The European Anti-Poverty Network
Latvijas PretNabadzības TīklsPirmdiena, 2019. gada 24. jūnijs

LV
EN

RU

 
 

STRATĒĢIJAS PLATFORMA

2019. gads

Eiropas Sociālās politikas darba grupa

Vadītāja Elīna Ālere-Fogele

Pamatsastāva dalībnieki

Laila Balga - EAPN-Latvia valde, IWO-International Women's Organisation
Ilga Liepiņa - Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība
Aleksandrs Nikoļins - LMSA "Sartorius"
Baiba Svetlana Rozenberga - Rīgas aktīvo senioru alianse
Mārīte Rozentāle - Siguldas biedrība "Aicinājums Tev"
Daiga Skudra - Liepājas Neredzīgo biedrība
Mereline Sone - EAPN-Latvia PR
Jānis Stjadja - EAPN-Latvia valde, Dobeles invalīdu biedrība
Santa Survila - LMSA "Sartorius"
Iveta Valeine - Garkalnes sieviešu biedrība "Mūsmājas"
Dzintra Ziemele - Tautas palīdzības fonds

• EAPN-Latvia Eiropas sociālās politikas stratēģija 2019-2020 (.pdf) >>

_

• 17.05.2019. Eiropas Sociālās politikas darba grupas aptauja17. maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā EAPN-Latvia Eiropas Sociālās politikas darba grupas pasākumu ietvaros Valdes locekles Laila Balga un Baiba Giptere veica Sieviešu tiesību institūta, Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrības, Latvijas Kristīgo senioru savienības, LMSA "Sartorius", Asociācijas Latgales priekšpilsētas attīstībai, Garkalnes sieviešu biedrības "Mūsmājas", Siguldas biedrības "Aicinājums Tev" un Tautas palīdzības fonda pārstāvju aptauju saistībā ar nabadzīgo un sociāli atstumto cilvēku vajadzībām.
Lasīt vairāk >>

_

• 26.04.2019. Eiropas Sociālās politikas darba grupas sanāksme26. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā EAPN-Latvia Eiropas Sociālās politikas darba grupas ikmēneša sanāksmē pulcējās pārstāvji no Sieviešu tiesību institūta, Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrības, LMSA "Sartorius", Asociācijas Latgales priekšpilsētas attīstībai, Dobeles invalīdu biedrības un Tautas palīdzības fonda.
Lasīt vairāk >>

_

• 13.03.2019. Eiropas Sociālās politikas darba grupas sanāksme13. martā Latvijas Kara muzejā EAPN-Latvia Eiropas Sociālās politikas darba grupas (vadītāja Elīna Ālere-Fogele) ikmēneša sanāksmē pulcējās pārstāvji no Sieviešu tiesību institūta, Rīgas aktīvo senioru alianses, Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrības, LMSA "Sartorius", Asociācijas Latgales priekšpilsētas attīstībai, Garkalnes sieviešu biedrības "Mūsmājas", Dobeles invalīdu biedrības un Tautas palīdzības fonda. Darba kārtībā bija jautājumi par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, par NVO palīdzības veidiem trūcīgajiem iedzīvotājiem, par kredītu atmaksas problēmām studentiem.
DG apstiprināja divus priekšlikumus: par izglītības pieejamību un par veselības aprūpes pieejamību, kas tiks nosūtīti atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijai un Veselības ministrijai.
Lasīt vairāk >>

_

• 15.02.2019. Eiropas Sociālās politikas darba grupas sanāksme2019. gada 15. februārī EAPN-Latvia Eiropas Sociālās politikas darba grupa diskutēja par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, īpaši mazaizsargātajām grupām. Priekšlikumus sagatavoja Elīna Ālere-Fogele, Santa Survila, Aleksandrs Nikoļins, Ilga Liepiņa, Iveta Valeine, Baiba Giptere un Mereline Sone sadarbībā ar Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas prezidenti Sarmīti Veidi un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidenti Līgu Kozlovsku. Sanāksmes laikā EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāju Lailu Balgu intervēja Uldis Āboliņš (LNT), kura kā Eiropas Parlamenta deputātu kandidāte piedāvā sabiedrībai Eiropas Sociālo tiesību pīlāra pamatprincipu formālu nostiprināšanu visā Eiropā.
Lasīt vairāk >>

• EAPN-Latvia Saeimas deputātiem par pārskatītās Eiropas Sociālās hartas 4.p 1.p (.pdf) >>_

• 18.01.2019. Eiropas Sociālās politikas darba grupa2019. gada 18. janvārī Latvijas Kara muzejā strādāja EAPN-Latvia Eiropas Sociālās politikas darba grupa. Ar NVO ekspertiem darba grupā bija pārstāvēts Sieviešu tiesību institūts, IWO-International Women's Organisation, Rīgas aktīvo senioru alianse, Asociācija Latgales priekšpilsētas attīstībai, LMSA "Sartorius", Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība, Dobeles invalīdu biedrība, Siguldas biedrība "Aicinājums Tev" un Garkalnes sieviešu biedrība "Mūsmājas". Sanāksmes dalībnieki sagatavoja darba plānu 2019. gadam un apstiprināja tematiku Eiropas līmeņa starptautiskajai konferencei, kas notiks Rīgā š.g. 21. martā.
Lasīt vairāk >>

___

NVO kapacitātes stiprināšanas darba grupa

Vadītāja Laila Balga

Pamatsastāva dalībnieki

Elīna Ālere-Fogele - EAPN-Latvia valde, Sieviešu tiesību institūts
Baiba Giptere - EAPN-Latvia valde, Asociācija Latgales priekšpilsētas attīstībai
Diāna Jasinska - Siguldas biedrība "Aicinājums Tev"
Māris Kalējs - EAPN-Latvia IT
Ilga Liepiņa - Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība
Aleksandrs Nikoļins - LMSA "Sartorius"
Mārīte Rozentāle - Siguldas biedrība "Aicinājums Tev"
Mereline Sone - EAPN-Latvia PR
Santa Survila - LMSA "Sartorius"
Inna Šumanska - EAPN-Latvia tulks
Iveta Valeine - Garkalnes sieviešu biedrība "Mūsmājas"
Dzintra Ziemele - Tautas palīdzības fonds

• 09.01.2019. EAPN-Latvia kalendārs 2019 (.pdf) >>
• 09.01.2019. EAPN-Latvia Stratēģiskie pasakumi 2019 (.pdf) >>

• 14.02.2019. NVO kapacitātes stiprināšanas darba grupa Latvijas Nacionālajā bibliotēkā2019. gada 14. februārī mēs, Laila, Elīna un Baiba, tikāmies Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavā ar Ingu, Ilzi, Zani un Ludmilu. EAPN-Latvia tuvākajā laikā noslēgs sadarbības līgumu ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un saskaņos sadarbības koncepciju 2019. gadam, lai katru ceturksni kopējos pasākumos diskutētu par sociālajām un izglītības lietām, kas aktuālas mūsu valsts mazaizsargātākajiem iedzīvotājiem.
Lasīt vairāk >>

___

Sabiedrības integrācijas darba grupa

Vadītāja Baiba Giptere

Pamatsastāva dalībnieki

Elīna Ālere-Fogele - EAPN-Latvia valde, Sieviešu tiesību institūts
Laila Balga - EAPN-Latvia valde, IWO-International Women's Organisation
Mereline Sone - EAPN-Latvia PR

Rīga, 23.04.2019.

23. aprīlī EAPN-Latvia valdes locekle Baiba Giptere piedalījās Rīgas domes Konsultatīvās padomes sabiedrības integrācijas jautājumos sēdē.

___

Rīga, 18.01.2019.

Ieejiet Rātsnamā! Tur ir interesanta NVO plakātu prezentācija, kas, tai skaitā, pastāsta par EAPN-Latvia komandas ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā.

 

Rīga, 10.01.2019.

2019. gada 10. janvārī Rīgā Baiba Giptere piedalījās Rīgas domes Sabiedrības integrācijas konsultatīvās padomes sēdē.

___

 

2016.-2018. gads >>
 

SĀKUMS

PAR MUMS

STRATĒĢIJAS PLATFORMA

VALDES SĒDES un SANĀKSMES

INTEREŠU AIZSTĀVĪBA

EMIN

EMIN 2

LATVIJAS NVO
FONDA PROJEKTI

RĪGAS DOMES PROJEKTI

PROJEKTI

BALTIC PROJECT

BALTIC PROJECT 2

NORDPLUS


PASĀKUMI ĀRVALSTĪS

People Experiencing Poverty


PASĀKUMI LATVIJĀ


FONDS LAIKaMETS


Programmas
Latvijas 100-gadei

 

 
 
eapn.lv 2014-2019 © EAPN-Latvia
-

tālrunis +371 22311545, e-pasts: info[at]eapn.lv