 30.10.2017. Interim Report EMIN2 October 2017 (.pdf) >>

• 17.11.2017. Every on the Bus: A journey for a better Europe (.pdf) >>

• 05.03.2018. EMIN-2 atskaite - darba plāns 2017-2018 (.pdf) >>
• 05.03.2018. EMIN-2 Report - Work Plan 2017-2018 (.pdf) >>

eminbus.eu
• 24.04.-28.08.2018. EMIN autobusa tūres maršruti Eiropā (.pdf) >>
• 07.-09.06.2018. EMIN bus trip programme (.pdf) >>

___

Vispārējā informācija

emin-eu.net >>

Projekta mērķi

1. Organizēt, koordinēt un vadīt Eiropas Minimālo Ienākumu Tīklu (EMIN)
2. Palielināt informētību nacionālo valstu līmenī par adekvātu minimālo ienākumu modeli (MIS)
3. Atbalstīt politiskās diskusijas un iniciatīvas par minimālo ienākumu modeli (MIS)

Uzdevumi

1. Pašreizējo MIS tendenču analīze
2. Tīklu kapacitātes paaugstināšanas veicināšana
3. Savstarpējo apmācību iespējas Eiropā
4. Valsts institūciju iesaiste EMIN
5. EMIN visaptverošas saziņas stratēģijas attīstība, t.sk. Nacionālo Vēstnieku iecelšana
6. EMIN2 tūres „Visi autobusā” organizēšana
7. Diskusiju veicināšana un regulāra dialoga uzturēšana ES un nacionālo valstu līmenī
8. Ar MIS saistītās politikas savlaicīga ieguldījuma veicināšana ES procesos
9. ES līmeņa trīs salīdzinošo pārskatu sagatavošana
10. Nacionālo politisko diskusiju organizēšana patēriņa groza pieteikumam

___


Projekta īstenotāji

        

Vadošais partneris:

• European Anti-Poverty Network

Partneri:

• European Trade Union Confederation

• The Federal Public Service for Social Integration in Belgium

• University of Antwerp

• The National EMIN Networks

• The European Level Supporter Group

• European Parliament

___


Projekta koordinatori Latvijā


Laila Balga
nacionālais koordinators (EAPN-Latvia)

Lelde Cālīte
reģionālais koordinators (Eurochild, Sociālā atbalsts un palīdzības biedrība "Veiksme")

Elīna Ālere-Fogele
reģionālais koordinators (FEAD, Sieviešu tiesību institūts)

Mārīte Rozentāle
reģionālais koordinators (PeP, Siguldas biedrība "Aicinājums Tev")

Jānis Stjadja
reģionālais koordinators (PeP, Dobeles invalīdu biedrība)


Valda Stadgale
reģionālais koordinators (PeP, Rucavas biedrība "Jumītis")


Baiba Giptere
reģionālais koordinators (PeP, Asociācija Latgales priekšpilsētas attīstībai)


Māris Kalējs
interneta lapas izstrāde un uzturēšana

___


Projekta publicitāte

• 17.07.2017. Latvijā jāpalielinās ne tikai min. ienākumiem, bet arī soc. pabalstiem (.pdf) >>

• 06.07.2017. Diskusija par minimālajiem ienākumiem Eiropā (.pdf) >>

• 08.06.2017. EMIN-2 informācija Facebook (.pdf) >>

• Interneta lapas izstrāde un uzturēšana: Māris Kalējs, SIA "Sanne"

___

EMIN 2 tīkls Latvijā

Partneru kontakti

___

Pasākumi Eiropā

https://www.eapn.eu/great-launch-of-the-emin-bus-tour/

http://eminbus.eu/bus-tour/

___

• 27.02.2018. EMIN-2 nacionālo koordinatoru 3. sanāksme Briselē2018. gada 27. februārī Briselē, Beļģijā, Laila Balga piedalījās EMIN-2 nacionālo koordinatoru 3. sanāksmē, kuru vadīja EAPN Direktors Leo Williams un projekta darbinieki Fintan Farrell, Anne Van Lancker un Elke Vandermeerschen. Sanāksmē piedalījās un komentārus sniedza arī Eiropas Komisijas pārstāve Katalin Szatmari.
Lasīt vairāk >>

__

• 25.-26.09.2017. EMIN 2 nacionālo koordinatoru 2. sanāksme Lēvenā

Lēvena, Beļģija.
2017. gada 25. un 26. septembrī Laila Balga piedalījās EMIN 2 nacionālo koordinatoru otrajā sanāksmē, kuru vadīja Eiropas projekta koordinators Fintan Farrell un EMIN 2 politikas koordinatore Anne Van Lancker.
Lasīt vairāk >>

___

• 27.03.2017. EMIN 2 nacionālo koordinatoru 1. sanāksme Briselē

Brisele, Beļģija.
2017. gada 27. martā Laila Balga piedalījās EMIN 2 nacionālo koordinatoru pirmajā sanāksmē, kuru vadīja Eiropas projekta koordinators Fintan Farrell.
Lasīt vairāk >>

___

Pasākumi Latvijā

• Ar 2018. gada 9. aprīli EMIN Goda vēstneša pienākumus sākusi pildīt Elīna Pinto, Eiropas Latviešu apvienības vicepriekšsēde


EMIN Goda vēstnese Elīna Pinto

___

• 28.03.2018. EMIN-2 darba grupas sanāksme28. martā Rīgā notika EMIN-2 pasākumu plānošanas sanāksme.
Lasīt vairāk >>

___

• 07.02.2018. EMIN-2 koordinatoru sanāksme

Rīgā, Sporta centrā "Mežaparks" notika EMIN-2 koordinatoru sanāksme, lai plānotu EAPN-Latvia pārstāvju vizītes uz Igauniju un Lietuvu saistībā ar Eiropas Autobusa tūri, kā arī lai plānotu EMIN Goda vēstnešu izvirzīšanu Latvijas reģionos. Sanāksmi kuru vadīja nacionālais koordinators Laila Balga, piedalījās pasākumu koordinatori Elīna Ālere-Fogele, Baiba Giptere un Jānis Stjadja. Sanāksmes darbā iesaistījās arī Latvijas Juristu apvienības valdes priekšsēdētājs Rihards Bunka un Garkalnes sieviešu biedrības "Mūsmājas" valdes priekšsēdētāja Iveta Valeine.
Lasīt vairāk >>

___

• 01.02.2018. EAPN-Latvia EMIN-2 projekta ietvaros izsludinājusi konkursu uz EMIN Goda vēstneša pieteikumiem

   

AICINĀM! Eiropas Minimālo ienākumu tīkls (The European Minimum lncome Network - EMIN), kuru koordinē biedrība „EAPN—Latvia”, aicina sadarbības partnerus: arodbiedrības, biedrības un citas nevalstiskās organizācijas, pašvaldības, valsts institūcijas un uzņēmumus līdz 2018.g. 31.martam pieteikt Goda vēstnesi - Latvijas personību, kura ar savu pārliecību iedvesmos.
Lasīt vairāk >>

___

• 15.11.2017. Rīga. EMIN-2 projekta koordinatoru sanāksmeEAPN-Latvia projekta koordinatori Laila Balga, Elīna Ālere-Fogele, Lelde Cālīte un Mārīte Rozentāle kopā ar IT menedžeru Māri Kalēju un dalīborganizāciju vadītājiem Baibu Gipteri, Ivetu Valeini un Jāni Stjadju sanāksmē Rīgas birojā plānoja pasākumus 2018. gadam: starptautiskai politikas konferencei, Nacionālā vēstnieka izvirzīšanai un EMIN Eiropas autobusa sagaidīšanai Latvijā.
Lasīt vairāk >>

___

• 27.10.2017. Rīga. Diskusija "Sociālā nevienlīdzība Latvijā: izaicinājumi un risinājumi"Kaņepes Kultūras centrā EMIN-2 projekta koordinatores Laila Balga un Elīna Ālere-Fogele, kā arī Latvijas Universitātes asociētā profesore Līga Rasnača un sociālo jautājumu eksperts Viesturs Kleinbergs piedalījās Frīdriha Eberta fonda un Brīvības un solidaritātes fonda rīkotajā diskusijā "Sociālā nevienlīdzība Latvijā: izaicinājumi un risinājumi".
Lasīt vairāk >>

___

• 14.09.2017. Varakļāni. Diskusija par cilvēka cienīgiem ienākumiem un patēriņa grozu Latvijas lauku reģionos

Varakļānu Zupas virtuvē ar NVO ekspertiem Lailu Balgu, Henriku Danusēviču, Elīnu Āleri-Fogeli, Juri Dzelmi, Sergeju Mahņovu un Jāni Stjadju no EAPN-Latvia un ar Rīgas ekonomikas augstskolas ekspertu Māri Graudiņu diskusijā tikās Varakļānu novada pašvaldības un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Organizators biedrība "Pieaugušo attīstības projekts", valdes priekšsēdētāja Staņislava Poče.
Lasīt vairāk >>

___

• 06.09.2017. Rucava. Diskusija par cilvēka cienīgiem ienākumiem un patēriņa grozu Latvijas lauku reģionosRucavas Saieta namā ar NVO ekspertiem Lailu Balgu, Elīnu Āleri-Fogeli, Mārīti Rozentāli, Valdu Stadgali, Juri Dzelmi un Jāni Stjadju no EAPN-Latvia diskusijā tikās Rucavas novada pašvaldības, uzņēmumu un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Organizators biedrība "Jumītis", valdes priekšsēdētāja Valda Stadgale.
Lasīt vairāk >>

___

• 06.07.2017. Diskusija par patēriņa grozu un cilvēka cienīgu ienākumu nodrošināšanu

2017. gada 6. jūlijā Rīgā EMIN-2 projekta ietvaros notika diskusija par patēriņa groza (reference budgets) pieteikuma aktualitāti un cilvēka cienīgu ienākumu nodrošināšanas nepieciešamību iedzīvotājiem.
Uz diskusiju tika aicināti speciālisti un zinātnieki: Elīna Celmiņa no Labklājības ministrijas, Viktors Veretjanovs no Centrālās statistikas pārvaldes, Baiba Bela un Līga Rasnača no Latvijas Universitātes.
Diskusijā piedalījās vairāk nekā 20 nevalstisko organizāciju pārstāvji, vienoti paužot nepieciešamību par reāla patēriņa groza izveidošanu Latvijā, kas ietekmētu likumdošanas raksturu.
Lasīt vairāk >>

___

• 20.06.2017. EAPN-Latvia iesniegusi EAPN (Europe) Latvijas pārskatu (Context Report), kuru sagatavoja EMIN-2 darba grupa: Elīna Ālere-Fogele, Norberts Snarskis, Lelde Cālīte, Valda Stadgale un Laila Balga.

• 18.08.2017. Context Report (.pdf) >>


___

• Aptaujas anketa EMIN-2 darba grupas dalībniekiem (.pdf) >>
___

• 19.04.2017. Finanšu ministrijas vēstule (.pdf) >>
___

• 06.06.2017. Apstiprina stratēģisko plānu Eiropas Minimālo Ienākumu Tīkla (EMIN-2) ieviešanai Latvijā

2017. gada 6. jūnijā Rīgā EMIN-2 darba grupa: Laila Balga, Elīna Ālere-Fogele, Lelde Cālīte, Mārīte Rozentāle, Henriks Danusēvičs un Norberts Snarskis apstiprināja stratēģisko plānu Eiropas Minimālo Ienākumu Tīkla (EMIN-2) ieviešanai Latvijā līdz 2018. gada decembrim.
Lasīt vairāk >>
___

• 26.05.2017. Diskusija par EMIN 2 uzdevumu īstenošanas iespējām Latvijā 2017.-2018. gadā

2017. gada 26. maijā Slokā, Jūrmalā, Laila Balga, Norberts Snarskis, Elīna Ālere-Fogele, Jānis Stjadja un Vija Ahunzjanova, EAPN-Latvia eksperti; Māris Graudiņš, Brīvības un solidaritātes fonda valdes loceklis, politiskās partijas "Progresīvie" priekšsēdētājs un EAPN-Latvia eksperts, un Ieva Lazda, Jūrmalas pilsētas Sabiedriskās padomes locekle, Ķemeru iedzīvotāju biedrības valdes priekšsēdētāja vietniece, diskutēja par EMIN 2 uzdevumu īstenošanas iespējām Latvijā 2017.-2018. gadā.
Lasīt vairāk >>
___

• 2017. gada 29. martā EAPN-Latvia Valdes priekšsēdētāja Laila Balga un dalīborganizāciju vadītāji Norberts Snarskis (PINS), Henriks Danusēvičs (Latvijas Tirgotāju asociācija), Vija Ahunzjanova (LĢC „Ģimenes atbalsts”) un Ināra Hedviga Pūpola (Liepājas Diabēta biedrība) piedalījās NVO un MK sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē. Tēmas: Plāns minimālo ienākumu atbalsta sistēmas pilnveidošanai (Labklājības ministrija) un Aktuālā informācija par Valsts nodokļu politikas pamatnostādņu 2017.-2021. gadam izstrādes gaitu (Finanšu ministrija).
___

• 2017. gada 8. martā EAPN-Latvia Valde iesniedza LR Ministru prezidentam priekšlikumus "Par minimālā ienākuma noteikšanu", kurus sagatavoja Norberts Snarskis un Henriks Danusēvičs. Skatīt: eapn.lv/interesu_aizstaviba
___

• 2017. gada 28. februārī EAPN-Latvia darba grupa (Norberts Snarskis un Laila Balga) informēja par EMIN 2 projektu un iesniedza priekšlikumus Labklājības ministrijas Minimālo ienākumu līmeņa ieviešanas projekta darba grupai.
___
 

SĀKUMS

PAR MUMS

STRATĒĢIJAS PLATFORMA

INTEREŠU AIZSTĀVĪBA

EMIN

EMIN 2

LATVIJAS NVO
FONDA PROJEKTI

PROJEKTI

BALTIC PROJECT

BALTIC PROJECT 2


PASĀKUMI ĀRVALSTĪS

People Experiencing Poverty


PASĀKUMI LATVIJĀ


FONDS LAIKaMETS


Programmas
Latvijas 100-gadei

 

 
 
eapn.lv 2014-2018 © EAPN-Latvia
-

tālrunis +371 22311545, e-pasts: info[at]eapn.lv