The European Anti-Poverty Network
Latvijas PretNabadzības TīklsSvētdiena, 2021. gada 18. aprīlis

LV
EN

RU

 
 

People Experiencing Poverty and Social Exclusion (PeP)
Atbalsts cilvēkiem, kuri pieredzējuši nabadzību un sociālo atstumtību

2021. gads

Aigars Šveicers, PeP nacionālais koordinators

___

2020. gads

● 29.01.2021. EAPN-Latvia NN Final Report (.pdf) >>

● 24.09.2020. EAPN-Latvia PeP Overview (.pdf) >>
● 21.09.2020. EAPN-Latvia Poverty Watch Report (.pdf) >>
● 14.09.2020. EAPN-Latvia Poverty Watch ziņojums (.pdf) >>
___

● 14.08.2020. PeP seminārs ģimenēm Alojā14. augustā EAPN-Latvia PeP programmas ietvaros sadarbībā ar Alojas novada Sociālo dienestu (vadītāja Jana Beķere) organizēja semināru ģimenēm "No kurienes motivācijai aug kājas", kuru vadīja psiholoģe Inga Dreimane. Semināru apmeklēja 20 dalībnieces no Alojas novada. EAPN-Latvia pārstāvēja Valdes locekļi Laila Balga, Mārīte Rozentāle un Jānis Stjadja, un PeP programmas koordinatore Ilga Liepiņa. Par kafiju un pusdienām parūpējās Alojas uzņēmumi "Nina S" un "Mieriņš".
Lasīt vairāk >>

___

● 16.07.2020. PeP pasākumu plānošana Alojā16. jūlijā pirmā PeP programmas pārstāvju vizīte noritēja Alojā, kur EAPN-Latvia līderus Jāni Stjadju (EAPN-Latvia valdes loceklis, Dobeles invalīdu biedrība), Ilgu Liepiņu (PeP programmas koordinatore, Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība), Valentīnu Oļševsku (biedrība "Olīvzars-Vedi") un Viju Ahunzjanovu (Lielo ģimeņu centrs "Ģimenes atbalsts") laipni uzņēma pašvaldības institūciju speciālistes Guna Krūmiņa, Jana Beķere, Lāsma Lilenblate un Ineta Lopenova, un uzņēmēja Viola Ķikute.
14. augustā Alojas Kultūras namā noritēs EAPN-Latvia seminārs ģimenēm par pusaudžu problēmām "No kurienes motivācijai aug kājas", kuru vadīs psiholoģe Inga Dreimane no Rīgas.
Lasīt vairāk >>

___

● 07.07.2020. Līdzfinansēts PeP pasākumu plāns Latvijā

7. jūlijā EAPN Europe apstiprināja EAPN-Latvia PeP pasākumu plānu 2020. gadam, piešķirot ikgadējo līdzfinansējumu.

National network work plan 2020 (.pdf) >>
___

● 03.07.2020. Apstiprināta PeP programma Latvijā 2020. gadam___

● 26.06.2020. EAPN Europe vebinārs Briselē

26. jūnijā Aigars Šveicers attālināti piedalījās EAPN sanāksmē Briselē saistībā ar nacionālo koordinatoru lomu cilvēku, kuri pieredzējuši nabadzību, iesaistē interešu aizstāvības procesos.
___

● 12.06.2020. EAPN-Latvia PeP programmas plānošana Rīgā

12. jūnijā Rīgā notika PeP programmas plānošanas darba grupas sanāksme, kurā tika apkopoti priekšlikumi 2020. gada pasākumiem Latvijā. Diskusijā piedalījās EAPN-Latvia valdes locekļi Laila Balga, Elīna Ālere-Fogele un Aigars Šveicers, Latvijas Juristu apvienības pārstāvji Rihards Bunka un Sergejs Mahņovs, Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrības pārstāve Ilga Liepiņa, Lielo ģimeņu centra „Ģimenes atbalsts” pārstāve Vija Ahunzjanova, Kustības Tautsaimniecības un enerģijas veicināšanai pārstāvis Andris Burtnieks, Latvijas Sociālo reformu biedrības pārstāvis Ivars Redisons, biedrības „Pro-police Latvia” pārstāvis Vladislavs Kļiņičevs un Neatkarīgās policistu arodbiedrības pārstāvis Māris Bērziņš.
___

● 05.06.2020. EAPN Europe vebinārs Briselē

5. jūnijā PeP nacionālais koordinators Aigars Šveicers attālināti piedalījās EAPN sanāksmē Briselē saistībā ar COMM’ON vadīnijām.
___

● 19.05.2020. EAPN Europe PeP vebinārs Briselē

19. maijā PeP nacionālais koordinators Aigars Šveicers piedalījās EAPN vebinārā „Discussion on the COMM’ON Guidelines”.
___

● 15.05.2020. EAPN Europe PeP vebinārs Briselē

15. maijā PeP nacionālais koordinators Aigars Šveicers piedalījās EAPN vebinārā „Role of National Coordinators”.
___

● 28.04.2020. EAPN Europe PeP vebinārs Briselē

28. aprīlī EAPN-Latvia valdes loceklis Aigars Šveicers attālināti piedalījās EAPN PeP (Brisele) nacionālo koordinatoru sanāksmē.

___

● 27.02.2020. Rīga. Izvirzīti PeP programmas dalībniekiEAPN-Latvia dalīborganizācijas PeP programmas ieviešanai un dalībai Eiropas sanāksmē 2020. gadā tika izvirzījušas šādus savu līderus: Santu Survilu un Aleksandru Nikoļinu no Latvijas Miopātijas asociācijas "Sartorius", Diānu Jasinsku no Siguldas biedrības "Aicinājums Tev", Ilgu Liepiņu no Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrības, Ivetu Valeini no Garkalnes sieviešu biedrības "Mūsmājas", Ivetu Šalvi no Tautas palīdzības fonda, Aigaru Šveiceru no Latvijas Juristu apvienības, Jāni Stjadju no Dobeles invalīdu biedrības un Arnoldu Ziemeli no Kundziņsalas Jaunrades skolas.
Lasīt vairāk >>

___

● 02.01.2020. Laikā no 2020. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim EAPN-Latvia paredz īstenot ikgadējo PeP programmu Latvijā.

Aigars Šveicers, PeP nacionālais koordinators

Baiba Giptere, PeP programmas koordinatore Latvijā (01/01/2020 - 31.03.2020)
Elīna Ālere-Fogele, PeP programmas eksperte

___

2019. gads

THE TIME IS NOW to make Europe Poverty Free

EAPN 2019 PeP Short Report (.pdf) >>

EAPN PeP 2019 Annotated Programme (.pdf) >>

● 31.07.2019. EAPN-Latvia PeP prezentacija - Alere-Fogele (.pptx) >>

___

 

___

● 17.11.2019. EAPN-Latvia PeP delegācija sagatavojusies Eiropas konferenceiPeP Eiropas sanāksmē, kas notiks 18.-19. novembrī Briselē, no EAPN-Latvia tīkla piedalīsies nacionālais koordinators Kaspars Riekstiņš (Latvijas Neredzīgo biedrība), Dzintra Ziemele (Tautas palīdzības fonds), Natālija Kurnosovu (Dobeles invalīdu biedrība) un Aladdin Nassr Allah (Radošā apvienība jauniešiem "Trepes").
Lasīt vairāk >>

__

● 2019. gada 8. novembrī EAPN-Latvia valde veica izmaiņas EAPN-Latvia delegācijas sastāvā uz PeP Eiropas sanāksmi, par nacionālo koordinatoru apstiprinot Kasparu Riekstiņu no Latvijas Neredzīgo biedrības.

__

● 03.10.2019. NVO pārstāvji gatavojas dalībai PeP Eiropas sanāksmē3. oktobrī Rīgā, EAPN-Latvia telpās nacionālā koordinatore Elīna Ālere-Fogele diskutēja ar PeP Eiropas sanāksmes delegātēm Dzintru Ziemeli un Natāliju Kurnosovu par nacionālā tīkla uzdevumiem un EAPN programmu.

24. septembrī EAPN-Latvia valde EAPN-Latvia delegācijas sastāvā uz PeP Eiropas sanāksmi, kas notiks 18.-19. novembrī Briselē, apstiprināja Elīnu Āleri-Fogeli, EAPN-Latvia valdes locekli; Dzintru Ziemeli, Tautas palīdzības fonda vadītāju; Natāliju Kurnosovu, Dobeles invalīdu biedrības pārstāvi, un Aladdin Nassr Allah, Radošās apvienības jauniešiem "Trepes" pārstāvi.
Lasīt vairāk >>

___

Rīga, 31/07/2019
PeP programmas dalībnieku sanāksme

PeP prezentacija kandidatiem (.pdf) >>

___

Pretendenti dalībai Eiropas PeP konferencē


Aladdin Nassr Allah

Aleksandrs Nikoļins

Diāna Jasinska

Dzintra Ziemele

Iveta Valeine

Jānis Stjadja

Natālija Kurnosova

Santa Survila

___

Rīga, 31/07/2019
PeP programmas dalībnieku sanāksme

2019. gada 31. jūlijā sanāksmē Rīgā, Latvijas Kara muzejā EAPN-Latvia apstiprināja darba plānu Eiropas konferences dalībnieku sagatavošanai. Savus pretendentus uz Eiropas konferenci, kas notiks 18.-19. novembrī Briselē, ir pieteikušas sešas nevalstiskās organizācijas: LMSA „Sartorius” – Santu Survilu un Aleksandru Nikoļinu; Tautas palīdzības fonds – Dzintru Ziemeli; Radošā apvienība jauniešiem „Trepes” – Aladdin Nassr Allah; Siguldas biedrība „Aicinājums Tev” – Diānu Jasinsku; Dobeles invalīdu biedrība – Natāliju Kurnosovu; Garkalnes sieviešu biedrība „Mūsmājas” – Ivetu Valeini, kā arī izvirzīts EAPN-Latvia valdes loceklis Jānis Stjadja.

Latvijas PeP programmas dalībnieki apspriešanai Eiropas konferencē izvirzīja 5 prioritātes, kas 2. augustā tika iesniegtas EAPN: 1) mājokļa nodrošinājums; 2) adekvātu ienākumu pieejamība dažādām grupām; 3) pietiekami un viegli pieejami līdzekļi cīņai pret nabadzību; 4) veco ļaužu nabadzība, un 5) kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība.

Septembra beigās EAPN-Latvia valde apstiprinās četrus pārstāvjus dalībai Eiropas PeP konferencē un līdz novembra vidum tiks sagatavoti Latvijas prezentācijas materiāli.

___


Elīna Ālere-Fogele,
PeP koordinatore pasākumiem ārvalstīs

Baiba Giptere,
PeP koordinatore pasākumiem Latvijā

What do you want the European Union to do for you?
KO TU VĒLIES, LAI EIROPAS SAVIENĪBA IZDARA TAVĀ LABĀ?
ЧТО ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ СДЕЛАЛ ДЛЯ ВАС?

I. 1. janvāris – 31. decembris, Rīga

Programmas administrēšana. Piesaistīti divi nacionālie koordinatori un četri brīvprātīgie darbinieki. Nodrošinātas sanāksmju telpas, ēdināšana, transports un naktsmītnes/dienas nauda. Publicitātes un komunikācijas pasākumi: mājas lapas uzturēšana, bukleta izgatavošana, ikmēneša apkārtraksts, informācija nacionālajā un reģionālajā presē, intervijas TV un Radio, raksti un fotogrāfijas sociālajos tīklos (Facebook, Twitter u.c.).

II. 1. janvāris – 28. februāris, Rīga

Informācijas apkopošana par 2018. gada Eiropas PeP sanāksmes “Let’s Make Education a Way Out Of Poverty” rezultātiem. PeP nacionālo koordinatoru un NVO ekspertu sanāksme (10 dalībnieki).

III. 1. marts – 30. aprīlis, Rīga

NVO ekspertu un LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas deputātu un Labklājības ministrijas sociālās iekļaušanas politikas speciālistu 2 sanāksmes.

IV. 1. aprīlis– 31. maijs, Rīga, Helsinki

Sagatavošanās un dalība Eiropas PeP nacionālo koordinatoru sanāksmē 2019. gada maijā Helsinkos, Somijā. Rezultātu apkopošana PeP nacionālo koordinatoru un NVO vadītāju sanāksmē (20 dalībnieki).

V. 1. maijs – 30. novembris, Rīga

Konkursa organizēšana un trīs nabadzības ekspertu apstiprināšana dalībai Eiropas PeP sanāksmē 2019. gada novembrī Briselē, Beļģijā. Konsultācijas ar EAPN par sanāksmes tēmu un delegācijas sagatavošana.

VI. 1. jūlijs – 30. oktobris, Rīga

NVO ekspertu grupas izveidošana Latvijā. Iedzīvotāju aptauja Latvijas pierobežas reģionos par nabadzības mazināšanas prioritātēm (4 pagastos Krievijas pierobežā, 4 – Baltkrievijas pierobežā, 2 – Lietuvas pierobežā un 2 – Igaunijas pierobežā). Aptaujas rezultātu apkopošana. Diskusiju sanāksme ar divu nacionālo koordinatoru un NVO ekspertu piedalīšanos (10 dalībnieki).

VII. 1. novembris – 31. decembris, Rīga, Brisele

Nacionālā koordinatora un trīs ekspertu dalība Eiropas PeP sanāksmē 2019. Starptautiskās sanāksmes rezultātu prezentācija EAPN-Latvia tīklā. PeP programmas 2019 rezultātu izvērtēšanas sanāksme (20 dalībnieki).

EAPN-Latvia PeP programma 2019 (.pdf) >>

___

● 2019. gada 6.-7. maijā Helsinkos, Somijā, EAPN-Latvia valdes locekle Elīna Ālere-Fogele piedalījās EAPN PeP nacionālo koordinatoru sanāksmē.

___

● Ar 2019. gada 1. janvāri EAPN-Latvia uzsākusi ikgadējās PeP programmas īstenošanu.
 

2018. gads


EAPN Summit of People Experiencing Poverty (PeP).
Bringing together members and experts by experience in poverty to make the voices of experts by experience in poverty more visible in EAPN’s communications work at the national and European level.

● 25.01.2019. Review of the implementation of the National Network 2018 Work Plan (.pdf) >>

___

● 16.10.2018. PeP programmas rezultātu apkopošana Eiropas Savienības mājā2018. gada 16. oktobrī Rīgā, Eiropas Savienības mājā EAPN-Latvia apkopoja People Experiencing Poverty (PeP) programmas "Nabadzības ekspertu iesaistes stiprināšana izglītības un sociālajā jomā. Eiropas PeP samita tēma: Izglītība" rezultātus. Sanāksmi vadīja PeP nacionālie koordinatori Elīna Ālere-Fogele un Baiba Giptere. Sanāksmes sākumā dalībnieki sveica 45.dzimšanas dienā Elīnu Āleri-Fogeli.

Sanāksmē dalībniekus uzrunāja Agnese Dagile, Eiropas Komisijas Pārstāvniecības Latvijā Ekonomikas padomniece; Evija Kūla, Labklājības ministrijas Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktora vietniece; Anta Rugāte, 5.,6.,7.,8. un 9. Saeimas deputāte, Latvijas Juristu apvienības valdes locekle; Laima Līduma, Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes Sociālās palīdzības administrēšanas nodaļas galvenā speciāliste-eksperte, Sanita Lāce, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pārstāve, un Inete Ielīte, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla valdes priekšsēdētāja.

Sanāksmē bija pārstāvēts Rīgas Sociālā dienesta dienas centrs "Kastanis", Jēkabpils NVO resursu centrs, IWO-International Women's Organisation, Sieviešu tiesību institūts, Latvijas Jaunatnes organizāciju apvienība "IMKA Latvija", Latvijas Bērnu forums, Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība, Latvijas Nākotnes Institūts, Sociālā atbalsta un palīdzības biedrība "Veiksme", Rīgas aktīvo senioru alianse, Dobeles invalīdu biedrība, Varakļānu sieviešu biedrība "Magnolija", Asociācija Latgales priekšpilsētas attīstībai, Lielo ģimeņu centrs "Ģimenes atbalsts", Garkalnes sieviešu biedrība "Mūsmājas", Siguldas biedrība "Aicinājums Tev" un biedrība "Varu Latvijas tautai". Medijus pārstāvēja Lidija Ābeltiņa no SOS113.
Lasīt vairāk >>

___

● 12.09.2018. Sigulda
Seminārs Siguldā EAPN-Latvia PeP programmas ietvaros12. septembrī Pensionāru biedrībā SIGULDA (valdes priekšsēdētāja Vija Brīvere) noritēja seminārs EAPN-Latvia People Experiencing Poverty (PeP) programmas "Nabadzības ekspertu iesaistes stiprināšana izglītības un sociālajā jomā" ietvaros.
Diskusijās ar dalībniekiem piedalījās Laila Balga, EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja, Kristīne Freiberga, Siguldas pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja, Alfons Jumiķis, ilggadīgais Pensionāru biedrības SIGULDA valdes priekšsēdētājs, un Mārīte Rozentāle, Siguldas invalīdu biedrības "Aicinājums Tev" valdes priekšsēdētāja.
Pasākumu moderēja Baiba Giptere. EAPN-Latvia nabadzības eksperti Elīna Ālere-Fogele, Iveta Valeine, Madara Poriķe un Jānis Stjadja apkopoja Siguldas speciālistu un iedzīvotāju priekšlikumus, lai ar tiem š.g. novembrī dotos uz Eiropas konferenci Briselē un par situāciju Latvijā informētu Eiropas Komisiju.
Lasīt vairāk >>

Prezentācija: Eiropas sanāksmes cilvēkiem, kas dzīvo nabadzībā: 2001-2018. Būtība, saturs, vēsture, Latvijas pieredze (.pdf) >>

___

● 23.-26.08.2018. Bernāti, Nīcas pagasts, Nīcas novads
PeP programmas otrais vasaras seminārs

23.-26. augustā pie Baltijas jūras – Liepājas Olimpiskā centra atpūtas kompleksā „Draudzība” Nīcas novada Bernātos noritēja NVO vasaras seminārs, kurā 10 dalībnieki no Dobeles, Varakļānu, Zilupes un Krustpils novadiem, un Jēkabpils novada un Jēkabpils pilsētas tika iepazīstināti ar EAPN-Latvia un Fonda LAIKaMETS darbību, ar People Experiencing Poverty programmu. NVO vasaras semināru vadīja Laila Balga un Elīna Ālere-Fogele.
Lasīt vairāk >>

___

● 16.08.2018. Dobele
Seminārs Dobelē EAPN-Latvia PeP programmas ietvaros16. augustā Dobeles Sociālās palīdzības centrā noritēja seminārs EAPN-Latvia People Experiencing Poverty (PeP) programmas "Nabadzības ekspertu iesaistes stiprināšana izglītības un sociālajā jomā" ietvaros. Diskusijās ar dalībniekiem piedalījās Laila Balga, EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja, Līga Rasnača, Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļas asociētā profesore, Valdis Veips, Zemgales plānošanas reģiona izpilddirektors, Aija Renga, Dobeles pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja vietniece, un Gaļina Augustovska, Dobeles invalīdu biedrības valdes priekšsēdētāja. Pasākumu moderēja Baiba Giptere. EAPN-Latvia nabadzības eksperti Elīna Ālere-Fogele, Iveta Valeine, Madara Poriķe un Jānis Stjadja apkopoja Rīgas speciālistu un iedzīvotāju priekšlikumus, lai ar tiem š.g. novembrī dotos uz Eiropas konferenci Briselē un par situāciju Latvijā informētu Eiropas Komisiju.
Lasīt vairāk >>

___

● 02.08.2018. Rīga
Seminārs Rīgā EAPN-Latvia PeP programmas ietvaros2. augustā Rīgas Sociālā dienesta Dienas centrā "Kastanis" noritēja seminārs EAPN-Latvia People Experiencing Poverty (PeP) programmas "Nabadzības ekspertu iesaistes stiprināšana izglītības un sociālajā jomā" ietvaros. Diskusijās ar dalībniekiem piedalījās Rīgas domes deputāts Dainis Turlajs, Labklājības departamenta direktora vietnieks Mārtiņš Moors, Austrumu izpilddirekcijas projektu vadītāja Aija Briede un Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas vadītāja Laimdota Gaile. Pasākumu moderēja Baiba Giptere un Evita Usāne. EAPN-Latvia nabadzības eksperti Elīna Ālere-Fogele, Iveta Valeine, Madara Poriķe un Jānis Stjadja apkopoja Rīgas speciālistu un iedzīvotāju priekšlikumus, lai ar tiem š.g. novembrī dotos uz Eiropas konferenci Briselē un par situāciju Latvijā informētu Eiropas Komisiju.
Lasīt vairāk >>

___

● 27.-28.07.2018. Bernāti, Nīcas pagasts, Nīcas novads
PeP programmas vasaras seminārā Bernātos mācījās, apmainījās pieredzē un diskutēja EAPN-Latvia biedru organizāciju dalībnieki27. jūlijā Bernātos, Liepājas Olimpiskā centra kompleksā "Draudzība" pie Baltijas jūras, vasaras seminārā, kas noritēja People Experiencing Poverty (PeP) programmas "Nabadzības ekspertu iesaistes stiprināšana izglītības un sociālajā jomā" ietvaros, mācījās, apmainījās pieredzē un diskutēja EAPN-Latvia biedru organizāciju dalībnieki no Sieviešu tiesību institūta, IWO-International Women's Organisation, Asociācijas Latgales priekšpilsētas attīstībai, Siguldas biedrības "Aicinājums Tev", Garkalnes sieviešu biedrības "Mūsmājas", Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrības un Latvijas Nākotnes Institūta. EAPN-Latvia semināru vadīja EAPN-Latvia valdes locekles Laila Balga un Elīna Ālere-Fogele. EAPN-Latvia nabadzības eksperts Iveta Valeine apkopoja speciālistu un dalībnieku priekšlikumus.

28. jūlijā Bernātos, Liepājas Olimpiskā centra kompleksā "Draudzība" pie Baltijas jūras, vasaras seminārā, kas noritēja People Experiencing Poverty (PeP) programmas "Nabadzības ekspertu iesaistes stiprināšana izglītības un sociālajā jomā" ietvaros, mācījās, apmainījās pieredzē un diskutēja EAPN-Latvia biedru organizāciju dalībnieki no Sieviešu tiesību institūta, IWO-International Women's Organisation, Asociācijas Latgales priekšpilsētas attīstībai, Siguldas biedrības "Aicinājums Tev", Garkalnes sieviešu biedrības "Mūsmājas", Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrības, Health Institute, Latvijas Nākotnes Institūta un Latvijas Juristu apvienības. EAPN-Latvia semināru vadīja lektore Aiste Batūraite no Šauļu Universitātes, Rihards Bunka no Latvijas Juristu apvienības un Aivars Lasmanis no Health Institute. EAPN-Latvia nabadzības eksperti Elīna Ālere-Fogele un Iveta Valeine apkopoja speciālistu un dalībnieku priekšlikumus.
Lasīt vairāk >>

___

NVO ekspertu grupa Latvijā


Elīna Ālere-Fogele, Jānis Stjadja, Iveta Valeine un Madara Poriķe___

EAPN-Latvia PeP programma 2018
Strengthening the engagement of experts by experience in poverty in the key areas of work

Stiprināt nabadzības ekspertu iesaisti galvenajās darbības jomās

PeP programma 2018. gadā (.pdf) >>

EAPN-Latvia NN PeP activities 2018 (.pdf) >>

I. 1. janvāris – 31. decembris, Rīga

Programmas administrēšana. Piesaistīti divi nacionālie koordinatori, divi vietējie koordinatori un divi brīvprātīgie darbinieki. Nodrošinātas sanāksmju telpas, ēdināšana, transports un naktsmītnes/dienas nauda. Publicitātes un komunikācijas pasākumi: mājas lapas uzturēšana, bukleta izgatavošana, ikmēneša apkārtraksts, informācija nacionālajā un reģionālajā presē, intervijas TV un Radio, raksti un fotogrāfijas sociālajos tīklos (Facebook, Twitter u.c.). Programmas izvērtēšanas sanāksme.

II. 1. februāris – 31. marts, Rīga, Vīne

Informācijas apkopošana par 2017. gada Eiropas PeP sanāksmes rezultātiem. Sagatavošanās un dalība Eiropas PeP nacionālo koordinatoru sanāksmē Vīnē, Austrijā. NVO ekspertu grupas izveidošana Latvijā. Rezultātu apkopošana divu PeP nacionālo koordinatoru un NVO ekspertu sanāksmē, ar 10 dalībniekiem.

III. 1. aprīlis – 31. maijs, Rīga

Konkursa organizēšana un trīs nabadzības ekspertu apstiprināšana dalībai Eiropas PeP samitā 2018. gada novembrī Briselē, Beļģijā, ar virsuzdevumu: Apvienot dalībniekus un nabadzības ekspertus, lai EAPN komunikācijā nabadzības ekspertu balsis kļūtu dzirdamākas nacionālajā un Eiropas līmenī. Konsultācijas ar EAPN par tematiku un delegācijas sagatavošanu Samitam.

IV. 1. jūnijs – 31. decembris, Rīga

Publicitātes un informācijas pasākumi Latvijā atbilstoši EAPN PeP programmas vadlīnijām. Rezultātu izvērtēšana sanāksmē, ar 10 dalībniekiem.

V. 1. jūlijs – 31. jūlijs, Rīga

Ievada diskusiju sanāksme Sociālajā centrā “Kastanis” saistībā ar Eiropas PeP samita tematiku: Institucionālā līdzdalība; Veselība; Izglītība; 3 nabadzības eksperti un 20 dalībnieki no Rīgas pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām. Rezultātu apkopošana un izvērtēšana.
VI. 1. augusts – 31. augusts, Dobele

Diskusiju sanāksme Dobeles invalīdu biedrībā saistībā ar Eiropas PeP samita tematiku: Institucionālā līdzdalība; Veselība; Izglītība; 3 nabadzības eksperti un 20 dalībnieki, t.sk. Zemgales plānošanas reģiona speciālisti. Rezultātu apkopošana un izvērtēšana.

VII. 1. septembris – 30. septembris, Sigulda

Diskusiju sanāksme Siguldas invalīdu biedrībā “Aicinājums Tev” saistībā ar Eiropas PeP samita tematiku: Institucionālā līdzdalība; Veselība; Izglītība; 3 nabadzības eksperti un 20 dalībnieki, t.sk. Rīgas plānošanas reģiona speciālisti. Rezultātu apkopošana un izvērtēšana.

VIII. 1. oktobris – 14. oktobris, Rīga

Diskusiju sanāksme Eiropas Savienības mājā saistībā ar Eiropas PeP samita apstiprināto tematiku, ar 20 dalībniekiem, t.sk. Labklājības ministrijas un Rīgas pašvaldības speciālistiem. Prezentācija ar jūnija – septembra sanāksmju informācijas apkopojumu. Vēstījuma sagatavošana Eiropas PeP samitam.

IX. 15. oktobris – 14. novembris, Rīga, Brisele

EAPN-Latvia delegācijas sagatavošanās Eiropas PeP samitam Briselē, Beļģijā, 2018. gada novembrī (4 dalībnieki). Dalība Samitā; rezultātu apkopošana.

X. 15. novembris – 14. decembris, Rīga

EAPN-Latvia divu PeP nacionālo koordinatoru un trīs nabadzības ekspertu dalība LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē un Saeimas deputātu iepazīstināšana ar EAPN-Latvia PeP programmas 2018 rezultātiem un Eiropas PeP samita 2018 vēstījumiem.

XI. 15. decembris – 31. decembris, Rīga

EAPN-Latvia PeP programmes 2018 rezultātu izvērtēšanas sanāksme, ar 10 dalībniekiem. Programmas noslēgums.

___

PeP programmas koordinatori 2018. gadā

 
Elīna Ālere-Fogele un Baiba Giptere

___

13.07.2018. Rīga
EAPN-Latvia sanāksme par PeP pasākumiem 2.pusgadā2018. gada 13. jūlijā EAPN-Latvia sanāksmē par PeP plānošanas pasākumiem Latvijā otrajā pusgadā piedalījās valdes locekļi Laila Balga, Baiba Giptere un Jānis Stjadja un dalīborganizāciju Latvijas Bērnu forums, Siguldas biedrība "Aicinājums Tev", Lielo ģimeņu biedrība "Ģimenes atbalsts", Latvijas Juristu apvienība, Rīgas aktīvo senioru alianse, Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība un Latvijas Nākotnes Instituts pārstāvji.

2018. gada 29. maijā Valde dalībai EAPN nabadzības ekspertu programmā "Stiprināt nabadzības ekspertu iesaisti galvenajās darbības jomās: Institucionālā līdzdalība. Veselība un Izglītība" apstiprināja trīs EAPN-Latvia pārstāvjus: Ivetu Valeini no Garkalnes sieviešu biedrības "Mūsmājas", Madaru Poriķi no Liepājas Neredzīgo biedrības un Jāni Stjadju no Dobeles invalīdu biedrības.
Lasīt vairāk >>

___

28.03.2018. Rīga
EAPN-Latvia sanāksme par PeP plānošanas pasākumiem

EAPN-Latvia sanāksmē par PeP plānošanas pasākumiem 2018. gadā Latvijā piedalījās Jēkabpils NVO resursu centra, Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrības, Garkalnes sieviešu biedrības "Mūsmājas", Latvijas Nākotnes Institūta, Sieviešu tiesību institūta, IWO-International Women's Organisation, Asociācijas Latgales priekšpilsētas attīstībai un Latvijas Juristu apvienības pārstāvji.

___

Rīga, 07.02.2018.
EAPN-Latvia valdes sēdē apstiprināti People experiencing Poverty (PeP) programmas koordinatori.

Dalībai EAPN PeP konferencē Vīnē, kas notiks martā, un delegācijas sagatavošanai dalībai PeP ikgadējā konferencē Briselē, kas paredzēta novembrī, pilnvarota valdes locekle Elīna Ālere-Fogele. Programmas pasākumu plānošana un vadība Latvijā uzticēta Baibai Gipterei, kura no 2018. gada 1. janvāra uzsākusi darbu EAPN-Latvia birojā.

___

2017. gads

RAISING AWARENESS ON DECENT INCOME. EAPN-Latvia Report on the national work 01/01/2017 – 31/12/2017 (.pdf) >>

● 06.12.2017. Rīga. PeP izvērtēšana un noslēgums2017. gada atbalsta programmas cilvēkiem, kuri pieredzējuši nabadzību un sociālo atstumtību, "Izpratnes veidošana par cienīgiem ienākumiem" izvērtēšanas sanāksmē piedalījās EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga, valdes locekle Elīna Ālere-Fogele, EAPN-Latvia delegāte PeP Briseles konferencē "Let's tackle in work poverty!" Mārīte Rozentāle, Jēkabpils NVO resursu centra pārstāve Ligita Upīte, Asociācijas Latgales priekšpilsētas attīstībai valdes priekšsēdētāja Baiba Giptere, Garkalnes sieviešu biedrības "Mūsmājas" valdes priekšsēdētāja Iveta Valeine un Dobeles invalīdu biedrības pārstāvis Jānis Stjadja. Programmā 2017. gadā savu ieguldījumu sniedza EAPN-Latvia 23 darbinieki.
Lasīt vairāk >>

___

● 15.11.2017. Rīga. Diskusija LR Saeimā15. novembrī EAPN-Latvia valdes locekle Elīna Ālere-Fogele un PeP delegāti Briseles konferencē "Let's tackle in work poverty!" Henriks Danusēvičs, PeP nacionālais koordinators; Mārīte Rozentāle, Siguldas biedrības "Aicinājums Tev" valdes priekšsēdētāja, un Kaspars Riekstiņš, Latvijas Neredzīgo biedrības Rīgas pilsētas teritoriālās organizācijas pārstāvis, tikās ar LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāju Aiju Barču, lai informētu par nabadzīgo cilvēku atbalsta programmas (PeP) aktualitātēm.
Lasīt vairāk >>

___

2017. gada 15. septembris, Rēzekne
Diskusija ar PeP nacionālo koordinatoru un NVO ekspertiem Rēzeknē

Diskusijā ar PeP nacionālo koordinatoru Henriku Danusēviču un NVO ekspertiem Lailu Balgu, Elīnu Āleri-Fogeli, Juri Dzelmi, Sergeju Mahņovu un Jāni Stjadju par nabadzīgo cilvēku pieredzēm un vajadzībām izpratnes veidošanā attiecībā uz cilvēka cienīgu ienākumu nodrošināšanu piedalījās Rēzeknes pilsētas pašvaldības un pilsētas un novada nevalstisko organizāciju dalībnieki.
Organizators Latvijas Tirgotāju asociācija, prezidents Henriks Danusēvičs. Pasākuma dalībnieku sponsors SIA TZMO Latvija, kuru pārstāvēja TT tīklu pārdošanas vadītājs Jānis Šveds.
Lasīt vairāk >>

---------

2017. gada 14. septembris, Varakļāni
Diskusija ar PeP nacionālo koordinatoru un NVO ekspertiem Varakļānos

Diskusijā ar PeP nacionālo koordinatoru Henriku Danusēviču un NVO ekspertiem Elīnu Āleri-Fogeli, Juri Dzelmi, Sergeju Mahņovu un Jāni Stjadju par nabadzīgo cilvēku pieredzēm un vajadzībām izpratnes veidošanā attiecībā uz cilvēka cienīgu ienākumu nodrošināšanu piedalījās Varakļānu novada pašvaldības un nevalstisko organizāciju dalībnieki.
Organizators biedrība "Pieaugušo attīstības projekts", valdes priekšsēdētāja Staņislava Poče. Pasākuma dalībnieku sponsors SIA TZMO Latvija, kuru pārstāvēja TT tīklu pārdošanas vadītājs Jānis Šveds.
Lasīt vairāk >>

------

2017. gada 7. septembris, Ziemupe, Pāvilostas novads
Diskusijā ar NVO ekspertiem Pāvilostas novada Ziemupē

Diskusijā ar NVO ekspertiem Lailu Balgu, Elīnu Āleri-Fogeli, Mārīti Rozentāli, Juri Dzelmi un Jāni Stjadju par nabadzīgo cilvēku pieredzēm un vajadzībām izpratnes veidošanā attiecībā uz cilvēka cienīgu ienākumu nodrošināšanu piedalījās Liepājas Neredzīgo biedrības vadītāji un programmu dalībnieki no Latvijas reģionu organizācijām, kuras pārstāv cilvēkus ar īpašām vajadzībām.
Organizātors Liepājas Neredzīgo biedrība, valdes priekšsēdētājs Māris Ceirulis.
Lasīt vairāk >>

___

2017. gada 6. jūlijs, Rīga
EAPN-Latvia turpina programmu cilvēkiem, kas pieredzējuši nabadzību un veic iedzīvotāju reālo ienākumu izpēti

EAPN-Latvia turpina programmu cilvēkiem, kas pieredzējuši nabadzību un veic informācijas izpēti par Latvijas iedzīvotāju reālajiem ienākumiem dažādās nozarēs. Diskusijā piedalījās speciālisti un zinātnieki: Elīna Celmiņa no Labklājības ministrijas, Viktors Veretjanovs no Centrālās statistikas pārvaldes, Baiba Bela un Līga Rasnača no Latvijas Universitātes, kā arī vairāk nekā 20 nevalstisko organizāciju pārstāvji.
Skatīt vairāk šeit >>

___

2017. gada 31. maijs, Jēkabpils
Cilvēku, kuri pieredzējuši nabadzību, un EAPN-Latvia ekspertu diskusija

Cilvēku, kuri pieredzējuši nabadzību, un EAPN-Latvia ekspertu diskusija par pieredzēm un vajadzībām izpratnes veidošanā attiecībā uz cilvēka cienīgas dzīves nodrošināšanu. Priekšlikumu apkopošana.
Diskusijas vadītāji Agita Pleiko un Aleksandrs Kalniņš
EAPN-Latvia eksperti Laila Balga, Mārīte Rozentāle un Jānis Stjadja
Skatīt vairāk šeit >>

___

2017. gada 26. maijs, Sloka, Jūrmala
Diskusija "Izpratnes veidošana par cilvēka cienīgiem ienākumiem NVO un valsts un pašvaldību institūcijās lēmumu pieņemšanas procesā"Diskusijas dalībnieki:
Laila Balga, Norberts Snarskis, Elīna Ālere-Fogele, Jānis Stjadja un Vija Ahunzjanova, EAPN-Latvia eksperti; Māris Graudiņš, Brīvības un solidaritātes fonda valdes loceklis, politiskās partijas "Progresīvie" priekšsēdētājs, un Ieva Lazda, Jūrmalas pilsētas Sabiedriskās padomes locekle, Ķemeru iedzīvotāju biedrības valdes priekšsēdētāja vietniece.
Skatīt vairāk šeit >>

___

IZPRATNES VEIDOŠANA PAR CIENĪGIEM IENĀKUMIEM
01/01/2017 – 15/12/2017Plānotie pasākumi:
• 01/01/2017 – 30/04/2017, Rīga
Informācijas izpēte par Latvijas iedzīvotāju reālajiem ienākumiem dažādās nozarēs. Statistikas rādītāji. Rezultātu apkopošana EAPN-Latvia PeP darba grupā.
• 01/05/2017 – 31/05/2017, Jūrmala
EAPN-Latvia ekspertu, valsts un pašvaldību institūciju speciālistu un likumdevēju diskusija par izpratnes veidošanu cilvēka cienīgu ienākumu nodrošināšanai.
• 01/06/2017 – 30/06/2017, Rīga
EAPN-Latvia PeP darba grupas priekšlikumu sagatavošana diskusijām Latvijas reģionos (Liepājā, Varakļānos un Jēkabpilī) par izpratnes veidošanu cilvēka cienīgas dzīves nodrošināšanai un par uzdevumiem PeP Eiropas konferencē Briselē, Beļģijā.
• 01/07/2017 – 31/07/2017, Liepāja
Cilvēku, kuri pieredzējuši nabadzību un EAPN-Latvia ekspertu diskusija par pieredzēm un vajadzībām izpratnes veidošanā attiecībā uz cilvēka cienīgu ienākumu nodrošināšanu. Priekšlikumu apkopošana.
• 01/08/2017 – 31/08/2017, Varakļāni
Cilvēku, kuri pieredzējuši nabadzību un EAPN-Latvia ekspertu diskusija par pieredzēm un vajadzībām izpratnes veidošanā attiecībā uz cilvēka cienīgu ienākumu nodrošināšanu. Priekšlikumu apkopošana.
• 01/09/2017 – 30/09/2017, Jēkabpils
Cilvēku, kuri pieredzējuši nabadzību un EAPN-Latvia ekspertu diskusija par pieredzēm un vajadzībām izpratnes veidošanā attiecībā uz cilvēka cienīgu ienākumu nodrošināšanu. Priekšlikumu apkopošana.
• 01/09/2017 – 31/10/2017, Dobele
Sagatavošanās sanāksme „apaļā galda” diskusijai LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā starp cilvēkiem, kuri pieredzējuši nabadzību, EAPN-Latvia ekspertiem un likumdevējiem par pieredzēm un vajadzībām izpratnes veidošanā attiecībā uz cilvēka cienīgu ienākumu nodrošināšanu. Delegācijas apstiprināšana. Priekšlikumu sagatavošana likumdevējiem.
• 01/10/2017 – 30/11/2017, Rīga
„Apaļā galda” diskusija LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijā starp cilvēkiem, kuri pieredzējuši nabadzību, un Saeimas deputātiem.
• 01/06/2017 – 31/10/2017, Rīga
Delegātu izvirzīšana, EAPN-Latvia delegācijas (4 dalībnieki) apstiprināšana un sagatavošana dalībai PeP Eiropas konferencē Briselē, Beļģijā.
• 01/11/2017 – 30/11/2017, Brisele
EAPN-Latvia delegācijas dalība un prezentācija PeP Eiropas konferencē Briselē 2017. gada 8.-9. novembrī. Rezultātu apkopošana. Publicitātes pasākumi.
• 01/12/2017 – 15/12/2017, Rīga
Briseles konferences delegātu – cilvēku, kuri pieredzējuši nabadzību, EAPN-Latvia darba grupas un administrācijas sanāksme par PeP programmas 2017 rezultātiem.

___


31.03.2017.
EAPN PeP nacionālo koordinatoru sanāksme. Par cilvēka cienīgu dzīvi Rīgā runā visa Eiropa!
2017. gada 30. un 31. martā Rīgā, viesnīcas „Konventa Sēta” zālē „Kampenhauzens” pulcējās Eiropas Pretnabadzības tīkla (European Anti-Poverty Network - EAPN) programmas cilvēkiem, kuri pieredzējuši nabadzību (PeP), nacionālie koordinatori no 23 Eiropas valstīm: Austrijas, Beļģijas, Čehijas, Dānijas, Igaunijas, Somijas, Francijas, Maķedonijas, Ungārijas, Īrijas, Latvijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Luksemburgas, Maltas, Norvēģijas, Polijas, Portugāles, Rumānijas, Serbijas, Slovākijas, Spānijas un Zviedrijas.
Skatīt vairāk šeit >>

___

14.02.2017.
Plāno EAPN starptautiskās konferences norisi un atbalsta programmu cilvēkiem, kuri pieredzējuši nabadzību

2017. gada 14. februārī Rīgā EAPN starptautiskās konferences norisi un atbalsta programmu cilvēkiem, kuri pieredzējuši nabadzību, 2017. gadam plānoja EAPN-Latvia darba grupa: Henriks Danusēvičs, Vija Ahunzjanova, Norberts Snarskis, Laila Balga, Jānis Stjadja, Elīna Ālere-Fogele, Iveta Valeine, Zigrīda Priedeslaipa, Juris Dzelme un Dzintra Žilde. Sanāksmē uzstājās Rīgas Ekonomikas augstskolas vecākais eksperts-konsultants Māris Graudiņš.
Skatīt vairāk šeit >>

___
 ● 2017. gada 28. janvārī EAPN-Latvia valde par PeP nacionālo koordinatoru 2017. gadā apstiprināja Henriku Danusēviču.

 

-

SĀKUMS

PAR MUMS

STRATĒĢIJAS PLATFORMA

VALDES SĒDES un SANĀKSMES

European Minimum
Income Network


Latvijas NVO
fonda projekti


RĪGAS DOMES PROJEKTI
 
PROJEKTI

BALTIC PROJECT 4
BALTIC PROJECT 3
BALTIC PROJECT 2
BALTIC PROJECT

NORDPLUS
NORDPLUS PREPARATORY

ERASMUS+ Strategic Partnerships

PASĀKUMI ĀRVALSTĪS

People Experiencing Poverty


PASĀKUMI LATVIJĀ


FONDS LAIKaMETS


Programmas
Latvijas 100-gadei

 

 
 
eapn.lv 2014-2021 © EAPN-Latvia
-

tālrunis +371 22311545, e-pasts: info[at]eapn.lv