The European Anti-Poverty Network
Latvijas PretNabadzības TīklsPiektdiena, 2024. gada 21. jūnijs

LV
EN

RU

 
 

PASĀKUMI LATVIJĀ

Par sociālo taisnīgumu
Par integrāciju
Par partnerību
Par sieviešu tiesībām
Par bērniem un jauniešiem
Par kultūru
Par ilgtspēju

Par sieviešu tiesībām

 

2021.gads


● 17.11.2021. LSOST plānošanas sanāksme

17. novembrī EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga piedalījās Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla sanāksmē par darbības plānošanu un informācijas izplatīšanu sabiedrībai.
Sanāksmi attālināti vadīja Inete Ielīte, LSOST valdes priekšsēdētāja.
Lasīt vairāk >>

___


● 20.10.2021. LSOST sanāksme ar Labklājības ministru

20. oktobrī Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla pārstāves valdes priekšsēdētājas Inetes Ielītes vadībā tikās ar Labklājības ministru Gati Eglīti. EAPN-Latvia pārstāvēja valdes priekšsēdētāja Laila Balga.

NVO ekspertes iepazīstināja ministrijas darbiniekus ar aktuālajiem jautājumiem, kas uztrauc sieviešu organizācijas Latvijā: NVO lomas samazināšanās lēmumu pieņemšanas procesā, sociālo projektu trūkums, pakalpojumu trūkums sievietēm ar invaliditāti, nodarbinātības problēma cilvēkiem ar invaliditāti, romu sieviešu analfabētisms un diskriminācija, finansējuma trūkums brīvprātīgi strādājošo sieviešu organizāciju uzturēšanai u.c.

Dalībnieces priecēja Labklājības ministra labvēlīgā attieksme pret NVO darbiniecēm un apņemšanās kopīgi risināt minētās problēmas.
Lasīt vairāk >>

___


● 30.04.2021. Dzimumu līdztiesības balvas pasniegšana

30. aprīlī EAPN-Latvia valdes locekļi Laila Balga un Aigars Šveicers piedalījās Dzimumu līdztiesības balvas pasniegšanas ceremonijā, kuru organizēja Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls. Balva deputātei no Rīgas reģiona tika piešķirta Rīgas domes deputātei Antoņinai Ņenaševai (Progresīvie), EAPN-Latvia izvirzītajai pretendentei. Apsveicam!
Lasīt vairāk >>

___


● 14.04.2021. Pieņemšana pie Labklājības ministres

14. aprīlī EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga piedalījās Labklājības ministres Ramonas Petravičas online pieņemšanā, kuru koordinēja Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls (valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte).
Lasīt vairāk >>

___

2020.gads

● 11.05.2020. Rezolūcija Eiropas Komisijai

11. maijā EAPN-Latvia sadarbībā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību iesniedza Eiropas Komisijai rezolūciju par ES Direktīvas par samaksas pārredzamību starp dzimumiem ieviešanas veicināšanu.

Rezolūcija (.pdf) >>

___

● 08.03.2020. Rīga. Atbalsts Sieviešu solidaritātes gājienam2020. gada 8. martā Rīgā pie Raiņa pieminekļa EAPN-Latvia valdes locekles Laila Balga un Elīna Ālere-Fogele pievienojās Resursu centra "Marta" un politiskās partijas "Progresīvie" organizētajam Sieviešu solidaritātes gājienam pret vardarbību pret sievieti un ģimenē, prasot Latvijas Saeimai Stambulas konvencijas ratifikāciju.
Lasīt vairāk >>

___

● 10.02.2020. Rīga. Iesniegti priekšlikumi ANO Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komitejai

2020. gada 10. februārī EAPN-Latvia (valdes priekšsēdētāja Laila Balga), Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls (valdes priekšsēdētāja Ineta Ielīte) un Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO (valdes priekšsēdētāja Gunta Anča) iesniedza priekšlikumus ANO Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komitejas 75. sesijai, kas notiks 11. februārī Ženēvā, Šveicē, par diskriminācijas izskaušanas veicināšanu Latvijā.

___

 

2019.gads  

● 11.04.2019. LSOST vadības sanāksme

11. aprīlī Rīgā, Berga Bazārā, EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja, LSOST valdes locekle Laila Balga un dalīborganizāciju vadītājas, LSOST valdes locekles Inete Ielīte (Latvijas Bērnu forums) un Gunta Kelle (Latvijas Jaunatnes organizāciju apvienība IMKA-Latvija) piedalījās Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla sanāksmē.
Lasīt vairāk >>

___

● 08.03.2019. Starptautiskā Sieviešu diena RīgāSkaistu un ietekmīgu Starptautisko Sieviešu dienu visām Latvijas sievietēm novēl EAPN-Latvia (Latvijas PretNabadzības Tīkls). Esam par sievietes izvēles tiesībām! Būsim kopā!
Lasīt vairāk >>

___

2018.gads

● 10.07.2018. Rīga. EAPN-Latvia vizītē ierodas Turcijas un Jordānijas jauniešu delegācija2018. gada 10. jūlijā Rīgā EAPN-Latvia valdes locekles Laila Balga un Baiba Giptere, un projektu vadītāja asistente Inna Šumanska uzņēma jauniešu pārstāvjus no Turcijas un Jordānijas. Tēma: Sieviešu tiesību institūta darbība Latvijā; sieviešu loma pilsoniskajā sabiedrībā un lēmumu pieņemšanas procesos. Pasākumu Erasmus+ projekta ietvaros organizēja Cēsu biedrība "Jaunatne par"(valdes priekšsēdētāja Sarma Brauna).
Lasīt vairāk >>

___

● 09.05.2018. Tikšanās ar Austrijas tieslietu sistēmas speciālistēm2018. gada 9. maijā Rīgā EAPN-Latvia organizēja tikšanos ar augsta līmeņa Austrijas tieslietu sistēmas - tiesu, cietumu, administratīvās un politiskās vadības speciālistēm. Tēma: sieviešu loma un nodarbinātība tieslietu sistēmās, sieviešu diskriminācija, vardarbība pret sievietēm. EAPN-Latvia Valde: Laila Balga, Elīna Ālere-Fogele, Lelde Cālīte, Baiba Giptere un Jānis Stjadja pateicas NVO pārstāvjiem Mārītei Rozentālei, Ivetai Valeinei, Ilgai Liepiņai, Valijai Eizei, Zigrīdai Priedeslaipai, Raimondam Iliško un Arturam Maltam par dalību diskusijās!
Lasīt vairāk >>

___● 15.02.2018. Dzimumu līdztiesības balvu pasniegšana Latvijas pašvaldībām2018. gada 15. februārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls, kuru koordinē Inete Ielīte, Eiropas Sieviešu lobija valdes locekle, un Edīte Kalniņa, Sieviešu un vīriešu vienlīdzīgu iespēju padomdevēja komitejas un Eiropas Vardarbības novēršanas observatorijas Latvijas pārstāve, pasniedza Dzimumu līdztiesības balvas Latvijas pašvaldībām.
Tās saņēma Aizkraukles novada, Jelgavas pilsētas, Rēzeknes pilsētas, Jūrmalas pilsētas un Varakļānu novada domes. Uzvarētāji saņēma mākslinieces Marutas Raudes darinātos kausus, Latvijas Pašvaldību savienības un LSOST ziedus un mākslinieces Ilzes Dātavas darinātās rotas.
Lasīt vairāk >>

___

2017.gads

   

● 22.09.2017. LSOST darba grupas sanāksme

2017.gada 22.septembrī Rīgā notika LSOST darba grupas Inetes Ielītes vadībā - Lailas Balgas, Elīnas Āleres-Fogeles, Daces Paegles, Edītes Kalniņas un Guntas Kelles - sanāksme, lai sagatavotu pasākumu plānu dzimumu līdztiesības veicināšanai līdz 2017. gada beigām.
Lasīt vairāk >>

___

● 15.08.2017. LSOST aktualizē savus uzdevumus2017. gada 15. augustā Rīgā tikās Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla darba grupa: Laila Balga, Dace Paegle, Inete Ielīte un Saulcerīte Briede, lai aktualizētu LSOST uzdevumus dzimumu līdztiesības stiprināšanā.
Lasīt vairāk >>

___

● 2017. gada 22. janvārī Sieviešu tiesību institūtam, dibinātāja un valdes priekšsēdētāja Laila Balga, apritēja 20 darba gadi.

___

2016.gads

Sieviešu organizācijas Ārlietu ministrijā

2016. gada 7. jūnijā Ārlietu ministrijā notika sanāksme saistībā ar sieviešu tiesībām un dzimumu līdztiesību, kas ir viena no Latvijas prioritātēm starptautiskajās cilvēktiesību organizācijās, t.sk. ANO Cilvēktiesību padomē. NVO pārstāvēja Iluta Lāce, Laila Balga, Iveta Ķelle, Edīte Kalniņa, Inete Ielīte un Lilita Bērziņa. Sanāksmi vadīja ĀM Drošības politikas un starptautisko organizāciju direkcijas vadītāja Ingrīda Levrence, piedalījās Alise Zālīte un Pēteris Podvinskis.

___

    

Pikets "Par sievietes tiesībām lemt par savu ķermeni"

   2016. gada 9. jūnijā Rīgā IWO - International Women's Organization pārstāve Māra Antenišķe piedalījās piketā
"Par sievietes tiesībām lemt par savu ķermeni". To organizēja privātpersonas Līva Matuzele, Antonija Skopa-Šlāpina, Lolita Tomsone, Lauma Tuča un Alise Zariņa, aicinot piedalīties ikvienu.
   Tajā aktīvi pilsoņi protestēja pret Saeimas ierosinātajiem grozījumiem Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā, kas ierobežo sievietes tiesības ziedot savas olšūnas un turpmāk šādas tiesības paredz tikai dzemdējušām sievietēm. No pasākuma veidotāju piketa pieteikuma: "Šis ierosinājums nav pamatots ar zinātniskiem pētījumiem vai medicīniskiem pierādījumiem, un šāda ierobežojuma nav nevienā citā Eiropas valstī. Likuma panta izstrādē piedalījās tikai vienas klīnikas pārstāvji.
   Atkārtotā likumprojekta izskatīšanā apakškomitejas sēdē netika uzaicināti ne veselības jomas, ne tiesību, ne bioētikas eksperti. Tiesībsarga biroja, kā arī Saeimas Juridiskā biroja iebildumi par
juridiskām un cilvēktiesību problēmām šajos grozījumos netika ņemti vērā."
   Piketā piedalījās vismaz 100 dalībnieku, kas turēja plakātus ar dažādiem saukļiem, ieskaitot "Britu zinātnieki pierādījuši, ka sievietei ir smadzenes", "Belēvič, atkāpies! (no manis)", "Ļaujiet pašām lemt", "Manas olšūnas - manas tiesības" u.c., tādējādi izsakot savu neapmierinātību plašākā kontekstā - ļaudīm nav pieņemami tādi Saeimas lēmumi, kas vērsti uz sieviešu tiesību un lemtspējas ierobežošanu. Saeimas ierosinātie likuma grozījumi vieš bažas, ka likumdošanas līmenī pieņemas spēkā valstiski centieni ierobežot Latvijas sieviešu rīcībspēju un lemtspēju.
   Piketa rīkotāji un dalībnieki vērš uzmanību uz šo faktu, aicinot sabiedrību apzināties un nepieļaut diskriminējošu
likumprojektu apstiprināšanu, aktīvi iestājoties pret to ar pilsoniskajai sabiedrībai pieejamām metodēm.

___

● 2016. gada 8. martā - Starptautiskajā sieviešu dienā ES mājā Sarunā ar un par sievietēm Eiropas pārmaiņu laikmetā: likuma aizsardzību, vietu sabiedrībā, personisko brīvību - iesaistījās 34 sievietes no Latvijas nevalstiskajām organizācijām, Rīgas un Kārsavas pašvaldībām, Labklājības un Iekšlietu ministrijām, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Universitātes Dzimtes studiju centra. Rezolūciju skatīt: www.eapn.lv/interesu_aizstaviba

Fotogaleriju skatīt šeit >>>
___


EAPN-Latvia Starptautiskās sieviešu dienas programma (.doc) >>

Rīgā, 2016. gada 19. februārī.
● 8.martā Starptautiskās sieviešu dienas diskusija ES mājā

EAPN-Latvia (Latvijas PretNabadzības Tīkls) laipni aicina Jūs piedalīties Starptautiskās sieviešu dienas diskusijā, kas notiks 2016. g. 8. martā Eiropas Savienības mājā, Kamīna zālē 2.stāvā, sākums plkst. 11.00.

Diskusijas tēma: Saruna ar un par sievietēm Eiropas pārmaiņu laikmetā: likuma aizsardzība, vieta sabiedrībā, personiskā brīvība.

Pasākums tiek organizēts sadarbībā ar Sieviešu tiesību institūtu kā ikgadējās Starptautiskās sieviešu dienas atzīmēšana un saistībā ar to diskusija par
(I) ES jaunākajām nostādnēm dzimumu līdztiesības jautājumos, par Latvijā pastāvošo likumdošanu un praksi dzimumu līdztiesības ievērošanā, par Labklājības ministrijas sagatavoto informāciju Koncepcijai dzimumu līdztiesības īstenošanai, par EP Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbību ģimenē novēršanu un apkarošanu u.c.,
(II) sieviešu lomu un vietu Latvijas un Eiropas sabiedriskajā dzīvē: lēmumu pieņemšanas institūcijās, nabadzības novēršanas tīklos, jaunatnes un senioru organizācijās u.c.,
(III) Latvijas sieviešu nostāju personiskās brīvības saglabāšanā Latvijā un Eiropā: pret fizisko un psiholoģisko vardarbību, pret finansiālo un materiālo ierobežošanu, pret izteikšanās brīvību, pret apģērba, ceļošanas u.c. aizliegšanu.

Pasākuma noslēgumā paredzēta rezolūcijas pieņemšana.

Būsim pateicīgi saņemt Jūsu atbildi līdz š.g. 26. februārim uz e-pastu: lelde.calite[at]inbox.lv vai
tel. 24550107 vai 29664963.
 

___

2015.gads

 

● 2015. gada 9. martā par Sieviešu tiesību institūta Gada balvas par ieguldījumu sieviešu, bērnu un jauniešu drošības un labklājības nostiprināšanā 2014. gadā laureāti kļuva Latvijas Bērnu foruma brīvprātīgā Dace Paegle.


Foto no STI arhīva

● 2015. gada 9. martā Rīgā, Eiropas Savienības Mājā notika EAPN-Latvia, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla un Sieviešu tiesību institūta organizētā diskusija „Latvijas sievietes vienotas nākotnei”. Pasākumā piedalījās vairāk nekā 60 dalībnieces no 36 NVO, kā arī no pašvaldību centriem, kuras apstiprināja Rezolūciju valdībai, deputātiem un medijiem.


Foto no STI arhīva

___

2014.gads

● 2014. gada 30. septembrī Rīgā Varakļānu biedrības „Pieaugušo attīstības projekts” valdes priekšsēdētāja Staņislava Poče pārstāvēja EAPN-Latvia Dzimumu līdztiesības balvas pasniegšanas pasākumā, kuru organizēja Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls (valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte).

● 2014. gada 30. aprīlī - 1. maijā Jūrmalā EAPN-Latvia pārstāve Staņislava Poče, Varakļānu biedrības „Pieaugušo attīstības projekts” valdes priekšsēdētāja, piedalījās Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla (valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte) organizētajā Sieviešu forumā.

● 2014. gada 7. martā Rīgā, Eiropas Savienības mājā EAPN-Latvia dalīborganizācija Sieviešu tiesību institūts pasniedza Gada balvu sievietei – līderei Olgai Bergai, Ukrainas centra jauniešiem un bērniem Latvija valdes priekšsēdētājai, par sieviešu iekļaušanās veicināšanu cīņā pret nabadzību un sociālo nevienlīdzību.

● 2014. gada 7. martā Rīgā EAPN-Latvia tika pārstāvēta Sieviešu tiesību institūta (valdes priekšsēdētāja Laila Balga) un biedrības „Progresīvie” (valdes priekšsēdētājs Ansis Dobelis) organizētajā diskusijā „Sievietes. Balsstiesības. Latvija Eiropā”, kas notika Eiropas Savienības mājā. Diskusijā uzstājās Eiropas lietu eksperts Māris Graudiņš, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā Komunikācijas nodaļas vadītāja Jeļena Ābola, AS „Citadeles Banka” padomes locekle Baiba Rubesa, Saeimas deputātes Inita Bišofa, Inga Vanaga un Daina Kazāka, biedrības „Progresīvie” valdes locekle Ieva Ādamsone un EAPN-Latvia valdes locekle Elīna Ālere-Fogele.

- - -
 

SĀKUMS

PAR MUMS

EAPN-Latvia izdevumi

STRATĒĢIJAS PLATFORMA

European Minimum
Income Network


Latvijas NVO
fonda projekti


RĪGAS DOMES PROJEKTI
 
PROJEKTI

BALTIC PROJECT 4
BALTIC PROJECT 3
BALTIC PROJECT 2
BALTIC PROJECT

NORDPLUS 2019-2022
NORDPLUS preparatory 2019

ERASMUS+ Small-scale Partnership

2022-2023

ERASMUS+ Strategic Partnerships
2020-2023

ERASMUS+ SMES-Europa
2022-2024

ERASMUS AKREDITĀCIJA
2022-2027

PASĀKUMI ĀRVALSTĪS

People Experiencing Poverty


PASĀKUMI LATVIJĀ


FONDS LAIKaMETS


Programmas
Latvijas 100-gadei

 

 
 
eapn.lv 2014-2024 © EAPN-Latvia
-

tālrunis +371 22311545, e-pasts: info[at]eapn.lv