The European Anti-Poverty Network
Latvijas PretNabadzības TīklsCeturtdiena, 2019. gada 14. novembris

LV
EN

RU

 
 

STRATĒĢIJAS PLATFORMA

• Eiropas Sociālās politikas darba grupa
• REFERENCE BUDGETS darba grupa
• NVO kapacitātes stiprināšanas darba grupa
• Sabiedrības integrācijas darba grupa

2019. gads

Eiropas Sociālās politikas darba grupa

Programmu koordinatore Elīna Ālere-Fogele, elina.alere.fogeleeapn.lv

Administratore Santa Survila, santa.exeinbox.lv

Pamatsastāva dalībnieki

Laila Balga - EAPN-Latvia valde, IWO-International Women's Organisation
Baiba Giptere, Asociācija Latgales priekšpilsētas attīstībai
Ilga Liepiņa - Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība
Aleksandrs Nikoļins - LMSA "Sartorius"
Dace Paegle, Latvijas Bērnu forums
Baiba Svetlana Rozenberga - Rīgas aktīvo senioru alianse
Mārīte Rozentāle - Siguldas biedrība "Aicinājums Tev"
Jānis Stjadja - EAPN-Latvia valde, Dobeles invalīdu biedrība
Santa Survila - LMSA "Sartorius"
Iveta Šalve, Tautas palīdzības fonds
Iveta Valeine - Garkalnes sieviešu biedrība "Mūsmājas"
Dzintra Ziemele - Tautas palīdzības fonds

Kontaktpersonas pa atbildības sfērām

Iveta Valeine, koordinatore sadarbībai ar LR Saeimas komisijām, ministrijām, pašvaldībām - ivetavaleineinbox.lv
Dzintra Ziemele, koordinatore priekšlikumu sagatavošanai uz Rīgas domi - tpfinbox.lv

• EAPN-Latvia Eiropas sociālās politikas stratēģija 2019-2020 (.pdf) >>

_

• 18.09.2019. Eiropas Sociālās politikas darba grupas sanāksme

18. septembrī Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika ESP darba grupas sanāksme. Darba grupu vadīja Elīna Ālere-Fogele un Santa Survila, piedalījās LMSA pārstāvis Aleksandrs Nikoļins, Tautas palīdzības fonda pārstāve Iveta Šalve, Latvijas Bērnu foruma pārstāve Dace Paegle, Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrības pārstāve Ilga Liepiņa, Garkalnes novada sieviešu biedrības "Mūsmājas" pārstāve Iveta Valeine un Latvijas Kristīgo senioru savienības pārstāves Guna Putniņa un Ivonna Puškareva.

_

• 26.08.2019. Eiropas Sociālās politikas darba grupa gatavojas Starptautiskajai nabadzības izskaušanas dienai26. augustā Rīgā, Latvijas Kara muzejā notika Eiropas Sociālās politikas darba grupas sanāksme, kurā tika apstiprināts darba plāns 2. pusgadam, apspriestas atsauksmes uz Veselības ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas sniegtajām atbildēm uz EAPN-Latvia iesniegumiem, un apspriests EAPN nostājas dokuments "FINAL DRAFT OF EAPN’S POSITION PAPER ON THE POST EUROPE 2020 STRATEGY".

Darba grupa uzsākusi gatavošanos Starptautiskajai nabadzības izskaušanas dienai, kas notiek 17. oktobrī. Latvijas interesentus paredzēts aicināt uz sanāksmi Eiropas Savienības mājā.

Sanāksmē piedalījās dalīborganizāciju pārstāvji: Elīna Ālere-Fogele, EAPN-Latvia valdes locekle, Sieviešu tiesību institūts; Santa Survila un Aleksandrs Nikoļins, LMSA "Sartorius"; Dzintra Ziemele, Tautas palīdzības fonds; Dace Paegle, Latvijas Bērnu forums, un Egils Rutkovskis, Bērnu un jauniešu atbalsta biedrība "TEV".
Lasīt vairāk >>

_

• 13.08.2019. EAPN-Latvia valdes un Eiropas Sociālās politikas darba grupas kopsapulce13. augustā Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika EAPN-Latvia valdes un Eiropas Sociālās politikas darba grupas kopsapulce, kurā tika sagatavoti priekšlikumi Darba grupas vadības reorganizācijai, darbības plānošanai un pienākumu sadalei, kā arī pasākumiem biedru organizāciju aktivizēšanai. Kopsapulci vadīja Laila Balga, EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja, tajā piedalījās dalīborganizāciju pārstāvji: Elīna Ālere-Fogele un Baiba Giptere, EAPN-Latvia valdes locekles; Santa Survila un Aleksandrs Nikoļins (LMSA "Sartorius"); Ilga Liepiņa (Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība), Baiba Svetlana Rozenberga (Rīgas aktīvo senioru alianse),
Iveta Valeine (Garkalnes sieviešu biedrība "Mūsmājas"),Dzintra Ziemele un Iveta Šalve (Tautas palīdzības fonds) un Dace Paegle (Latvijas Bērnu forums).
Lasīt vairāk >>

-

• 22.07.2019. Eiropas Sociālās politikas darba grupas sanāksme

22. jūlijā Rīgā notika Eiropas Sociālās politikas darba grupas sanāksme, kurā tika izskatīti darba grupas komunikācijas jautājumi. Sanāksmē piedalījās Elīna Ālere-Fogele, Darba grupas vadītāja, un pārstāvji no dalīborganizācijām: Santa Survila un Aleksandrs Nikoļins (LMSA "Sartorius") un Ilga Liepiņa (Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība).

-

• 03.07.2019. Eiropas Sociālās politikas darba grupas sanāksme

3. jūlijā Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika Eiropas Sociālās politikas darba grupas sanāksme, kurā tika izskatīti administratīvie jautājumi un priekšlikumi Darba grupas aktivizēšanai. Sanāksmē piedalījās Elīna Ālere-Fogele, Darba grupas vadītāja, un pārstāvji no dalīborganizācijām: Ilga Liepiņa (Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība), Santa Survila un Aleksandrs Nikoļins (LMSA "Sartorius"), Mārīte Rozentāle (Siguldas biedrība "Aicinājums Tev"), Iveta Valeine (Garkalnes sieviešu biedrība "Mūsmājas") un Dzintra Ziemele (Tautas palīdzības fonds).

_

• 18.06.2019. Aptauja patēriņa groza plānošanai18. jūnijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā EAPN-Latvia Eiropas Sociālās politikas darba grupas pasākumu ietvaros EAPN-Latvia uzsāka aptauju patēriņa groza (Reference Budgets) plānošanas vajadzībām.

Aptaujā piedalījās pārstāvji no Sieviešu tiesību institūta, Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrības, LMSA "Sartorius", Latvijas Bērnu foruma, Asociācijas Latgales priekšpilsētas attīstībai, Latvijas Neredzīgo biedrības Rīgas
pilsētas TO, Dobeles invalīdu biedrības un Tautas palīdzības fonda.
Lasīt vairāk >>

_

• 17.05.2019. Eiropas Sociālās politikas darba grupas aptauja17. maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā EAPN-Latvia Eiropas Sociālās politikas darba grupas pasākumu ietvaros Valdes locekles Laila Balga un Baiba Giptere veica Sieviešu tiesību institūta, Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrības, Latvijas Kristīgo senioru savienības, LMSA "Sartorius", Asociācijas Latgales priekšpilsētas attīstībai, Garkalnes sieviešu biedrības "Mūsmājas", Siguldas biedrības "Aicinājums Tev" un Tautas palīdzības fonda pārstāvju aptauju saistībā ar nabadzīgo un sociāli atstumto cilvēku vajadzībām.
Lasīt vairāk >>

_

• 26.04.2019. Eiropas Sociālās politikas darba grupas sanāksme26. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā EAPN-Latvia Eiropas Sociālās politikas darba grupas ikmēneša sanāksmē pulcējās pārstāvji no Sieviešu tiesību institūta, Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrības, LMSA "Sartorius", Asociācijas Latgales priekšpilsētas attīstībai, Dobeles invalīdu biedrības un Tautas palīdzības fonda.
Lasīt vairāk >>

_

• 13.03.2019. Eiropas Sociālās politikas darba grupas sanāksme13. martā Latvijas Kara muzejā EAPN-Latvia Eiropas Sociālās politikas darba grupas (vadītāja Elīna Ālere-Fogele) ikmēneša sanāksmē pulcējās pārstāvji no Sieviešu tiesību institūta, Rīgas aktīvo senioru alianses, Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrības, LMSA "Sartorius", Asociācijas Latgales priekšpilsētas attīstībai, Garkalnes sieviešu biedrības "Mūsmājas", Dobeles invalīdu biedrības un Tautas palīdzības fonda. Darba kārtībā bija jautājumi par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, par NVO palīdzības veidiem trūcīgajiem iedzīvotājiem, par kredītu atmaksas problēmām studentiem.
DG apstiprināja divus priekšlikumus: par izglītības pieejamību un par veselības aprūpes pieejamību, kas tiks nosūtīti atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijai un Veselības ministrijai.
Lasīt vairāk >>

_

• 15.02.2019. Eiropas Sociālās politikas darba grupas sanāksme2019. gada 15. februārī EAPN-Latvia Eiropas Sociālās politikas darba grupa diskutēja par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, īpaši mazaizsargātajām grupām. Priekšlikumus sagatavoja Elīna Ālere-Fogele, Santa Survila, Aleksandrs Nikoļins, Ilga Liepiņa, Iveta Valeine, Baiba Giptere un Mereline Sone sadarbībā ar Latvijas Ģimenes ārstu asociācijas prezidenti Sarmīti Veidi un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidenti Līgu Kozlovsku. Sanāksmes laikā EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāju Lailu Balgu intervēja Uldis Āboliņš (LNT), kura kā Eiropas Parlamenta deputātu kandidāte piedāvā sabiedrībai Eiropas Sociālo tiesību pīlāra pamatprincipu formālu nostiprināšanu visā Eiropā.
Lasīt vairāk >>

• EAPN-Latvia Saeimas deputātiem par pārskatītās Eiropas Sociālās hartas 4.p 1.p (.pdf) >>_

• 18.01.2019. Eiropas Sociālās politikas darba grupa2019. gada 18. janvārī Latvijas Kara muzejā strādāja EAPN-Latvia Eiropas Sociālās politikas darba grupa. Ar NVO ekspertiem darba grupā bija pārstāvēts Sieviešu tiesību institūts, IWO-International Women's Organisation, Rīgas aktīvo senioru alianse, Asociācija Latgales priekšpilsētas attīstībai, LMSA "Sartorius", Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība, Dobeles invalīdu biedrība, Siguldas biedrība "Aicinājums Tev" un Garkalnes sieviešu biedrība "Mūsmājas". Sanāksmes dalībnieki sagatavoja darba plānu 2019. gadam un apstiprināja tematiku Eiropas līmeņa starptautiskajai konferencei, kas notiks Rīgā š.g. 21. martā.
Lasīt vairāk >>

___

REFERENCE BUDGETS darba grupa


Vadītājs Andris Burtnieks, matemātiķis, ekonomikas zinātņu doktors

Pamatsastāva dalībnieki

Laila Balga, tiesību zinātņu maģistrs, jurists, EMIN nacionālais koordinators
Egils Rutkovskis, ar Eiropas līmeņa augstāko izglītību sociālajā un karitatīvajā sociālajā darbā
Elīna Ālere-Fogele, EAPN-Latvia pārstāve LM Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejā
Mārīte Rozentāle, EAPN-Latvia pārstāve LM Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejā

• Patēriņa budžeta aprēķina metodikas izstrādāšanas darba plāns 01.09.2019 - 30.06.2020. (.pdf) >>

• Reference Budgets Report EMIN Peer Review (.pdf) >>


• 24.09.2019. Reference Budgets darba grupa gatavojas konferencei Rīgā24. septembrī Rīgā, EAPN-Latvia telpās notika Reference Budgets darba grupas sanāksme saistībā ar konferences plānošanu š.g. novembrī Rīgā. Tēma: Patēriņa grozs un nevienlīdzības mazināšana. Sanāksmē piedalījās EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga, valdes locekles Elīna Ālere-Fogele un Baiba Giptere, Darba grupas vadītājs Andris Burtnieks, pārstāvis no Kustības tautsaimniecības un enerģijas veicināšanai Egils Rutkovskis, pārstāve no Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrības Ilga Liepiņa un pārstāve no Rīgas aktīvo senioru alianses Liesma Neipreisa.
Lasīt vairāk >>

_

Rīga, 14.08.2019

2019. gada 14. augustā EAPN-Latvia valde un Reference Budgets darba grupa apstiprināja starptautiskās konferences sagatavošanu, to paredzot 2019. gada 23. novembrī Rīgā.

Rīga, 02.08.2019

2019. gada 2. augustā Reference Budgets darba grupas pārstāvjus Andri Burtnieku un Lailu Balgu Labklājības ministrijā laipni pieņēma Sociālās iekļaušanas politikas departamenta direktore Elīna Celmiņa un Sociālās politikas plānošanas un attīstības departamenta direktora vietniece Sanita Vasiļjeva. Diskusijā tika akcentētas tās atšķirīgās nostādnes, kas pastāv starp valsts institūcijas iestrādēm un EAPN-Latvia kā Eiropas līmeņa nevalstiskās organizācijas uzdevumiem.

Rīga, 26.07.2019

EMIN Reference Budgets darba grupa ir aktivizējusi savu darbu un aicina tajā iesaistīties kvalificētus un ieinteresētus speciālistus.
Darba grupa paredz tuvākajā laikā ar savām nostādnēm iepazīstināt Valsts prezidenta padomnieku, LR Saeimas un Labklājības ministrijas amatpersonas, un Latvijas Universitātes speciālistus.
Par patēriņa groza ieviešanas metodiku savās valstīs jau EAPN-Latvia ir informējuši Francijas un Austrijas eksperti. Turpinās sarunas ar vairāk nekā 10 citu valstu organizācijām. Taču darba grupa uzskata, ka nepieciešams šajā gadā veikt arī Latvijas iedzīvotāju aptauju, tāpēc tiek sagatavota īpaša anketa un plānots darbs dažādos reģionos.

Rīga, 03.07.2019

2019.gada 3. jūlijā EAPN-Latvia vadība European Minimum Income Network (EMIN) ietvaros apstiprināja Reference Budgets darba grupu ekonomikas zinātņu doktora Andra Burtnieka vadībā.
Darba grupā iesaistījušies EMIN nacionālā koordinatore Laila Balga un Egils Rutkovskis, kuram ir Eiropas līmeņa augstāko izglītību sociālajā un karitatīvajā sociālajā darbā. Šobrīd sagatavots darba plāns 2019. gadam, kā arī plāns starptautiskās pieredzes pārņemšanai saistībā ar patēriņa groza, kas paaugstina katra iedzīvotāja labklājību, veidošanas metodiku.
Svarīga nozīme ir tām zināšanām par patēriņa groza ieviešanas politiku, ko 2017.-2018. gadā sniedza Eiropas Komisijas līdzfinansētā EAPN EMIN projekta īstenošanas process, kurā piedalījās Laila Balga un Līga Rasnača, Latvijas Universitātes asociētā profesore.

___

NVO kapacitātes stiprināšanas darba grupa

Vadītāja Laila Balga

Pamatsastāva dalībnieki

Elīna Ālere-Fogele - EAPN-Latvia valde, Sieviešu tiesību institūts
Baiba Giptere - EAPN-Latvia valde, Asociācija Latgales priekšpilsētas attīstībai
Diāna Jasinska - Siguldas biedrība "Aicinājums Tev"
Māris Kalējs - EAPN-Latvia IT
Ilga Liepiņa - Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība
Aleksandrs Nikoļins - LMSA "Sartorius"
Mārīte Rozentāle - Siguldas biedrība "Aicinājums Tev"
Mereline Sone - EAPN-Latvia PR
Santa Survila - LMSA "Sartorius"
Iveta Šalve - Tautas palīdzības fonds
Inna Šumanska - EAPN-Latvia tulks
Iveta Valeine - Garkalnes sieviešu biedrība "Mūsmājas"
Dzintra Ziemele - Tautas palīdzības fonds

Biedrības "EAPN-Latvia" un Latvijas Nacionālās bibliotēkas sadarbības koncepcija 2019. gadam (.pdf) >>

• 25.06.2019. EAPN-Latvia biedru organizāciju aktuālā aptauja
Aptaujas anketa (.pdf) >>

Saskaņā ar 2019. gada 20. jūnija EAPN-Latvia valdes lēmumu Latvijas PretNabadzības Tīkla organizācijas tiek aicinātas piedalīties aptaujā, lai noskaidrotu Tīkla kapacitāti, paaugstinātu darbības efektivitāti un
veicinātu Tīkla atpazīstamību Latvijā. Anketu iesūtīšanas termiņš 2019. gada 1. augusts.
_

• 06.09.2019. NVO kapacitātes stiprināšanas darba grupas sanāksme2019. gada 6. septembrī Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika NVO kapacitātes stiprināšanas darba grupas sanāksme, kurā piedalījās EAPN-Latvia valdes locekles Laila Balga, Elīna Ālere-Fogele un Baiba Giptere, Latvijas Bērnu foruma pārstāve Dace Paegle, Siguldas biedrības "Aicinājums Tev" vadītāja Mārīte Rozentāle un Garkalnes sieviešu biedrības "Mūsmājas" vadītāja Iveta Valeine.
Darba grupa diskutēja par potenciālajiem EEZ/Norvēģijas finanšu instrumenta, programmas ERASMUS+, Ziemeļvalstu un ASV fondu konkursiem 2020. gadam, apsprieda aktuālās vajadzības NVO kapacitātes paaugstināšanai, sociālās jomas stiprināšanai, iedzīvotāju iesaistei pilsoniskajā sabiedrībā, kā arī mazaizsargāto iedzīvotāju aizstāvībai.
Lasīt vairāk >>

_

• 25.05.2019. Dalība Eiropas Parlamenta vēlēšanās2019. gadā Laila Balga, EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja, piedalījās Eiropas Parlamenta vēlēšanās politiskās partijas "Progresīvie" sarakstā ar 15. numuru.
Lasīt vairāk >>
_

• 09.01.2019. EAPN-Latvia kalendārs 2019 (.pdf) >>
• 09.01.2019. EAPN-Latvia Stratēģiskie pasakumi 2019 (.pdf) >>

• 14.02.2019. NVO kapacitātes stiprināšanas darba grupa Latvijas Nacionālajā bibliotēkā2019. gada 14. februārī mēs, Laila, Elīna un Baiba, tikāmies Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavā ar Ingu, Ilzi, Zani un Ludmilu. EAPN-Latvia tuvākajā laikā noslēgs sadarbības līgumu ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un saskaņos sadarbības koncepciju 2019. gadam, lai katru ceturksni kopējos pasākumos diskutētu par sociālajām un izglītības lietām, kas aktuālas mūsu valsts mazaizsargātākajiem iedzīvotājiem.
Lasīt vairāk >>

___

Sabiedrības integrācijas darba grupa

Vadītāja Baiba Giptere

Pamatsastāva dalībnieki

Elīna Ālere-Fogele - EAPN-Latvia valde, Sieviešu tiesību institūts
Laila Balga - EAPN-Latvia valde, IWO-International Women's Organisation
Mereline Sone - EAPN-Latvia PR

___

• 01.06.2019. Bolderājas svētki 20191. jūnijā Rīgā EAPN-Latvia darba grupa sadarbībā ar dalīborganizāciju Asociāciju Latgales priekšpilsētas attīstībai: Laila Balga, Baiba Giptere un Elīna Ālere-Fogele ar informatīvo materiālu galdu, konsultācijām un praktisko darbnīcu piedalījās Bolderājas svētkos 2019.
Svētkus organizēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas Nevalstisko organizāciju atbalsts sektors (Rīgas NVO nams).
EAPN-Latvia pārstāvji uzskata, ka organizatoru lēmums iekļaut svētku programmā anonīmas NVO akciju "Pirms es nomirstu..." (tas pats arī krievu valodā), kurā pamatā tika iesaistījušies mazgadīgie, ir bijis vērsts pret humānas sabiedrības interesēm.
Lasīt vairāk >>

___

Rīga, 23.04.2019.

23. aprīlī EAPN-Latvia valdes locekle Baiba Giptere piedalījās Rīgas domes Konsultatīvās padomes sabiedrības integrācijas jautājumos sēdē.

___

Rīga, 18.01.2019.

Ieejiet Rātsnamā! Tur ir interesanta NVO plakātu prezentācija, kas, tai skaitā, pastāsta par EAPN-Latvia komandas ieguldījumu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā.

 

Rīga, 10.01.2019.

2019. gada 10. janvārī Rīgā Baiba Giptere piedalījās Rīgas domes Sabiedrības integrācijas konsultatīvās padomes sēdē.

___

 

2016.-2018. gads >>
 

SĀKUMS

PAR MUMS

STRATĒĢIJAS PLATFORMA

VALDES SĒDES un SANĀKSMES

INTEREŠU AIZSTĀVĪBA

EMIN

EMIN 2

LATVIJAS NVO
FONDA PROJEKTI

RĪGAS DOMES PROJEKTI

PROJEKTI

BALTIC PROJECT

BALTIC PROJECT 2

NORDPLUS


PASĀKUMI ĀRVALSTĪS

People Experiencing Poverty


PASĀKUMI LATVIJĀ


FONDS LAIKaMETS


Programmas
Latvijas 100-gadei

 

 
 
eapn.lv 2014-2019 © EAPN-Latvia
-

tālrunis +371 22311545, e-pasts: info[at]eapn.lv