The European Anti-Poverty Network
Latvijas PretNabadzības TīklsPiektdiena, 2024. gada 24. maijs

LV
EN

RU

 
 

Rīgas domes projekti

Rīgas NVO brīvprātīgo prasmju paaugstināšana maznodrošināto atbalstam

01/04/2019 - 31/07/2019

ĪSS PROJEKTA APRAKSTS

Projekta autors biedrība "EAPN-Latvia" paredz projektu īstenot Rīgā trīs mēnešu laikā. Projekta budžets 1990 eiro. Projekta mērķa grupa - 20 brīvprātīgie no desmit Rīgas nevalstiskajām organizācijām, kuras darbojas sociāli mazaizsargāto grupu integrācijas jomā un ir Latvijas PretNabadzības Tīkla dalīborganizācijas. Trīs semināros un izvērtēšanas sanāksmē EAPN-Latvia nodrošinās brīvprātīgo zināšanu un prasmju paaugstināšanu un praktisku iesaisti saistībā ar maznodrošināto tiesību īstenošanu, ar maznorošināto iesaisti sabiedriskajās aktivitātēs un ar maznodrošināto dalību pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā.

Projektu līdzfinansē Rīgas domes Labklājības departaments.


Projekta vadītāja Baiba Giptere, e-pasts: birojs@eapn.lv vai tel. 29664063.


Dalīborganizācijas

Asociācija Latgales priekšpilsētas attīstībai
Biedrība "Laipa"
IWO-International Women's Organisation
Latvijas Bērnu forums
Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība
Latvijas Kristīgo senioru savienība
Latvijas Neredzīgo biedrības Rīgas pilsētas teritorialā organizācija
Latvijas Samariešu apvienība
Latvijas Senioru kopienu apvienība
Lielo ģimeņu centrs "Ģimenes atbalsts"
LMSA "Sartorius"
Maskavas forštates attīstības biedrība
Rīgas aktīvo senioru alianse
Sabiedrības drošības organizāciju asociācija
Sociālā atbalsta un palīdzības biedrība "Veiksme"
Tautas palīdzības fonds


AKTIVITĀTES

28.06.2019.  Izvērtēšanas sanāksme „Rīgas NVO brīvprātīgo darbības ietekme uz maznodrošināto atbalsta pasākumiem”2019. gada 28. jūnijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika izvērtēšanas sanāksme „Rīgas NVO brīvprātīgo darbības ietekme uz maznodrošināto atbalsta pasākumiem”.
Sanāksmē piedalījās 20 brīvprātīgie pārstāvji no 12 Rīgā reģistrētajām NVO.
Diskusiju vadīja EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga un Latvijas Juristu apvienības konsultants Raimonds Iliško. Sanāksmes dalībnieki apkopoja un izvērtēja iegūtās zināšanas un informāciju par Rīgas NVO darbības ietekmi uz maznodrošināto atbalsta pasākumiem, kā arī analizēja NVO brīvprātīgo pārstāvju secinājumus pēc EAPN-Latvia uzdevumu izpildes. Visiem dalībniekiem tika nodrošinātas pusdienas restorānā „Klīversala”.
Lasīt vairāk >>

___

18.06.2019. Seminārs "Rīgas NVO brīvprātīgo un pašvaldības sadarbība maznodrošināto interesēs"18. jūnijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā noritēja seminārs „Rīgas NVO brīvprātīgo un pašvaldības sadarbība maznodrošināto interesēs”.
Lektori Imants Keišs, Rīgas domes deputāts, Sociālo jautājumu komitejas loceklis, Santa Survila no biedrības „Wings for Wheels”, kā arī NVO eksperts Elīna Ālere-Fogele, EAPN-Latvia Eiropas Sociālās politikas darba grupas vadītāja.
Seminārā zināšanas paaugstināja 18 līderi no 11 Rīgas nevalstiskajām organizācijām.
Dalībnieku informētību nostiprināja EAPN-Latvia sagatavotie izdales materiāli un lektoru prezentācijas. Katrs semināra dalībnieks saņēma tēmai atbilstošu darba uzdevumu. Visiem dalībniekiem tika nodrošinātas pusdienas restorānā „Klīversala”.
Lasīt vairāk >>

___

17.05.2019. Seminārs "Rīgas NVO brīvprātīgo loma maznodrošināto iesaistei sabiedriskajās aktivitātēs"17. maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā noritēja seminārs „Rīgas NVO brīvprātīgo loma maznodrošināto iesaistei sabiedriskajās aktivitātēs”. Lektori Inese Šubēvica no Jaunatnes līderu koalīcijas un Dzintra Ziemele no Amatu izglītības un kultūras centra "Baltā pils". Seminārā zināšanas paaugstināja 22 līderi no 11 Rīgas nevalstiskajām organizācijām. Dalībnieku informētību nostiprināja EAPN-Latvia un RD Labklājības departamenta speciālistu sagatavotie izdales materiāli un prezentācijas. Katrs semināra dalībnieks saņēma tēmai atbilstošu darba uzdevumu. Visiem dalībniekiem tika nodrošinātas pusdienas restorānā „Klīversala”.
Lasīt vairāk >>

___

26.04.2019. Seminārs „Rīgas NVO brīvprātīgo zināšanu paaugstināšana par maznodrošināto tiesībām un iespējām”26. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā noritēja seminārs „Rīgas NVO brīvprātīgo zināšanu paaugstināšana par maznodrošināto tiesībām un iespējām”. Lektori Oksana Krastiņa no Rīgas Sociālā dienesta un Raimonds Iliško no Latvijas Juristu apvienības. Seminārā zināšanas paaugstināja 20 līderi no 11 Rīgas nevalstiskajām organizācijām. Dalībnieku informētību nostiprināja EAPN-Latvia un RD Labklājības departamenta speciālistu sagatavotie izdales materiāli un prezentācija. Katrs semināra dalībnieks saņēma tēmai atbilstošu darba uzdevumu. Visiem dalībniekiem tika nodrošinātas pusdienas restorānā „Klīversala”.
Lasīt vairāk >>

ATSKAITES

DL-19-119-lī EAPN-Latvia Finanšu atskaite (.pdf) >>

DL-19-119-lī EAPN-Latvia Satura atskaite (.pdf) >>

SĀKUMS

PAR MUMS

EAPN-Latvia izdevumi

STRATĒĢIJAS PLATFORMA

European Minimum
Income Network


Latvijas NVO
fonda projekti


RĪGAS DOMES PROJEKTI
 
PROJEKTI

BALTIC PROJECT 4
BALTIC PROJECT 3
BALTIC PROJECT 2
BALTIC PROJECT

NORDPLUS 2019-2022
NORDPLUS preparatory 2019

ERASMUS+ Small-scale Partnership

2022-2023

ERASMUS+ Strategic Partnerships
2020-2023

ERASMUS+ SMES-Europa
2022-2024

ERASMUS AKREDITĀCIJA
2022-2027

PASĀKUMI ĀRVALSTĪS

People Experiencing Poverty


PASĀKUMI LATVIJĀ


FONDS LAIKaMETS


Programmas
Latvijas 100-gadei

 

 
 
eapn.lv 2014-2024 © EAPN-Latvia
-

tālrunis +371 22311545, e-pasts: info[at]eapn.lv