The European Anti-Poverty Network
Latvijas PretNabadzības TīklsOtrdiena, 2017. gada 17. oktobris

LV
EN

RU

 
 

INTEREŠU AIZSTĀVĪBA

  

      

     

          

  

 

   

FEAD sabiedriskā apspriešana

Sabiedriskā apspriešana par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām: Aicinām piedalīties Eiropas Komisijas organizētajā sabiedriskajā apspriešanā, aizpildot anketu tiešsaistē. Aptauja tiek veikta, lai uzzinātu sabiedrības viedokli par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām. Aptaujas rezultāti tiks izmantoti apkopotā veidā.
Saite uz aptauju

Labklājības ministrija un EAPN-Latvia

___

Stratēģiskā darba grupa 2016

• Elīna Ālere-Fogele, Sieviešu tiesību institūts
• Vija Ahunzjanova, Lielo ģimeņu centrs „Ģimenes atbalsts”
• Laila Balga, Sieviešu tiesību institūts
• Lelde Cālīte, Sociālā atbalsta un palīdzības biedrība „Veiksme”
• Juris Dzelme, Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs
• Baiba Giptere, Asociācija Latgales priekšpilsētas attīstībai
• Sarma Pārstrauta, Latvijas Neredzīgo biedrības Rīgas pilsētas organizācija
• Staņislava Poče, Pieaugušo attīstības projekts
• Norberts Snarskis, biedrība „PINS”
• Valda Stadgale, biedrība „Jumītis”
• Jānis Stjadja, Dobeles invalīdu biedrība
• Agnese Trofimova, Latvijas Sarkanais Krusts
• Dzintra Žilde, Latvijas Pensionāru federācija
• Imants Keišs, Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība
• Zigrīda Priedeslaipa, EAPN-Latvia Balvu centrs
• Jānis Felsbergs, Latvijas Pensionāru federācija
• Iveta Valeine, Garkalnes sieviešu biedrība "Mūsmājas"
• Mārīte Rozentāle, Siguldas biedrība "Aicinājums Tev"
• Aleksandrs Kalniņš, Jēkabils NVO resursu centrs

Sadarbības līgumi un citas sadarbības formas

2017. gadā
• Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
• Dialoga platforma
• Latvijas Juristu apvienība
• Latvijas Republikas Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

2016. gadā:
• Sadarbības platforma
• Patvērums "Drošā māja"
• Jēkabpils NVO Resursu centrs
• Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls

No 2015. gada
• LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisija

• 2013. gada 9. oktobris – ar Latvijas Sarkano Krustu
• 2013. gada 25. novembris – ar Rīgas pilsētas pašvaldību
• 2014. gada 26. februāris – ar Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātu
• 2014. gada 22. maijs – ar Labklājības ministriju

Eiropas Savienības fondu uzraudzība

• Laila Balga, pārstāvis (valsts amatpersona ar balsstiesībām) ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejā
• Laila Balga, EAPN-Latvia pārstāvis Nodarbinātības, darbaspēka mobilitātes un sociālās iekļaušanas prioritārā virziena apakškomitejā
• Uldis Līkops, Latvijas Sarkanais Krusts un Baiba Svetlana Rozenberga, Rīgas aktīvo senioru alianse - pārstāvji Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām programmā

Sadarbība ar citām valsts institūcijām

• Elīna Ālere-Fogele, pārstāvis LM Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejā (ar balsstiesībām)
• Mārīte Rozentāle, pārstāvja aizvietotājs LM Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejā (ar balsstiesībām)
• Jānis Stjadja, pārstāvis LM Invalīdu lietu nacionālajā padomē (bez balsstiesībām)
• Agita Pleiko, pārstāvis LM Sociālo pakalpojumu attīstības padomē (bez balsstiesībām)
• Dzintra Žilde, pārstāvis LM Senioru lietu padomē (ar balsstiesībām)
• Laila Balga, pārstāvis LM Dzimumu līdztiesības komitejā (no Sieviešu tiesību institūta, ar balsstiesībām)
• Laila Balga, pārstāvis IeM Sabiedriskās drošības konsultatīvajā padomē (no Sieviešu tiesību institūta, bez balsstiesībām)
• Laila Balga, pārstāvis NVO un Ministru kabineta memorandā (bez balsstiesībām)
• Imants Keišs, pārstāvis LM Demogrāfisko lietu padomē (bez balsstiesībām)
• Baiba Giptere, pārstāvis Rīgas domes Sabiedrības integrācijas konsultatīvajā padomē (ar balsstiesībām)

• Sadarbība ar Saeimas Sociālo un darba lietu komisiju
• Sadarbība ar Saeimas Eiropas lietu komisiju
• Sadarbība ar Tiesībsargu
• Sadarbība ar Finanšu ministrijas Komunikāciju nodaļu

Sadarbība ar Eiropas Savienības institūcijām

• Sadarbība ar Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā
• European Sustainable Development Week (ESDW)

Sadarbība ar Eiropas Parlamentu

• EAPN Ģenerālās Asamblejas noslēguma deklarācija 04.07.2015 (.pdf) >>
• EAPN GA Final Declaration 04.07.2015 (.pdf) >>
• EAPN Final Declaration 28.06.2014 (.pdf) >>
• EP vēlēšanas 16.05.2014 (.pdf) >>

Priekšlikumi un rezultāti

• Questionnaire: Latvian NGOs and Civil Society, Gender, and Politics 25.08.2016. (.doc) >>

• EAPN-Latvia priekšlikumi Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par Eiropas Sociālo tiesību pīlāra izstrādi 21.09.2016. (.doc) >>

• EAPN-Latvia diskusijas rezolūcija 08.03.2016 (.pdf) >>

• NVO sanāksmes "Runā cilvēki, kuri pieredzējuši nabadzību" rezolūcija 12.11.2015 (.pdf) >>
• Meeting of NGOs "People Experiencing Poverty Speak for Themselves" resolution 12.11.2015 (.pdf) >>
• Ministru prezidenta biroja atbilde par aptauju un NVO un pašvaldību sanāksmes rezolūciju 02.12.2015 (.pdf) >>

• EAPN-Latvia vēstule Valsts kancelejai, MK un NVO Memoranda padomei 01.12.2015. (.pdf) >>
• NVO sanāksmes "Runā cilvēki, kuri pieredzējuši nabadzību" rezolūcija 12.11.2015. (.pdf)>>

• STI LSOST Rezolūcija 09.03.2015 (.pdf) >>
• NVO FM Veselības budžets 28.07.2014 (.pdf) >>
• STI MK Rezolūcija 07.03.2014 (.pdf) >>
• MK Rīcības plāns 10.02.2014 (.pdf) >>
• STI LM 29.01.2014 (.pdf) >>


 

SĀKUMS

PAR MUMS

STRATĒĢIJAS PLATFORMA

INTEREŠU AIZSTĀVĪBA

EMIN

EMIN 2

LATVIJAS NVO FONDA PROJEKTI

PROJEKTI

BALTIC PROJECT


PASĀKUMI ĀRVALSTĪS

People Experiencing Poverty


PASĀKUMI LATVIJĀ


FONDS LAIKaMETS

 

 
 
eapn.lv 2014-2017 © EAPN-Latvia
-

tālrunis +371 22311545, e-pasts: info[at]eapn.lv