The European Anti-Poverty Network
Latvijas PretNabadzības TīklsPiektdiena, 2024. gada 21. jūnijs

LV
EN

RU

 
 

PROJEKTI

2021. gads


17. oktobris - Starptautiskā nabadzības izskaušanas diena


● 20.10.2021. Sanāksme “Nabadzība. Riski šodien un rīt. Iespējamie risinājumi.”


20. oktobrī People Experiencing Poverty (PeP) programmas ietvaros notika Starptautiskajai nabadzības izskaušanas dienai veltīta sanāksme, kuru attālināti organizēja EAPN-Latvia (darba grupa Ilgas Liepiņas un Daces Paegles vadībā).

Vebināru vadīja Aigars Šveicers, EAPN-Latvia valdes loceklis. Ar prezentācijām par aktuālajiem pasākumiem un plāniem nabadzības mazināšanai valstī uzstājās Labklājības ministrs Gatis Eglītis, Labklājības ministrijas speciālisti Evija Kūla (Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktora vietniece) un Imants Lipskis (Darba tirgus departamenta direktors), kā arī Zane Petre, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja.

Vebinārā piedalījās 32 dalībnieki no Labklājības ministrijas, EK pārstāvniecības Latvijā, Rīgas domes frakcijas, Valsts policijas Galvenās kārtības policijas pārvaldes, Zemgales plānošanas reģiona, Zemītes Tautas nama, Eiropas Latviešu apvienības, Latvijas Darba devēju konfederācijas, Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkla, no 12 EAPN-Latvia tīkla organizācijām u.c.

4. novembrī EAPN-Latvia paredz apkopot 2021. gada PeP programmas pasākumu rezultātus un sagatavot NVO priekšlikumus Valdībai un Saeimai.

___● 12.06.2021. Sagatavots projekts Baltijas jūras reģiona NVO programmā

12. jūnijā EAPN-Latvia dibinātājs un biedrs IWO-International Women's Organisation sadarbībā ar Norvēģijas, Somijas, Kaļiņingradas un Sanktpēterburgas NVO sagatavoja un iesniedza Ziemeļu Ministru padomei projekta pieteikumu "A stepping stone for women in emergency situation with the help of NGOs". Aktivitātēs paredzēts iesaistīt kopskaitā 120 NVO ekspertus, sociālā darba un veselības aprūpes speciālistus, lēmumu pieņēmējus un sievietes, kas atrodas psiholoģiski un ekonomiski nedrošā vidē pandēmijas laikā. Projekta īstenošanas ilgums 18 mēneši, sākot ar 2021. gada 1. novembri; plānotais budžets 750,530 DKK.

__


● 20.05.2021. Sagatavots projekts ERASMUS+ programmā 2021.-2023. gadam2021. gada 18. maijā EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga piedalījās SMES-Europa projekta "PERSON FIRST: EMERGENCY SERVICES and REHABILITATION SUPPORTS promoting accessibility - improving e-quality - reinforcing net-working" sagatavošanas noslēguma sanāksmē. Projekts vērsts uz bezpajumtniecības problēmas risināšanu un atbalstu patversmju darbiniekiem, un tas tika iesniegts ERASMUS+ programmai 20. maijā.
Projektā iesaistītas partnerorganizācijas no Latvijas, Beļģijas, Itālijas, Slovēnijas, Somijas, Polijas, Dānijas, Portugāles un Grieķijas.
Lasīt vairāk >>

___


LSOST Dzimumu līdztiesības balva 2021


Dzimumu līdztiesības balvu Rīgas reģionam saņem Rīgas domes deputāte Antoņina Ņenaševa


● 30.04.2021. LSOST Dzimumu līdztiesības balvas ceremonija online

2021. gada 30. aprīlī EAPN-Latvia valdes loceklis Aigars Šveicers pārstāvēja biedrību Dzimumu līdztiesības balvu pasniegšanas online ceremonijā. EAPN-Latvia Valde tika izvirzījusi Antoņinu Ņenaševu, Rīgas domes deputāti (PRO), kā vienu no pretendentēm uz balvu. Svinībās piedalījās vairāk nekā 40 visgodājamāko pārstāvju no Latvijas reģionu NVO, pašvaldībām un valsts institūcijām. Dzimumu līdztiesības balvas kārtējo reizi pašvaldību deputātiem un darbiniekiem pasniedza Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls, kurš bija sagatavojis grandiozu ceremoniju Inetes Ielītes, Edītes Kalniņas un Guntas Kelles vadībā. Mēs, EAPN-Latvia dalīborganizāciju līderi, kas arī piedalījāmies - Laila Balga, Terēzija Mackare, Dace Paegle, Ilga Liepiņa, Vija Ahunzjanova, Inga Vovčenko un Irena Moreino no sirds un ar vislielāko cieņu apsveicam visus balvu saņēmējus un savas kolēģes no LSOST.
Lasīt vairāk >>
___

● 13.04.2021.
EAPN-Latvia valde izvirza pretendentu Dzimumu līdztiesības balvai

Saskaņā ar Valdes lēmumu EAPN-Latvia izvirzīja Rīgas domes deputāti ANTOŅINU ŅENAŠEVU kā pretendenti uz nozīmīgo Dzimumu līdztiesības balvu, kuru piešķir Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls (projekta vadītājas Inete Ielīte un Edīte Kalniņa).

Dzimumu līdztiesības balvas mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par dzimumu līdztiesības jautājumiem un novērtēt politiķu ieguldījumu dzimumu līdztiesības nodrošināšanā, īpašu uzmanību pievēršot Eiropas Savienības un ANO Konvencijās nostiprinātajām dzimumu līdztiesības vērtībām. Dzimumu līdztiesības balva šogad pašvaldību politiķiem tiks pasniegta jau trešo reizi, un tā tradicionāli tiek pasniegta pirms pašvaldību vēlēšanām. Katrā plānošanas reģionā tiek pasniegta viena balva. Būtiska ir balvas kandidātu veikto pasākumu ietekme vietējā, reģionālā, nacionālā, ES vai starptautiskā līmenī.

___

OSIRIS
● 18.02.2021. OSIRIS informācijas sesija online

2021. gada 18. februārī EAPN-Latvia darba grupu vadītāji Laila Balga un Egils Rupeks piedalījās biedrības "CONNECT Latvija" (projekta vadītājs Elmārs Baltiņš) koordinētā Baltijas jūras reģiona starpvalstu sadarbības programmas Interreg projekta OSIRIS (Viedās specializācijas pieejas veicināšana senioru ekonomikā, lai stiprinātu reģiona inovāciju kapacitāti un ilgtspējīgu izaugsmi) Sudraba laboratorijas Informācijas sesijā.
Lasīt vairāk >>

___

2020. gads● 24.11.2020. Gada balva cilvēku ar invaliditāti atbalstam2020. gada 24. novembrī LR Tiesībsargs apstiprināja informāciju par Tiesībsarga, Invalīdu un viņu draugu apvienības "Apeirons" un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Gada balvas cilvēku ar invaliditāti atbalstam piešķiršanu EAPN-Latvia dalīborganizācijas "Aicinājums Tev" valdes priekšsēdētājai Mārītei Rozentālei nominācijā "Pakalpojumu nodrošinātājs. Atbalsts. Palīgs. Dzīves kvalitāte" (izvirzītājs EAPN-Latvia valde). Apsveicam!
Lasīt vairāk >>

___

  
17. oktobris - Starptautiskā nabadzības izskaušanas diena

● 15.10.2020, Rīga. Diskusija "Mērķēti atbalsta pakalpojumi maznodrošinātajiem"15. oktobrī Eiropas Savienības mājā, Rīgā notika diskusija „Mērķēti atbalsta pakalpojumi maznodrošinātajiem” saistībā ar Starptautisko nabadzības izskaušanas dienu. Ar prezentācijām uzstājās Labklājības ministrijas speciālisti Elīna Celmiņa, Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore; Ilze Skrodele- Dubrovska, Metodiskās vadības un kontroles departamenta direktore; Juris Cebulis, Darba tirgus politikas departamenta ESF projekta „Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” vadītājs; Andris Bērziņš, Latvijas Samariešu apvienības direktors; Ina Balgalve, Tukuma novada pašvaldības aģentūras „Tukuma novada sociālais dienests” direktore; Andris Burtnieks, EAPN-Latvia Eiropas sociālās politikas darba grupas vadītājs; Aigars Šveicers, EAPN PeP nacionālais koordinators.
Diskusijā piedalījās pārstāvji no Sieviešu tiesību institūta, Tautas palīdzības fonda, Latvijas Sociālo reformu biedrības, Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrības, Rīgas aktivo senioru alianses, Garkalnes sieviešu biedrības „Mūsmājas” un Dobeles invalīdu biedrības.
Pasākumu administrēja Aigars Šveicers, Dace Paegle un Ilga Liepiņa.
Lasīt vairāk >>

___● 19.11.2021. Noslēdzies NVA projekts Dobelē.

2021. gada 18. novembrī EAPN-Latvia noslēdza NVA projekta pasākumu Dobelē. Bezdarbnieks ar invaliditāti Rita Šebina sniedza pakalpojumus citiem cilvēkiem ar invaliditāti, darbojoties Dobeles invalīdu biedrībā.

● 19.08.2020. Dalība NVA projektā Dobelē

Ar 2020. gada 19. augustu Dobeles invalīdu biedrības telpās strādā EAPN-Latvia aprūpētāja cilvēkiem ar invaliditāti Rita Šebina.

EAPN-Latvia 2020. gada 22. jūlijā noslēgusi līgumu ar Nodarbinātības valsts aģentūru par bezdarbnieka ar invaliditāti iesaistīšanu aktīvajā nodarbinātības pasākumā „Pasākums noteiktām personu grupām”, kas noritēs ESF projekta „Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr. 9.1.1.1/15/I/001 ietvaros.

Bezdarbnieks ar invaliditāti sniegs pakalpojumus citiem cilvēkiem ar invaliditāti, darbojoties Dobeles invalīdu biedrībā. Darba vadītāja Gaļina Augustovska.

Līguma darbības termiņš līdz 2021. gada 18. novembrim.

___

OSIRIS

● 21.05.2020. OSIRIS vebinārs "Zināšanu pārvaldības panelis"

2020. gada 21. maijā attālināti EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga piedalījās projekta "OSIRIS - Atbalsts viedās specializācijas pieejai sudraba ekonomikā reģionālās inovāciju kapacitātes paaugstināšanai un ilgspējīgai izaugsmei" ekspertu koprades sesijā "Zināšanu pārvaldības panelis", kuru organizēja Latvijas partneris Rīgas Tehniskā Universitāte.
Programma (.pdf) >>
Prezentācija (.pdf) >>

___

● 20.05.2020. OSIRIS vebinārs "Starptautiskais finansējuma instruments AAL Programme"

2020. gada 20. maijā attālināti EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga piedalījās projekta "OSIRIS - Atbalsts viedās specializācijas pieejai sudraba ekonomikā reģionālās inovāciju kapacitātes paaugstināšanai un ilgspējīgai izaugsmei" seminārā "Starptautiskais finansējuma instruments AAL Programme", kuru organizēja Latvijas partneris biedrība "CONNECT Latvija". AAL Programme instrumentu prezentēja Annija Bērtule (Brisele). Par dalību AAL forumā ar stāstījumu dalījās Kristaps Krafte, VIGO dibinātājs.

Prezentācijas:
Annija Bērtule, AAL Komunikācijas departaments "The AAL Programme" / AAL Programma (.pdf) >>
___

● 29.04.2020. OSIRIS vebinārs "Pašvaldību finansējuma instrumenti"

2020. gada 29. aprīlī attālināti EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga piedalījās projekta "OSIRIS - Atbalsts viedās specializācijas pieejai sudraba ekonomikā reģionālās inovāciju kapacitātes paaugstināšanai un ilgspējīgai izaugsmei" seminārā "Pašvaldību finansējuma instrumenti", kuru organizēja Latvijas partneris biedrība "CONNECT Latvija".
Programma (.pdf) >>

Prezentācijas:
Andris Kucins, Latgales plānošanas reģions (.pdf) >>
Jekaterina Romanova, Sociālais uzņēmums Rīgā (.pdf) >>
Salvis Roga, Liepājas Zaļo un viedo tehnoloģiju klasteris (.pdf) >>
Egils Rupeks, Labklājības ministrijas Sociālo uzņēmumu komisija 1 (.pdf) >>
Egils Rupeks, Labklājības ministrijas Sociālo uzņēmumu komisija 2 (.pdf) >>
Jānis Prūsis, Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments (.pdf) >>
Kārlis Krēsliņš, Ventspils augstskola (.pdf) >>
Mārtiņš Moors, Rīgas domes Labklājības departaments (.pdf) >>

___

2019. gads

  
17. oktobris - Starptautiskā nabadzības izskaušanas diena

● 17.10.2019. Diskusija "Nabadzība var skart ikvienu!"2019. gada 17. oktobrī Rīgā, Eiropas Savienības mājā EAPN-Latvia organizēja diskusiju "Nabadzība var skart ikvienu!". Diskusija bija veltīta sociālo problēmu risināšanai un atbildīgas sociālās politikas ieviešanas veicināšanai saistībā ar Starptautisko nabadzības izskaušanas dienu, kuru 17. oktobrī atzīmē visā pasaulē.
Lasīt vairāk >>

___

OSIRIS


INTERREG projekts Latvijā
projects.interreg-baltic.eu/projects/osiris-18
 

● 19.09.2019. OSIRIS darbnīca "Senioru ekonomikas iespējas un problēmas" Rīgā19. septembrī Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskajā bibliotēkā EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga un Rīgas aktīvo senioru alianses Izglītības iestādes RASA vadītāja Līvija Marcinkēviča piedalījās "OSIRIS - Atbalsts viedās specializācijas pieejai sudraba ekonomikā reģionālās inovāciju kapacitātes paaugstināšanai un ilgspējīgai izaugsmei" darbnīcā "Senioru ekonomikas iespējas un problēmas", kuru organizēja Latvijas partneri Rīgas Tehniskā universitāte un biedrība "CONNECT Latvija".
Lasīt vairāk >>

___

● 15.08.2019. OSIRIS seminārs "Sudraba (senioru) ekonomika: Vai esam tai gatavi?" Rīgā2019. gada 15. augustā EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga un Rīgas aktīvo senioru alianses valdes priekšsēdētāja Terēzija Mackare, Izglītības iestādes RASA vadītāja Līvija Marcinkēviča un citi dalībnieki piedalījās INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas projekta "OSIRIS - Atbalsts viedās specializācijas pieejai sudraba ekonomikā (senioru ekonomikā) reģionālās inovāciju kapacitātes paaugstināšanai un ilgtspējīgai izaugsmei” seminārā "Sudraba (senioru) ekonomika: Vai esam tai gatavi?", kas notika Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskajā bibliotēkā.
Lasīt vairāk >>

___

  
       www.pateretajs.lv

● 14.08.2019. EAPN-Latvia piedalās STEP aptaujā

2019. gada 14. augustā EAPN-Latvia darba grupa (Laila Balga, Elīna Ālere-Fogele, Baiba Giptere, Andris Burtnieks un Egils Rutkovskis) piedalījās starptautiskā projekta “STEP”, kas notiek Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas “Horizon 2020” („Apvārsnis 2020”) ietvaros, aptaujā, kuru veica Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija.

EAPN-Latvia aptaujas anketa (.pdf) >>

___

Eiropas politiskā sanāksme Rīgā

Laikā no 2019. gada 21. līdz 23. martam Rīgā noritēja EAPN-Latvia organizētā Eiropas līmeņa nevalstisko organizāciju politiskā sanāksme, kurā tika uzņemti EUISG (Eiropas Savienības Iekļaušanas stratēģiju grupas) 33 līderi no 25 valstīm.

___

21.-23.03.2019. EUISG sanāksme RīgāNo 21. marta līdz 23. martam Latvijas Kara muzeja un Anglijas Daugavas Vanagu Fonda viesnīcas "Radi un Draugi" konferenču zālēs notika EUISG sanāksme, kuru vadīja Graciela Malgesini, EUISG priekšsēdētāja, un Sian Jones, Amana Ferro un Florence Tornincasa, EAPN-Europe programmas koordinatores. Šajā sanāksmē EAPN-Latvia pārstāvēja Valdes locekle Elīna Ālere-Fogele.
Lasīt vairāk >>

___

21.03.2019. Starptautiskā konference Rīgā

LIELĀKA VIENLĪDZĪBA - LIELĀKA DROŠĪBA: RISINAJUMI IENĀKUMU PLAISAS MAZINĀŠANAI21. martā Latvijas Kara muzejā notika starptautiskā konference "More Equality - More Safety: Tackling the Growing Income Gap". Konferenci atklāja Laila Balga, EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja, un Agnese Dagile, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā Ekonomikas padomniece. Diskusijā piedalījās Agnese Dagile; Roberts Spručs, Labklājības ministrijas Parlamentārais sekretārs; Mārtiņš Moors, Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes priekšnieks; Roberts Putnis, politiskās partijas "Progresīvie" valdes priekšsēdētājs; Elīna Ālere-Fogele, EAPN-Latvia valdes locekle; Graciela Malgesini, EUISG priekšsēdētāja, EAPN-Spānija, un Katherine Duffy, EAPN-Apvienotā Karaliste. Par moderatori bija aicināta komunikāciju konsultante Maija Krastiņa.
Lasīt vairāk >>

___Eiropas Komisijas kampaņa #EUProtects

Ar 2019. gada 1. janvāri EAPN-Latvia iesaistījusies EK pārstāvniecības Latvijā koordinētajā kampaņā par cīņu pret draudiem (migrācija un globālā stabilitāte, noziedzība un terorisms, ekonomiskā situācija, veselība un apkārtējā vide).

Par kampaņas varoni no EAPN-Latvia Valde izvirzījusi Diānu Jasinsku no Siguldas biedrības "Aicinājums Tev".

Informācija pieejama https://europa.eu/euprotects/

___

 

Projekti - arhīvs 2014-2019 >>

SĀKUMS

PAR MUMS

EAPN-Latvia izdevumi

STRATĒĢIJAS PLATFORMA

European Minimum
Income Network


Latvijas NVO
fonda projekti


RĪGAS DOMES PROJEKTI
 
PROJEKTI

BALTIC PROJECT 4
BALTIC PROJECT 3
BALTIC PROJECT 2
BALTIC PROJECT

NORDPLUS 2019-2022
NORDPLUS preparatory 2019

ERASMUS+ Small-scale Partnership

2022-2023

ERASMUS+ Strategic Partnerships
2020-2023

ERASMUS+ SMES-Europa
2022-2024

ERASMUS AKREDITĀCIJA
2022-2027

PASĀKUMI ĀRVALSTĪS

People Experiencing Poverty


PASĀKUMI LATVIJĀ


FONDS LAIKaMETS


Programmas
Latvijas 100-gadei

 

 
 
eapn.lv 2014-2024 © EAPN-Latvia
-

tālrunis +371 22311545, e-pasts: info[at]eapn.lv