The European Anti-Poverty Network
Latvijas PretNabadzības TīklsPirmdiena, 2023. gada 4. decembris

LV
EN

RU

 
 

Fonds LAIKaMETS

PROJEKTU KONKURSI NEVALSTISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM

Projektu konkursi 01.11.2018.

4.1.1.2 01.11.2018 Projektu konkurss NVO koncepcija (.doc) >>

4.1.1.3 01.11.2018 Projektu konkurss NVO vadības izglītībai (.doc) >>

4.1.1.4 01.11.2018 Projektu konkurss NVO pasākumam (.doc) >>

4.1.2.1 01.11.2018 Projektu konkurss Sab. informētība (.doc) >>

4.1.3.1 01.11.2018 Projektu konkurss Atbalsts labklājības paaugstināšanai (.doc) >>

___

Projektu konkursi 01.06.2018.

4.1.1.2 01.06.2018 Projektu konkurss NVO koncepcija (.doc) >>

4.1.1.3 01.06.2018 Projektu konkurss NVO vadības izglītībai (.doc) >>

4.1.1.4 01.06.2018 Projektu konkurss NVO pasākumam (.doc) >>

4.1.2.1 01.06.2018 Projektu konkurss Sab. informētība (.doc) >>

___

Projektu konkurss 4.1.1.3-25.01.2018


4.1.1.3 25.01.2018 Projektu konkurss NVO vadības izglītībai (.doc) >>

PROGRAMMA Nr. 4.1.1. nevalstisko organizāciju darbības efektivitātes paaugstināšanai
Projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām

„NVO darbinieku zināšanu paaugstināšana efektīvai nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai”

Programmas Nr. 4.1.1. vispārējais mērķis: paaugstināt Latvijā reģistrēto nevalstisko organizāciju (NVO) darbības efektivitāti saistībā ar nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanu.
Programmas Nr. 4.1.1.3-25.01.2018 mērķis: atklāts projektu konkurss NVO darbinieku un brīvprātīgo zināšanu un prasmju paaugstināšanai NVO pasākumu efektīvai vadībai un saturiski atbilstošu, kvalitatīvu rezultātu sasniegšanai.
Programmas Nr. 4.1.1.3-25.01.2018 uzdevumi:
1) paaugstināt zināšanas un prasmes NVO vadošajiem darbiniekiem darba organizēšanai nevalstiskajā sektorā saistībā ar nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanu;
2) paaugstināt NVO vadošo darbinieku zināšanas un prasmes sadarbībai ar valsts un pašvaldību institūcijām Latvijā saistībā ar nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanu;
3) paaugstināt NVO vadošo darbinieku un brīvprātīgo zināšanas un izpratni par nabadzības un sociālās atstumtības novēršanu Eiropas līmenī un Latvijā;
4) paaugstināt NVO vadošo darbinieku un brīvprātīgo zināšanas un prasmes sadarbībai ar citām nevalstiskajām organizācijām Eiropā saistībā ar nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanu.
Programmas Nr. 4.1.1.3-25.01.2018 dalībnieki:
1) LR Uzņēmumu reģistrā reģistrētas nevalstiskās organizācijas – biedrības, nodibinājumi (fondi), arodbiedrības, profesionālās organizācijas un reliģiskās organizācijas;
2) Latvijas NVO sadarbības partneri no citu valstu nevalstiskā sektora (partnerības apliecinājums).
Programmas Nr. 4.1.1.3-25.01.2018 īstenošanas vieta: Latvijas reģions, novads, pilsēta vai pagasts.
Projektu iesniegšana – laika periodā no 2018. gada 25. janvāra līdz 25. martam plkst. 18:00 Fonda birojā vai elektroniski PDF formātā uz e-pastu fonds.laikamets@eapn.lv Projekta satura sagatavošanā jāievēro vispārējie projektu izstrādes principi.
Programmā Nr. 4.1.1.3-25.01.2018 apstiprinātā projekta īstenošanas periods: 12 mēneši.
Programmas Nr. 4.1.1.3-25.01.2018 finansēšana: no Fonda līdzekļiem finansējums 80%, t.sk. pirmais avanss 30% apmērā tiek izmaksāts 3 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas ar projekta iesniedzēju; otrais avanss 50% apmērā tiek izmaksāts 3 dienu laikā pēc Starpziņojuma apstiprināšanas. Programmas dalībnieka līdzfinansējums ne mazāk par 20% no kopējā budžeta, t.sk. brīvprātīgais darbs. Gala maksājums tiek veikts 10 dienu laikā pēc projekta Gala ziņojuma apstiprināšanas Fondā.
Programmas Nr. 4.1.1.3-25.01.2018 finansējums vienam projektam: 1000,00 eiro.
Lēmums par projektu finansēšanu – lēmumu pieņem Fonda padome līdz 2018. gada 25. aprīlim, par to informējot katru projekta iesniedzēju. Fonda padomes lēmums nav pārsūdzams.
Programmas Nr. 4.1.1.3-25.01.2018 projekta ziņojums: ziņojums sagatavojams un iesniedzams Fondam 15 dienu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas.
Fonda LAIKaMETS biroja adrese: Vaļņu iela 32 – 508, Rīga, LV-1050. Informācija par biroja darba laiku pa tel. 29664063.
Tuvāk: http://www.eapn.lv/laikamets/

Fonda LAIKaMETS valde

---

Projektu konkurss 4.1.1.4-25.01.2018

4.1.1.4 25.01.2018 Projektu konkurss NVO pasākumam (.doc) >>

PROGRAMMA Nr. 4.1.1. nevalstisko organizāciju darbības efektivitātes paaugstināšanai
Projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām

„NVO pasākums nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai”

Programmas Nr. 4.1.1. vispārējais mērķis: paaugstināt Latvijā reģistrēto nevalstisko organizāciju (NVO) darbības efektivitāti saistībā ar nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanu.
Programmas Nr. 4.1.1.4-25.01.2018 mērķis: atklāts projektu konkurss NVO pasākuma organizēšanai saistībā ar tematiski atbilstoša un kvalitatīva rezultāta sasniegšanu.
Programmas Nr. 4.1.1.4-25.01.2018 uzdevumi:
1) apzināt nevalstiskajā sektorā organizēto pasākumu kapacitāti saistībā ar nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanu;
2) organizēt vienu NVO pasākumu, kas tematiski saistīts ar nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanu;
3) veikt organizētā pasākuma rezultātu apkopošanu un izplatīšanu.
Programmas Nr. 4.1.1.4-25.01.2018 dalībnieki:
1) LR Uzņēmumu reģistrā reģistrētas nevalstiskās organizācijas – biedrības, nodibinājumi (fondi), arodbiedrības, profesionālās organizācijas un reliģiskās organizācijas;
2) Latvijas NVO sadarbības partneri no citu valstu nevalstiskā sektora (partnerības apliecinājums).
Programmas Nr. 4.1.1.4-25.01.2018 īstenošanas vieta: Latvijas reģions, novads, pilsēta vai pagasts.
Projektu iesniegšana – laika periodā no 2018. gada 25. janvāra līdz 25. martam plkst. 18:00 Fonda birojā vai elektroniski PDF formātā uz e-pastu fonds.laikamets@eapn.lv Projekta satura sagatavošanā jāievēro vispārējie projektu izstrādes principi.
Programmā Nr. 4.1.1.4-25.01.2018 apstiprinātā projekta īstenošanas periods: 6 mēneši.
Programmas Nr. 4.1.1.4-25.01.2018 finansēšana: no Fonda līdzekļiem finansējums 80%, t.sk. avanss 50% tiek izmaksāts 3 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas ar projekta iesniedzēju; programmas dalībnieka līdzfinansējums ne mazāk par 20%, t.sk. brīvprātīgais darbs. Gala maksājums tiek veikts 10 dienu laikā pēc projekta ziņojuma apstiprināšanas Fondā.
Programmas Nr. 4.1.1.4-25.01.2018 finansējums vienam projektam: 500,00 eiro.
Lēmums par projektu finansēšanu – lēmumu pieņem Fonda padome līdz 2018. gada 25. aprīlim, par to informējot katru projekta iesniedzēju. Fonda padomes lēmums nav pārsūdzams.
Programmas Nr. 4.1.1.4-25.01.2018 projekta ziņojums: ziņojums sagatavojams un iesniedzams Fondam 15 dienu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas.
Fonda LAIKaMETS biroja adrese: Vaļņu iela 32 – 508, Rīga, LV-1050. Informācija par biroja darba laiku pa tel. 29664063.
Tuvāk: http://www.eapn.lv/laikamets/

Fonda LAIKaMETS valde

---

Projektu konkurss 4.1.2.1-25.01.2018

4.1.2.1 25.01.2018 Projektu konkurss Sabiedrības informēšanai (.doc) >>

PROGRAMMA Nr. 4.1.2. Sabiedrības informētības paaugstināšanai jautājumos par nabadzības un sociālās atstumtības novēršanu
Projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām
„NVO ieguldījums sabiedrības informētības paaugstināšanā par nabadzības un sociālās atstumtības novēršanu”

Programmas Nr. 4.1.2.1. vispārējais mērķis: veicināt sabiedrības informētības paaugstināšanos jautājumos par nabadzības un sociālās atstumtības novēršanu ar Latvijā reģistrēto nevalstisko organizāciju (NVO) atbilstošu ieguldījumu.
Programmas Nr. 4.1.2.1-25.01.2018 mērķis: atklāts projektu konkurss NVO pasākuma vai pasākumu kopuma organizēšanai saistībā ar tematiski atbilstoša un kvalitatīva rezultāta sasniegšanu.
Programmas Nr. 4.1.2.1-25.01.2018 uzdevumi:
1) apzināt nevalstiskajā sektorā organizēto pasākumu kapacitāti saistībā ar sabiedrības informētību par nabadzības un sociālās atstumtības novēršanu;
2) organizēt vienu NVO pasākumu vai vairāku pasākumu kopumu, kas veicina sabiedrības informētības paaugstināšanos jautājumos par nabadzības un sociālās atstumtības novēršanu;
3) nodrošināt organizētā pasākuma vai pasākumu kopuma efektivitātes izvērtēšanu.
Programmas Nr. 4.1.2.1-25.01.2018 dalībnieki:
1) LR Uzņēmumu reģistrā reģistrētas nevalstiskās organizācijas – biedrības, nodibinājumi (fondi), arodbiedrības, profesionālās organizācijas un reliģiskās organizācijas;
2) Latvijas NVO sadarbības partneri no citu valstu nevalstiskā sektora (partnerības apliecinājums).
Programmas Nr. 4.1.2.1-25.01.2018 īstenošanas vieta: Latvijas reģions, novads, pilsēta vai pagasts.
Projektu iesniegšana – laika periodā no 2018. gada 25. janvāra līdz 25. martam plkst. 18:00 Fonda birojā vai elektroniski PDF formātā uz e-pastu fonds.laikamets@eapn.lv Projekta satura sagatavošanā jāievēro vispārējie projektu izstrādes principi.
Programmā Nr. 4.1.2.1-25.01.2018 apstiprinātā projekta īstenošanas periods: 6 mēneši.
Programmas Nr. 4.1.2.1-25.01.2018 finansēšana: no Fonda līdzekļiem finansējums 80%, t.sk. avanss 50% tiek izmaksāts 3 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas ar projekta iesniedzēju; programmas dalībnieka līdzfinansējums ne mazāk par 20%, t.sk. brīvprātīgais darbs. Gala maksājums tiek veikts 10 dienu laikā pēc projekta ziņojuma apstiprināšanas Fondā.
Programmas Nr. 4.1.2.1-25.01.2018 finansējums vienam projektam: 600,00 eiro.
Lēmums par projektu finansēšanu – lēmumu pieņem Fonda padome līdz 2018. gada 25. aprīlim, par to informējot katru projekta iesniedzēju. Fonda padomes lēmums nav pārsūdzams.
Programmas Nr. 4.1.2.1-25.01.2018 projekta ziņojums: ziņojums sagatavojams un iesniedzams Fondam 15 dienu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas.
Fonda LAIKaMETS biroja adrese: Vaļņu iela 32 – 508, Rīga, LV-1050. Informācija par biroja darba laiku pa tel. 29664063.
Tuvāk: http://www.eapn.lv/laikamets/

Fonda LAIKaMETS valde

---

Projektu konkurss 4.1.1.-15.08.2017

Lejuplādēt (.doc) >>

Fonda LAIKaMETS PROGRAMMA Nr. 4.1.1. nevalstisko organizāciju darbības efektivitātes paaugstināšanai
Projektu konkurss nevalstiskajām organizācijām

„Koncepcijas izstrāde par finansiālo resursu piesaisti nolūkā veicināt NVO kapacitātes paaugstināšanos nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai”
Programmas Nr. 4.1.1. vispārējais mērķis: paaugstināt Latvijā reģistrēto nevalstisko organizāciju (NVO) darbības efektivitāti saistībā ar nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanu.
Programmas Nr. 4.1.1-15.08.2017 mērķis: atklāts projektu konkurss koncepcijas izstrādei par finansiālo resursu piesaisti nolūkā veicināt NVO kapacitātes paaugstināšanos nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai.
Programmas Nr. 4.1.1-15.08.2017 uzdevumi:
1) informācijas apkopošana par NVO finansiālo resursu piesaistes iespējām;
2) konceptuāla stratēģiskā plāna sagatavošana NVO finansiālo resursu piesaistei;
3) konceptuālu metožu piedāvājums NVO finansiālo resursu piesaistes stratēģiskā plāna īstenošanai.
Programmas Nr. 4.1.1-15.08.2017 dalībnieki:
1) LR Uzņēmumu reģistrā reģistrētas nevalstiskās organizācijas – biedrības, nodibinājumi (fondi), arodbiedrības, profesionālās organizācijas un reliģiskās organizācijas;
2) Latvijas NVO sadarbības partneri no citu valstu nevalstiskā sektora (partnerības apliecinājums).
Programmas Nr. 4.1.1-15.08.2017 īstenošanas vieta: faktiskā NVO biroja adrese.
Projektu iesniegšana – laika periodā no 2017. gada 15. augusta līdz 16. oktobrim plkst. 18:00 Fonda birojā vai elektroniski PDF formātā uz e-pastu fonds.laikametseapn.lv Projekta satura sagatavošanā jāievēro vispārējie projektu izstrādes principi.
Programmā Nr. 4.1.1-15.08.2017 apstiprinātā projekta īstenošanas periods: 3 mēneši
Programmas Nr. 4.1.1-15.08.2017 finansēšana: no Fonda līdzekļiem finansējums 80%, t.sk. avanss 50% tiek izmaksāts 3 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas ar projekta iesniedzēju; programmas dalībnieka līdzfinansējums 20%, t.sk. brīvprātīgais darbs. Gala maksājums tiek veikts 10 dienu laikā pēc projekta ziņojuma apstiprināšanas Fondā.
Programmas Nr. 4.1.1-15.08.2017 finansējums vienam projektam: 500,00 eiro.
Lēmums par projektu finansēšanu – lēmumu pieņem Fonda padome līdz 2017. gada 16. novembrim, par to informējot katru projekta iesniedzēju. Fonda padomes lēmums nav pārsūdzams.
Programmas Nr. 4.1.1-15.08.2017 projekta ziņojums: ziņojums sagatavojams un iesniedzams Fondam 15 dienu laikā pēc projekta īstenošanas pabeigšanas.
Fonda LAIKaMETS biroja adrese: Vaļņu iela 32 – 508, Rīga, LV-1050. Informācija par biroja darba laiku pa tel. 29664063.
Tuvāk: www.eapn.lv/laikamets

Fonda LAIKaMETS valde

___

SĀKUMS

PAR MUMS

EAPN-Latvia izdevumi

STRATĒĢIJAS PLATFORMA

VALDES SĒDES un SANĀKSMES

European Minimum
Income Network


Latvijas NVO
fonda projekti


RĪGAS DOMES PROJEKTI
 
PROJEKTI

BALTIC PROJECT 4
BALTIC PROJECT 3
BALTIC PROJECT 2
BALTIC PROJECT

NORDPLUS 2019-2022
NORDPLUS preparatory 2019

ERASMUS+ Small-scale Partnership

2022-2023

ERASMUS+ Strategic Partnerships
2020-2023

ERASMUS+ SMES-Europa
2022-2024

ERASMUS AKREDITĀCIJA
2022-2027

PASĀKUMI ĀRVALSTĪS

People Experiencing Poverty


PASĀKUMI LATVIJĀ


FONDS LAIKaMETS


Programmas
Latvijas 100-gadei

 

 
 
eapn.lv 2014-2023 © EAPN-Latvia
-

tālrunis +371 22311545, e-pasts: info[at]eapn.lv