The European Anti-Poverty Network
Latvijas PretNabadzības TīklsCeturtdiena, 2024. gada 18. jūlijs

LV
EN

RU

 
 

Latvijas NVO fonda projektiAtbalsts NVO ieguldījumam nabadzīgo cilvēku interešu aizstāvībā

Materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiāla saturu atbild biedrība "EAPN-Latvia"

2017. gada 1. februāris - 31. oktobris

• EAPN-Latvia NVO fonds. Pārskats 2017 (.pdf)
• NVO Fonda projekta kopsavilkums (.doc)

___

Projekta mērķi

1) nostiprināt 10 NVO ekspertu kapacitāti interešu aizstāvībā un izstrādāt ne mazāk kā NVO 10 nostādnes nabadzības un sociālās atstumtības novēršanas jautājumos

2) veicināt 10 NVO interešu aizstāvības ekspertu līdzdalību LR Saeimas, Labklājības ministrijas un Rīgas pašvaldības 10 komitejās, komisijās un padomēs saistībā ar likumdošanas iniciatīvām nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai un nostiprināt atgriezenisko saikni starp NVO un likumdošanas institūcijām

3) paplašināt 10 NVO ekspertu un 80 Latvijas NVO pārstāvju – reģionu iedzīvotāju informētību, apkopot Latvijas NVO pieredzi un veicināt sabiedrības aktivitāti interešu aizstāvībai valsts un pašvaldību institūcijās attiecībā uz nabadzības un sociālās atstumtības novēršanu

___

Projekta vadība

Projekta vadītāja Lelde Cālīte

Grāmatvede Inguna Lapsiņa

Ekspertu sanāksmju vadītāja un konsultante Laila Balga, EAPN EXCO, EAPN-Latvia Valde

Brīvprātīgie Zigrīda Priedeslaipa un Inna Šumanska

___

NVO eksperti

NVO ekspertu saraksts (.pdf) >>


• Elīna Ālere-Fogele
FEAD, PeP, Sieviešu tiesību institūts

• Lelde Cālīte
Eurochild, PeP, Sociālā atbalsta un palīdzības biedrība "Veiksme"

• Juris Dzelme
PeP, Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs

• Vija Ahunzjanova
PeP, Lielo ģimeņu centrs "Ģimenes atbalsts"

• Mārīte Rozentāle
PeP, Siguldas biedrība "Aicinājums Tev"

• Norberts Snarskis
EUISG, PeP, biedrība "PINS"

• Jānis Stjadja
PeP, Dobeles invalīdu biedrība

• Sarma Brauna
Priekuļu biedrība "Jaunatne par"

• Baiba Giptere
PeP, Asociācija Latgales priekšpilsētas attīstībai

• Sergejs Mahņovs
Latvijas Juristu apvienība

___

Aktivitātes Latvijā

NVO interešu aizstāvības darba grupas pasākumiAktivitātes ietvaros NVO ekspertu darba grupai no EAPN-Latvia Latvijas pilsētās 2017. gadā tiek organizētas četras sanāksmes: no februāra līdz aprīlim, maijā, jūlijā un septembrī, iesaistot sabiedrības pārstāvjus no Latvijas NVO un pašvaldību institūcijām.

Konsultatīvo padomju darbības vadlīnijas (.pdf) >>

___

Iesniegumi un vēstules

• 06.11.2017. Vēstule no LR Finanšu ministrijas (.pdf) >>

• 31.10.2017. Vēstule no LR Labklājības ministrijas (.pdf) >>
• 12.10.2017. Vēstule no LR Labklājības ministrijas (.pdf) >>
• 11.10.2017. Vēstule no LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (.pdf) >>
• 11.10.2017. Vēstule no LR Labklājības ministrijas (.pdf) >>
• 06.10.2017. Vēstule no LR Labklājības ministrijas (.pdf) >>
• 05.10.2017. Vēstule no LR Labklājības ministrijas (.pdf) >>
• 05.10.2017. Vēstule no Rīgas domes Labklājības departamenta (.pdf) >>

• 29.09.2017. Vēstule no LR Labklājības ministrijas 1 (.pdf) >>
• 29.09.2017. Vēstule no LR Labklājības ministrijas 2 (.pdf) >>
• 29.09.2017. Vēstule no LR Labklājības ministrijas 3 (.pdf) >>
• 27.09.2017. Vēstule no LR Ekonomikas ministrijas (.pdf) >>
• 22.09.2017. Vēstule no LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas (.pdf) >>
• 18.09.2017. Vēstule no LR Saeimas Eiropas lietu komisijas (.pdf) >>

• 26.08.2017. Vēstule no LR Izglītības un zinātnes ministrijas (.pdf) >>

• 26.08.2017. Iesniegums LR Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai (.pdf) >>
• 26.08.2017. Iesniegums LR Saeimas Eiropas lietu komisijai (.pdf) >>
• 26.08.2017. Iesniegums LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijai (.pdf) >>
• 26.08.2017. Iesniegums LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijai (.pdf) >>

• 26.08.2017. Iesniegums LR Ekonomikas ministrijai (.pdf) >>
• 26.08.2017. Iesniegums LR Izglītības un zinātnes ministrijai (.pdf) >>
• 26.08.2017. Iesniegums LR Labklājības ministrijai (.pdf) >>
• 26.08.2017. Iesniegums LR Veselības ministrijai (.pdf) >>
• 26.08.2017. Iesniegums LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (.pdf) >>

• 26.08.2017. Iesniegums Rīgas domei (.pdf) >>

___

• 25.10.2017. Pārskats - diskusija par NVO ietekmi interešu aizstāvībā2017. gada 25. oktobrī Rīgā, Sporta centrā "Mežaparks" uz projekta noslēgumu pulcējās 24 nevalstisko organizāciju pārstāvji no Rīgas, Jūrmalas, Jelgavas, Jēkabpils, Balviem, Dobeles, Garkalnes, Baldones, Jaunolaines, Sabiles, Skrīveriem, Brocēniem, Varakļāniem un Rucavas.
Skatīt vairāk >>>

___

• 02.08.2017. NVO priekšlikumu sagatavošana

2017. gada 2. augustā Rīgā, Vaļņu ielā 32, EAPN-Latvia sanāksmju telpā notika desmit NVO ekspertu un sabiedrības pārstāvju no citām Latvijas NVO sanāksme - diskusija ar mērķi apzināt, apspriest un apkopot aktuālos priekšlikumus nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai.
Skatīt vairāk >>>

___

• 12.07.2017. NVO ekspertu sanāksme

Projekta dalībnieki (EAPN-Latvia eksperti: Elīna Ālere-Fogele, Lelde Cālīte, Baiba Giptere, Mārīte Rozentāle, Vija Ahunzjanova, Sarma Brauna, Norberts Snarskis, Juris Dzelme, Jānis Stjadja un Sergejs Mahņovs) un brīvprātīgā Valdes locekle Laila Balga sanāksmē, kas noritēja viesnīcas "Sigulda" telpās Siguldā, analizēja un apkopoja materiālus un izstrādāja vairāk nekā desmit priekšlikumu lēmumu pieņemšanas institūcijām, kā arī sagatavoja informāciju plašsaziņas līdzekļiem saistībā ar nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanu.
Skatīt vairāk >>>

___

• 17.05.2017. NVO ekspertu un sabiedrības pārstāvju diskusija2017. gada 17. maijā Balvos, Ziemeļlatgales Biznesa un tūrisma centrā notika desmit EAPN-Latvia ekspertu un 23 sabiedrības pārstāvju no Latvijas NVO un pašvaldību institūcijām, kuras pārstāv nabadzīgo un sociāli atstumto iedzīvotāju intereses, sanāksme - diskusija. Tās laikā tika apzināti aktuālie viedokļi un problēmas, kā arī apkopoti diskusijas dalībnieku priekšlikumi nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanai.
Darba kārtība - NVO ekspertu un sabiedrības pārstāvju diskusija (.pdf) >>

Skatīt vairāk (22 foto) >>

___

NVO ekspertu kapacitātes stiprināšanaLaikā no 2017. gada 1. februāra līdz 30. aprīlim apzināta desmit EAPN-Latvia ekspertu kapacitāte un resursi: iepriekšējo gadu darba pieredze nevalstiskajā sektorā, pieredze atbilstošajā nozarē, pieredze komunikācijā ar valsts un pašvaldību institūcijām, veiktie pētījumi un personīgie kontakti, diskusiju vadības prasmes, materiālu apkopošanas un noformēšanas prasmes, CV sagatavošanas prasmes Europass formātā; apstiprināti ekspertu darba plāni projekta laikā, t.sk. sagatavots ekspertu plāns EAPN-Latvia piedāvājumam valsts un pašvaldības institūciju komisijām, komitejām un padomēm jautājumu izskatīšanai saistībā ar nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanu. Visi eksperti sanāksmes laikā saņēmuši plašu informāciju par veicamajiem pienākumiem un uzdevumiem līdzdalības pasākumos.

___

NVO ekspertu dalība komisijās, komitejās un padomēs

• 19.10.2017. NVO eksperts Sarma Brauna piedalījās sanāksmē Labklājības ministrijas Jauniešu garantijas programmā.

• 13.10.2017. NVO eksperts Elīna Ālere-Fogele piedalījās sanāksmē Labklājības ministrijas Dzimumu līdztiesības komitejā.

• 05.10.2017. NVO eksperts Baiba Giptere piedalījās Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē.

• 04.10.2017. NVO eksperts Lelde Cālīte piedalījās LR Saeimas Eiropas lietu komisijas sēdē.
• EK Runa par stāvokli Savienībā. 2017.gads, 13.09.2017. (.pdf) >>
• Prezentācija - Baltā grāmata par Eiropas nākotni LV (.pdf) >>

• 03.10.2017. NVO eksperts Norberts Snarskis piedalījās LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē.

• 28.09.2017. NVO eksperts Baiba Giptere piedalījās Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas sanāksmē Labklājības departamentā.

• 20.06.2017. NVO eksperts Mārīte Rozentāle piedalījās Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdē.

• Prezentācija - eksperts Rozentale, LM SIPKK (.pdf) >>

• 24.05.2017. NVO eksperts Juris Dzelme piedalījās LR Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēdē.

• Projekta prezentācija Saeimas Ilgtspējīgās attīstības komisijā. Jānis Vētra, Andris Nātriņš 24.05.2017 (.pdf) >>

• Ekspertu galvenie ieteikumi ilgtermiņa stratēģiskajai plānošanai kontekstā ar Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014.-20.g. Jānis Vētra 24.05.2017 (.pdf) >>• 16.05.2017. NVO eksperts Sergejs Mahņovs piedalījās LR Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdē.

• 19.04.2017. NVO eksperts Jānis Stjadja piedalījās Labklājības ministrijas Invaliditātes lietu nacionālās padomes sēdē.

___


Sasniegtie rezultāti

1) nostiprināta desmit NVO ekspertu no EAPN-Latvia kapacitāte līdzdalībai valsts un pašvaldību institūciju komitejās, komisijās un padomēs attiecībā uz nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanu; apkopoti un izanalizēti komisiju, komiteju un padomju sēžu/sanāksmju materiāli; apkopotas iniciatīvas likumdošanas izmaiņām; noformulēts NVO viedoklis nabadzības un sociālās atstumtības novēršanas jautājumos;

2) nodrošināta deviņu NVO ekspertu no EAPN-Latvia līdzdalība ar NVO interešu pārstāvniecību valsts (Saeimas un ministriju) un Rīgas pašvaldības institūciju komisijās, komitejās un padomēs; apkopoti minēto institūciju sēžu/sanāksmju materiāli attiecībā uz nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanu; nostiprināta atgriezeniskā saikne starp EAPN-Latvia un likumdevējiem;

3) paplašināta NVO ekspertu no EAPN-Latvia un Latvijas NVO pārstāvju - reģionu iedzīvotāju informatīvā datu bāze interešu aizstāvībai valsts un pašvaldību institūciju komisijās, komitejās un padomēs saistībā ar nabadzības un sociālās atstumtības novēršanu; apkopotas sabiedrības iniciatīvas NVO kapacitātes paaugstināšanai NVO interešu aizstāvībā un likumdošanas izmaiņu ietekmēšanā; aktivizēta NVO līdzdalība pilsoniskās sabiedrības attīstībā.

• EAPN-Latvia pārskats par ieguldījumu nabadzīgo un sociāli atstumto cilvēku interešu aizstāvībā 2017.gadā (.pdf) >>Par mums

EMIN | EMIN 2

EUISG | PeP | People Experiencing Poverty | Social Platform | Youth and Children | European exchange of experience

• 21.05.2017. Latvijas Televīzijas raidījums "Saknes debesīs"

___


Projekta publicitāte

• 25.10.2017. Informācija portālā Protesti.lv (.pdf) >>
• 03.10.2017. EAPN-Latvia informācija Facebook (.pdf) >>
• 03.10.2017. EAPN-Latvia informācija medijiem (.pdf) >>

• 22.09.2017. Informācija Rēzeknes Ziņās (.pdf) >>
• 14.09.2017. Informācija Jēkabpils NVO resursu centra portālā (.pdf) >>
• 14.09.2017. Informācija Daugavpils Ziņās (.pdf) >>
• 13.09.2017. Informācija portālā Rezekne.lv (.pdf) >>
• 13.09.2017. Informācija LETA (.pdf) >>

• 07.08.2017. Informācija Jēkabpils NVO resursu centrs portālā (.pdf) >>
• 02.08.2017. Preses relīze. Priekšlikumu kopsavilkums (.pdf) >>
• 02.08.2017. Preses info Diskusija Rīga (.pdf) >>
• 01.08.2017. Informācija LETA (.pdf) >>
• 01.08.2017. Informācija Jēkabpils pašvaldības portālā (.pdf) >>

• 24.07.2017. Informācija portālā Protesti.lv (.pdf) >>
• 20.07.2017. Raksts laikrakstā Brīvā Daugava (.pdf) >>

• 02.08.2017. Video: PBK TV sižets (krievu valodā)

• 30.05.2017. Ziemeļlatgales laikraksts "Vaduguns". Seminārā runā par labāku dzīvi Latvijā (.pdf) >>
• 22.05.2017. Izdruka no Facebook par EAPN-Latvia diskusiju ar Latvijas NVO pārstāvjiem Balvos (.pdf) >>

• 22.05.2017. Izdruka no Twitter par EAPN-Latvia diskusiju ar iedzīvotājiem Balvos (.pdf) >>

• 28.04.2017. Izdruka no ZBTC mājas lapas "EAPN-Latvia aicina uz diskusiju par nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanu Latvijā (.pdf) >>
• 21.04.2017. Informatīvs materiāls Saeimai, Labklājības ministrijai un Rīgas domei par SIF projektu "Atbalsts NVO ieguldījumam nabadzīgo cilvēku interešu aizstāvībā" (.pdf) >>

___

• 31.10.2017. Apliecība NVO ekspertam Elīnai Ālerei-Fogelei (.pdf) >>

• Interneta lapas izstrāde un uzturēšana: Māris Kalējs, SIA "Sanne"

___
 

SĀKUMS

PAR MUMS

EAPN-Latvia izdevumi

STRATĒĢIJAS PLATFORMA

European Minimum
Income Network


Latvijas NVO
fonda projekti


RĪGAS DOMES PROJEKTI
 
PROJEKTI

BALTIC PROJECT 4
BALTIC PROJECT 3
BALTIC PROJECT 2
BALTIC PROJECT

NORDPLUS 2019-2022
NORDPLUS preparatory 2019

ERASMUS+ Small-scale Partnership

2022-2023

ERASMUS+ Strategic Partnerships
2020-2023

ERASMUS+ SMES-Europa
2022-2024

ERASMUS AKREDITĀCIJA
2022-2027

PASĀKUMI ĀRVALSTĪS

People Experiencing Poverty


PASĀKUMI LATVIJĀ


FONDS LAIKaMETS


Programmas
Latvijas 100-gadei

 

 
 
eapn.lv 2014-2024 © EAPN-Latvia
-

tālrunis +371 22311545, e-pasts: info[at]eapn.lv