The European Anti-Poverty Network
Latvijas PretNabadzības TīklsSvētdiena, 2018. gada 27. maijs

LV
EN

RU

 
 

People Experiencing Poverty and Social Exclusion (PeP)
Atbalsts cilvēkiem, kuri pieredzējuši nabadzību un sociālo atstumtību

PeP programmas koordinatori 2018. gadā

 
Elīna Ālere-Fogele un Baiba Giptere

___

28.03.2018. Rīga
EAPN-Latvia sanāksme par PeP plānošanas pasākumiem

EAPN-Latvia sanāksmē par PeP plānošanas pasākumiem 2018. gadā Latvijā piedalījās Jēkabpils NVO resursu centra, Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrības, Garkalnes sieviešu biedrības "Mūsmājas", Latvijas Nākotnes Institūta, Sieviešu tiesību institūta, IWO-International Women's Organisation, Asociācijas Latgales priekšpilsētas attīstībai un Latvijas Juristu apvienības pārstāvji.

___

Rīga, 07.02.2018.
EAPN-Latvia valdes sēdē apstiprināti People experiencing Poverty (PeP) programmas koordinatori.

Dalībai EAPN PeP konferencē Vīnē, kas notiks martā, un delegācijas sagatavošanai dalībai PeP ikgadējā konferencē Briselē, kas paredzēta novembrī, pilnvarota valdes locekle Elīna Ālere-Fogele. Programmas pasākumu plānošana un vadība Latvijā uzticēta Baibai Gipterei, kura no 2018. gada 1. janvāra uzsākusi darbu EAPN-Latvia birojā.

___

2017. gads

RAISING AWARENESS ON DECENT INCOME. EAPN-Latvia Report on the national work 01/01/2017 – 31/12/2017 (.pdf) >>

● 06.12.2017. Rīga. PeP izvērtēšana un noslēgums2017. gada atbalsta programmas cilvēkiem, kuri pieredzējuši nabadzību un sociālo atstumtību, "Izpratnes veidošana par cienīgiem ienākumiem" izvērtēšanas sanāksmē piedalījās EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga, valdes locekle Elīna Ālere-Fogele, EAPN-Latvia delegāte PeP Briseles konferencē "Let's tackle in work poverty!" Mārīte Rozentāle, Jēkabpils NVO resursu centra pārstāve Ligita Upīte, Asociācijas Latgales priekšpilsētas attīstībai valdes priekšsēdētāja Baiba Giptere, Garkalnes sieviešu biedrības "Mūsmājas" valdes priekšsēdētāja Iveta Valeine un Dobeles invalīdu biedrības pārstāvis Jānis Stjadja. Programmā 2017. gadā savu ieguldījumu sniedza EAPN-Latvia 23 darbinieki.
Lasīt vairāk >>

___

● 15.11.2017. Rīga. Diskusija LR Saeimā15. novembrī EAPN-Latvia valdes locekle Elīna Ālere-Fogele un PeP delegāti Briseles konferencē "Let's tackle in work poverty!" Henriks Danusēvičs, PeP nacionālais koordinators; Mārīte Rozentāle, Siguldas biedrības "Aicinājums Tev" valdes priekšsēdētāja, un Kaspars Riekstiņš, Latvijas Neredzīgo biedrības Rīgas pilsētas teritoriālās organizācijas pārstāvis, tikās ar LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāju Aiju Barču, lai informētu par nabadzīgo cilvēku atbalsta programmas (PeP) aktualitātēm.
Lasīt vairāk >>

___

2017. gada 15. septembris, Rēzekne
Diskusija ar PeP nacionālo koordinatoru un NVO ekspertiem Rēzeknē

Diskusijā ar PeP nacionālo koordinatoru Henriku Danusēviču un NVO ekspertiem Lailu Balgu, Elīnu Āleri-Fogeli, Juri Dzelmi, Sergeju Mahņovu un Jāni Stjadju par nabadzīgo cilvēku pieredzēm un vajadzībām izpratnes veidošanā attiecībā uz cilvēka cienīgu ienākumu nodrošināšanu piedalījās Rēzeknes pilsētas pašvaldības un pilsētas un novada nevalstisko organizāciju dalībnieki.
Organizators Latvijas Tirgotāju asociācija, prezidents Henriks Danusēvičs. Pasākuma dalībnieku sponsors SIA TZMO Latvija, kuru pārstāvēja TT tīklu pārdošanas vadītājs Jānis Šveds.
Lasīt vairāk >>

---------

2017. gada 14. septembris, Varakļāni
Diskusija ar PeP nacionālo koordinatoru un NVO ekspertiem Varakļānos

Diskusijā ar PeP nacionālo koordinatoru Henriku Danusēviču un NVO ekspertiem Elīnu Āleri-Fogeli, Juri Dzelmi, Sergeju Mahņovu un Jāni Stjadju par nabadzīgo cilvēku pieredzēm un vajadzībām izpratnes veidošanā attiecībā uz cilvēka cienīgu ienākumu nodrošināšanu piedalījās Varakļānu novada pašvaldības un nevalstisko organizāciju dalībnieki.
Organizators biedrība "Pieaugušo attīstības projekts", valdes priekšsēdētāja Staņislava Poče. Pasākuma dalībnieku sponsors SIA TZMO Latvija, kuru pārstāvēja TT tīklu pārdošanas vadītājs Jānis Šveds.
Lasīt vairāk >>

------

2017. gada 7. septembris, Ziemupe, Pāvilostas novads
Diskusijā ar NVO ekspertiem Pāvilostas novada Ziemupē

Diskusijā ar NVO ekspertiem Lailu Balgu, Elīnu Āleri-Fogeli, Mārīti Rozentāli, Juri Dzelmi un Jāni Stjadju par nabadzīgo cilvēku pieredzēm un vajadzībām izpratnes veidošanā attiecībā uz cilvēka cienīgu ienākumu nodrošināšanu piedalījās Liepājas Neredzīgo biedrības vadītāji un programmu dalībnieki no Latvijas reģionu organizācijām, kuras pārstāv cilvēkus ar īpašām vajadzībām.
Organizātors Liepājas Neredzīgo biedrība, valdes priekšsēdētājs Māris Ceirulis.
Lasīt vairāk >>

___

2017. gada 6. jūlijs, Rīga
EAPN-Latvia turpina programmu cilvēkiem, kas pieredzējuši nabadzību un veic iedzīvotāju reālo ienākumu izpēti

EAPN-Latvia turpina programmu cilvēkiem, kas pieredzējuši nabadzību un veic informācijas izpēti par Latvijas iedzīvotāju reālajiem ienākumiem dažādās nozarēs. Diskusijā piedalījās speciālisti un zinātnieki: Elīna Celmiņa no Labklājības ministrijas, Viktors Veretjanovs no Centrālās statistikas pārvaldes, Baiba Bela un Līga Rasnača no Latvijas Universitātes, kā arī vairāk nekā 20 nevalstisko organizāciju pārstāvji.
Skatīt vairāk šeit >>

___

2017. gada 31. maijs, Jēkabpils
Cilvēku, kuri pieredzējuši nabadzību, un EAPN-Latvia ekspertu diskusija

Cilvēku, kuri pieredzējuši nabadzību, un EAPN-Latvia ekspertu diskusija par pieredzēm un vajadzībām izpratnes veidošanā attiecībā uz cilvēka cienīgas dzīves nodrošināšanu. Priekšlikumu apkopošana.
Diskusijas vadītāji Agita Pleiko un Aleksandrs Kalniņš
EAPN-Latvia eksperti Laila Balga, Mārīte Rozentāle un Jānis Stjadja
Skatīt vairāk šeit >>

___

2017. gada 26. maijs, Sloka, Jūrmala
Diskusija "Izpratnes veidošana par cilvēka cienīgiem ienākumiem NVO un valsts un pašvaldību institūcijās lēmumu pieņemšanas procesā"Diskusijas dalībnieki:
Laila Balga, Norberts Snarskis, Elīna Ālere-Fogele, Jānis Stjadja un Vija Ahunzjanova, EAPN-Latvia eksperti; Māris Graudiņš, Brīvības un solidaritātes fonda valdes loceklis, politiskās partijas "Progresīvie" priekšsēdētājs, un Ieva Lazda, Jūrmalas pilsētas Sabiedriskās padomes locekle, Ķemeru iedzīvotāju biedrības valdes priekšsēdētāja vietniece.
Skatīt vairāk šeit >>

___

IZPRATNES VEIDOŠANA PAR CIENĪGIEM IENĀKUMIEM
01/01/2017 – 15/12/2017Plānotie pasākumi:
• 01/01/2017 – 30/04/2017, Rīga
Informācijas izpēte par Latvijas iedzīvotāju reālajiem ienākumiem dažādās nozarēs. Statistikas rādītāji. Rezultātu apkopošana EAPN-Latvia PeP darba grupā.
• 01/05/2017 – 31/05/2017, Jūrmala
EAPN-Latvia ekspertu, valsts un pašvaldību institūciju speciālistu un likumdevēju diskusija par izpratnes veidošanu cilvēka cienīgu ienākumu nodrošināšanai.
• 01/06/2017 – 30/06/2017, Rīga
EAPN-Latvia PeP darba grupas priekšlikumu sagatavošana diskusijām Latvijas reģionos (Liepājā, Varakļānos un Jēkabpilī) par izpratnes veidošanu cilvēka cienīgas dzīves nodrošināšanai un par uzdevumiem PeP Eiropas konferencē Briselē, Beļģijā.
• 01/07/2017 – 31/07/2017, Liepāja
Cilvēku, kuri pieredzējuši nabadzību un EAPN-Latvia ekspertu diskusija par pieredzēm un vajadzībām izpratnes veidošanā attiecībā uz cilvēka cienīgu ienākumu nodrošināšanu. Priekšlikumu apkopošana.
• 01/08/2017 – 31/08/2017, Varakļāni
Cilvēku, kuri pieredzējuši nabadzību un EAPN-Latvia ekspertu diskusija par pieredzēm un vajadzībām izpratnes veidošanā attiecībā uz cilvēka cienīgu ienākumu nodrošināšanu. Priekšlikumu apkopošana.
• 01/09/2017 – 30/09/2017, Jēkabpils
Cilvēku, kuri pieredzējuši nabadzību un EAPN-Latvia ekspertu diskusija par pieredzēm un vajadzībām izpratnes veidošanā attiecībā uz cilvēka cienīgu ienākumu nodrošināšanu. Priekšlikumu apkopošana.
• 01/09/2017 – 31/10/2017, Dobele
Sagatavošanās sanāksme „apaļā galda” diskusijai LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā starp cilvēkiem, kuri pieredzējuši nabadzību, EAPN-Latvia ekspertiem un likumdevējiem par pieredzēm un vajadzībām izpratnes veidošanā attiecībā uz cilvēka cienīgu ienākumu nodrošināšanu. Delegācijas apstiprināšana. Priekšlikumu sagatavošana likumdevējiem.
• 01/10/2017 – 30/11/2017, Rīga
„Apaļā galda” diskusija LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā starp cilvēkiem, kuri pieredzējuši nabadzību, un Saeimas deputātiem.
• 01/06/2017 – 31/10/2017, Rīga
Delegātu izvirzīšana, EAPN-Latvia delegācijas (4 dalībnieki) apstiprināšana un sagatavošana dalībai PeP Eiropas konferencē Briselē, Beļģijā.
• 01/11/2017 – 30/11/2017, Brisele
EAPN-Latvia delegācijas dalība un prezentācija PeP Eiropas konferencē Briselē 2017. gada 8.-9. novembrī. Rezultātu apkopošana. Publicitātes pasākumi.
• 01/12/2017 – 15/12/2017, Rīga
Briseles konferences delegātu – cilvēku, kuri pieredzējuši nabadzību, EAPN-Latvia darba grupas un administrācijas sanāksme par PeP programmas 2017 rezultātiem.

___


31.03.2017.
EAPN PeP nacionālo koordinatoru sanāksme. Par cilvēka cienīgu dzīvi Rīgā runā visa Eiropa!
2017. gada 30. un 31. martā Rīgā, viesnīcas „Konventa Sēta” zālē „Kampenhauzens” pulcējās Eiropas Pretnabadzības tīkla (European Anti-Poverty Network - EAPN) programmas cilvēkiem, kuri pieredzējuši nabadzību (PeP), nacionālie koordinatori no 23 Eiropas valstīm: Austrijas, Beļģijas, Čehijas, Dānijas, Igaunijas, Somijas, Francijas, Maķedonijas, Ungārijas, Īrijas, Latvijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Luksemburgas, Maltas, Norvēģijas, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Serbijas, Slovākijas, Spānijas un Zviedrijas.
Skatīt vairāk šeit >>

___

14.02.2017.
Plāno EAPN starptautiskās konferences norisi un atbalsta programmu cilvēkiem, kuri pieredzējuši nabadzību

2017. gada 14. februārī Rīgā EAPN starptautiskās konferences norisi un atbalsta programmu cilvēkiem, kuri pieredzējuši nabadzību, 2017. gadam plānoja EAPN-Latvia darba grupa: Henriks Danusēvičs, Vija Ahunzjanova, Norberts Snarskis, Laila Balga, Jānis Stjadja, Elīna Ālere-Fogele, Iveta Valeine, Zigrīda Priedeslaipa, Juris Dzelme un Dzintra Žilde. Sanāksmē uzstājās Rīgas Ekonomikas augstskolas vecākais eksperts-konsultants Māris Graudiņš.
Skatīt vairāk šeit >>

___
 ● 2017. gada 28. janvārī EAPN-Latvia valde par PeP nacionālo koordinatoru 2017. gadā apstiprināja Henriku Danusēviču.

 

-

SĀKUMS

PAR MUMS

STRATĒĢIJAS PLATFORMA

INTEREŠU AIZSTĀVĪBA

EMIN

EMIN 2

LATVIJAS NVO
FONDA PROJEKTI

PROJEKTI

BALTIC PROJECT

BALTIC PROJECT 2


PASĀKUMI ĀRVALSTĪS

People Experiencing Poverty


PASĀKUMI LATVIJĀ


FONDS LAIKaMETS


Programmas
Latvijas 100-gadei

 

 
 
eapn.lv 2014-2018 © EAPN-Latvia
-

tālrunis +371 22311545, e-pasts: info[at]eapn.lv