The European Anti-Poverty Network
Latvijas PretNabadzības TīklsPiektdiena, 2024. gada 21. jūnijs

LV
EN

RU

 
 

ERASMUS AKREDITĀCIJA 2022-2027

Accreditation of an NGO consortium for adult learning mobility

Accreditation No. 2021-1-LV01-KA120-ADU-000043580
01/02/2022 - 31/12/2027

Project No. 2022-1-LV01-KA121-ADU-000062702
01/06/2022 - 31/05/2024

Project No. 2022-1-LV01-KA121-ADU-0000146046
01/06/2023 - 31/08/2024

NGO CONSORTIUM

1. EAPN-Latvia (Lead Member)
2. IWO-International Women's Organisation


 
3. Association of Youth Organisations "IMKA Latvija"
4. Sigulda Association "Aicinājums Tev"
5. Rucava Association "Jumītis"
6. Dobele Association of Disabled People
7. Association "LiveIntegro"
8. Latvian Association of Large Families 9. Latvian Lawyers' Association
10. St.Luke Support Association
11. Varaklani Association "Adult development project"
12. Riga Active Seniors Alliance
13. Jurmala Support Association "Onkonet"
14. Children's and Youth Para Sports Association
15. People's Aid Fund
  16. Ezernieki society "In-Tan-San"
 

NGO CONSORTIUM TEAM


● Laila Balga, Project Coordinator
infoeapn.lv

● Aigars Sveicers, Project Manager
asveicersgmail.com

● Elina Alere-Fogele, elina.alere.fogeleeapn.lv

● Gunta Kelle,
guntaimka.lv

● Marite Rozentale,
mariteroinbox.lv

● Valda Stadgale,
saietanamsinbox.lv

● Rihards Bunka
rihards.bunkagmail.com

● Natalya Novikova,
novikovakompit.lv

● Ilga Liepina,
ilga.liepinsgmail.com

● Egils Rupeks,
egilsstlukegroup.lv

● Dzintra Ziemele,
dzintraziemeleinbox.lv

● Raja Eriksone,
rajeriks49inbox.lv

● Roberts Karklins,
robertskarklinsgmail.com

● Jelena Ziemele,
jelena.ziemeleinbox.lv

● Inga Vovcenko,
inga.vovcenkolnb.lv

● Margarita Svečkova
margaritas884inbox.lv

● Terēzija Mackare
biedriba.rasainbox.lv

● Natālija Kurnosova
dobelesinvalidiinbox.lv

● Sandra Drozdova
sandra19672inbox.lv

● Irēna Krieva
aicinainbox.lv

● Diāna Jasinska
dianajainbox.lv

Administration


● Inguna Lapsina, Accountant,
infoeapn.lv

● Maris Kalejs, IT Manager,
infoeapn.lv

 

 

Quality Standards Part I: Basic principles

I. Inclusion
II. Environmental sustainability
III. Digital education
IV. Active participation in the network of Erasmus organisations

Quality Standards Part II: Good management of mobility activities

Quality Standards Part III: Providing quality and support to the participants

Quality Standards Part IV: Sharing results and knowledge about the programme

PROJEKTA UZDEVUMI - OBJECTIVES OF THE PROJECT

2022-2023

Zināšanu paaugstināšana par tiesiskumu un sociālās drošības daudzveidību Eiropas valstīs

Raising awareness of the rule of law and the diversity of social security in European countries

Zināšanu paaugstināšana par klimata pārmaiņām un to ietekmi uz sociālekonomisko ilgtspēju

Raising awareness of climate change and its impact on socio - economic sustainability


2023-2024

Zināšanu paaugstināšana par demokrātiskajiem procesiem Eiropas sabiedrībā

Raising awareness of democratic processes in European society

Zināšanu paaugstināšana komunikācijai un starptautiskās sadarbības pieejamībai

Increasing knowledge for communication and access to international cooperation


2024-2025


Zināšanu paaugstināšana digitālās vides veidošanai un izmantošanai

Increasing knowledge for creating and using the digital environment

Zināšanu paaugstināšana NVO ilgtspējas stiprināšanai

Raising awareness to strengthen the sustainability of NGOs

___
 

INFORMATION DISSEMINATION AND PUBLICITY EVENTS - INFORMĀCIJAS IZPLATĪŠANAS UN PUBLICITĀTES PASĀKUMI

facebook.com/profile.php?id=61554147155317

facebook.com/groups/349763244311734

facebook.com/laila.balga/
 

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

 

SĀKUMS

PAR MUMS

EAPN-Latvia izdevumi

STRATĒĢIJAS PLATFORMA

European Minimum
Income Network


Latvijas NVO
fonda projekti


RĪGAS DOMES PROJEKTI
 
PROJEKTI

BALTIC PROJECT 4
BALTIC PROJECT 3
BALTIC PROJECT 2
BALTIC PROJECT

NORDPLUS 2019-2022
NORDPLUS preparatory 2019

ERASMUS+ Small-scale Partnership

2022-2023

ERASMUS+ Strategic Partnerships
2020-2023

ERASMUS+ SMES-Europa
2022-2024

ERASMUS AKREDITĀCIJA
2022-2027

PASĀKUMI ĀRVALSTĪS

People Experiencing Poverty


PASĀKUMI LATVIJĀ


FONDS LAIKaMETS


Programmas
Latvijas 100-gadei

 

 
 
eapn.lv 2014-2024 © EAPN-Latvia
-

tālrunis +371 22311545, e-pasts: info[at]eapn.lv