The European Anti-Poverty Network
Latvijas PretNabadzības TīklsOtrdiena, 2017. gada 17. oktobris

LV
EN

RU

 
 

STRATĒĢIJAS PLATFORMA

Cilvēktiesību un sociālo lietu darba grupa

  Vadītāja Elīna Ālere-Fogele

___

NVO kapacitātes stiprināšanas darba grupa

  Vadītāja Laila Balga

Pamatsastāva dalībnieki

Elīna Ālere-Fogele - EAPN-Latvia valde, Sieviešu tiesību institūts
Sarma Brauna - Cēsu biedrība "Jaunatne par"
Lelde Cālīte - EAPN-Latvia valde, Sociālā atbalsta un palīdzības centrs "Veiksme"
Baiba Giptere - Asociācija Latgales priekšpilsētas attīstībai
Terēzija Mackare - Rīgas aktīvo senioru alianse
Mārīte Rozentāle - Siguldas biedrība "Aicinājums Tev"
Jānis Stjadja - Dobeles invalīdu biedrība
Iveta Valeine - Garkalnes sieviešu biedrība "Mūsmājas"

___

• 06.10.2017. NVO kapacitātes stiprināšanas darba grupas sanāksmeDarba kārtībā: sanāksme organizēta saistībā ar biznesa plāna sagatavošanu ALTUM grantu programmā sociālās uzņēmējdarbības attīstībai. Sanāksmē bija pārstāvētas 10 organizācijas: Elīna Ālere-Fogele, Sieviešu tiesību institūts; Lelde Cālīte, Sociālā atbalsta un palīdzības biedrība "Veiksme"; Iveta Valeine, Garkalnes sieviešu biedrība "Mūsmājas"; Jānis Stjadja, Dobeles invalīdu biedrība; Roberts Patersons, Cēsu biedrība "Jaunatne par"; Rihards Bunka, Latvijas Juristu apvienība; Norberts Snarskis, PINS; Baiba Giptere, Asociācija Latgales priekšpilsētas attīstībai; Rita Sprūža, Rīgas aktīvo senioru alianse, un Inna Šumanska, EAPN-Latvia. EAPN-Latvia ir Labklājības ministrijas vadītā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta dalīborganizācija.
Lasīt vairāk >>>

___

• 22.08.2017. NVO kapacitātes stiprināšanas darba grupas sanāksmeNVO kapacitātes stiprināšanas darba grupas sanāksmes darba kartībā tika iekļauti šādi jautājumi:
1) 2016. gada aptaujas rezultātu analīze; 2) Latvijas NVO fonda / Sabiedrības integrācijas fonda finansētā projekta norise; 3) EAPN Nacionālo tīklu atbalsta programmas norise; 4) EMIN-2 projekta norise; 5) EAPN-Latvia projektu / programmu budžeti un līdzfinansējuma nodrošināšana iepriekš minēto projektu īstenošanai; 6) Stratēģijas platformas darba grupu kapacitātes stiprināšana; 7) pieteikums sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai; 8) pieteikums EAPN Solidarity Fund 2017-2018; 9) fonda LAIKaMETS projektu konkurss; 10) biroja kapacitātes nodrošināšana.
Lasīt vairāk >>>

Dokumenti

• EAPN-Latvia aptaujas rezultātu kopsavilkums par biedru organizāciju ieguldījumu 2016. gadā (.pdf) >>

___

Eiropas Sociālās politikas darba grupa

Rīga, 13.09.2017.
Eiropas Sociālās politikas darba grupas sanāksme
(vadītājs Norberts Snarskis)

Sanāksmē ar prezentāciju uzstājās Dita Guste, Eiropas biznesa atbalsta tīkla (EEN – Enterprise Europe Network) pārstāve. Tuvāk www.een.lv

___

Rīga, 17.08.2017.
Eiropas Sociālās politikas darba grupas sanāksme
(vadītājs Norberts Snarskis)Sanāksmes darba kārtībā bija ietverti šādi jautājumi:
1) uzdevumi pētījuma Poverty Watch īstenošanai Latvijā;
2) diskusija par iedzīvotāju ienākuma līmeni un tā ietekmi;
3) dalībnieku nodrošināšana ar tulkotiem materiāliem un informāciju par dalību pasākumos ārvalstīs;
4) darba grupas aktivitātes publisko pasākumu organizēšanai.

Nākamā darba grupas sanāksme paredzēta 13. septembrī.

___Rīga, 21.07.2017.
Eiropas Sociālās politikas darba grupas sanāksmē (vadītājs Norberts Snarskis) tika apskatīti šādi temati:

1) Maltas Prezidentūras augstā līmeņa pasākuma 2017.gada 30.-31.maijā rezultāti par starptautisku pieredzes apmaiņu un jauniešu interešu izglītību un par jauniešu iesaistīšanu interešu izglītībā;
2) EAPN (Europe) uzdevumi attiecībā uz Nacionālās reformu programmas īstenošanu, ziņojuma valstij un specifisko rekomendāciju valstij apspriešanu, t.sk. par veselīgu un pieejamu uzturu un par Poverty watch pētījuma veikšanu;
3) nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju mandāts EAPN-Latvia un tā izmantošana politiskajai ietekmei, t.sk. darbībai Trīspusējā padomē pie Ministru kabineta;
4) EAPN-Latvia kritēriju izstrāde Eiropas Sociālo tiesību pīlāra uzstādījumu ieviešanai dzīvē;
5) pasākumi (sapulces, piketi, mītiņi) ziņas par sabiedrībai aktuālajiem jautājumiem un EAPN-Latvia nostādnēm nodošanai likumdevējiem;
6) EAPN-Latvia resursi un instrumenti, lai veicinātu nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju interešu aizstāvību, t.sk. Eiropas Sociālās politikas darba grupas resursi.

Nākošā darba grupas sanāksme paredzēta 17. augustā. Darba kārtībā iekļauts jautājums par kritērijiem un sistēmu, kādā veicams Poverty watch pētījums Latvijā un par šī pētījuma rezultātu izmantošanu.

Dokumenti

• 08.03.2017. EAPN-Latvia iesniegums Ministru kabinetam par Minimālā ienākuma noteikšanu (.doc) >>

• 30.01.2017. Izglītība un ideoloģija. Juris Dzelme (.pdf) >>

___

19.05.2017.
Darbu turpina Stratēģiskās plānošanas platforma

2017. gada 19. maijā Rīgā, Vaļņu ielā 32 notika EAPN-Latvia Stratēģiskās plānošanas platformas (SPP) dalīborganizāciju pārstāvju un Valdes locekļu sanāksme. SPP turpina 2014. gadā izveidotās Stratēģiskās plānošanas darba grupas iestrādes. SPP darbība no 2017. gada balstīta uz tematisku darba grupu izveidošanu un vadību.

No 2014. gada Eiropas iekļaušanas stratēģijas darba grupu Latvijā vada Norberts Snarskis, kurš ir EAPN-Latvia pilnvarotais pārstāvis EUISG. Vēl sanāksmē piedalījās pārstāvji no Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrības, Lielo ģimeņu centra "Ģimenes atbalsts", Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra, Garkalnes sieviešu kluba "Mūsmājas" un Fonda "Victory Foundation", kā arī EAPN-Latvia valdes locekles Laila Balga un Elīna Ālere-Fogele.
___
 

SĀKUMS

PAR MUMS

STRATĒĢIJAS PLATFORMA

INTEREŠU AIZSTĀVĪBA

EMIN

EMIN 2

LATVIJAS NVO FONDA PROJEKTI

PROJEKTI

BALTIC PROJECT


PASĀKUMI ĀRVALSTĪS

People Experiencing Poverty


PASĀKUMI LATVIJĀ


FONDS LAIKaMETS

 

 
 
eapn.lv 2014-2017 © EAPN-Latvia
-

tālrunis +371 22311545, e-pasts: info[at]eapn.lv