The European Anti-Poverty Network
Latvijas PretNabadzības TīklsPiektdiena, 2019. gada 13. decembris

LV
EN

RU

 
 

STRATĒĢIJAS PLATFORMA

2016.-2018. gads

Sabiedrības integrācijas darba grupa

  Vadītāja Baiba Giptere

• 24.10.2018. No 24. oktobra Rīgas NVO namā EAPN-Latvia ar informatīvu plakātu piedalās izstādē „NVO stāsti Latvijas simtgadē”.

___

• 12.05.2018. Rīgā EAPN-Latvia valdes locekle Baiba Giptere piedalījās fotoizstādes "Ielas anatomija. Maskavas iela" atklāšanā, kuru Mazā Kalna ielas skvērā organizēja Austrumu izpilddirekcija.

___

• 10.05.2018. EAPN-Latvia valdes locekles Laila Balga un Baiba Giptere piedalījās Rīgas domes un biedrības "Rīgas Apkaimju Alianse" organizētajā sanāksmē. Šobrīd Rīgā izveidotas 58 apkaimes, kurās aktīvi darbojas 16 nevalstiskās organizācijas. Sanāksmē pētījuma rezultātus par apkaimju attīstības biedrību un Rīgas pašvaldības institūciju komunikāciju prezentēja Lāsma Ivaska, Rīgas Tehniskās universitātes maģistrante.

___

• 03.01.2018. EAPN-Latvia pārstāves Laila Balga un Baiba Giptere piedalījās Rīgas Austrumu izpilddirekcijas organizētajā sanāksmē, kas vērsta uz sadarbību ar nevalstiskajām organizācijām Latgales priekšpilsētā. Sanāksmes vadītāja Aija Briede.

__

Cilvēktiesību un sociālo lietu darba grupa

  Vadītāja Elīna Ālere-Fogele

• 09.05.2018. EAPN-Latvia tikšanās ar Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociāciju2018. gada 9. maijā Rīgā Cilvēktiesību un sociālo lietu darba grupa tikās ar Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas Padomes priekšsēdētāju Teklu Žabovu un padomnieci starptautiskajās un ES lietās Baibu Miltoviču. Darba grupa sagatavoja projektu EAPN-Latvia priekšlikumiem attiecībā uz Obligātā iepirkuma komponenti un attiecībā uz 1. Maija brīvdienu.
Lasīt vairāk >>

___

• 2018. gada 28. februārī Rīgā notika Darba grupas pirmā sanāksme, kurā piedalījās Elīna Ālere-Fogele, Baiba Giptere un Valija Eize.

Darba grupa izskatīja jautājumus, kas saistīti ar EAPN-Latvia 2017. gadā īstenotā projekta "Atbalsts NVO ieguldījumam nabadzīgo cilvēku interešu aizstāvībā" rezultātiem, priekšlikumu un LR Saeimas un ministriju atbilžu apkopojumu, un izvirzīja prioritātes NVO interešu aizstāvības darbam 2018. gadā.

Darba grupas vadītāja E.Ālere-Fogele informēja par EAPN EUISG (Eiropas Savienības Iekļaušanas stratēģiju grupas) aktualitātēm. Darba grupa sagatavoja EAPN-Latvia rezolūcijas projektu saistībā ar Starptautisko sieviešu dienu 8. martā.___

• 09.01.2018. EAPN-Latvia iesniedza priekšlikumus EAPN (Europe) aptaujā "Public consultation on a possible EU action addressing the challenges of access to social protection for people in all forms of employment in the framework of the European Pillar of Social Rights"

Public consultation on a possible EU action addressing the challenges of access to social protection for people in all forms of employment in the framework of the European Pillar of Social Rights (.pdf) >>

___

NVO kapacitātes stiprināšanas darba grupa

  Vadītāja Laila Balga

Pamatsastāva dalībnieki

Elīna Ālere-Fogele - EAPN-Latvia valde, Sieviešu tiesību institūts
Lelde Cālīte - EAPN-Latvia valde, Sociālā atbalsta un palīdzības biedrība "Veiksme"
Valentīna Eize - Latvijas Nākotnes Institūts
Baiba Giptere - EAPN-Latvia valde, Asociācija Latgales priekšpilsētas attīstībai
Ilga Liepiņa - Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība
Terēzija Mackare - Rīgas aktīvo senioru alianse
Dace Paegle - Latvijas Bērnu forums
Mārīte Rozentāle - Siguldas biedrība "Aicinājums Tev"
Jānis Stjadja - EAPN-Latvia valde, Dobeles invalīdu biedrība
Ligita Upīte - Jēkabpils NVO resursu centrs
Iveta Valeine - Garkalnes sieviešu biedrība "Mūsmājas"

___

• 14.09.2018. NVO kapacitātes stiprināšanas darba grupas sanāksme14. septembrī Rīgā notika EAPN-Latvia tīkla Kapacitātes stiprināšanas darba grupas sanāksme.
Darba kārtībā: 16. oktobris: PeP programmas pārskats un NVO 5 gadu darbības svinīgā sanāksme Latvijas PretNabadzības Tīklā; 24. oktobris: ārvalstnieku delegāciju vizītes Labklājības ministrijā un Rīgas domes Labklājības departamentā; 25. oktobris: starptautiskā konference "NVO stiprināšana efektīvai sociālo tiesību aizstāvībai" un darba grupu vadība; 26. oktobris: ārvalstnieku vizīšu rezultātu izvērtēšana.

Darba grupas sanāksmē piedalījās Dace Paegle (Latvijas Bērnu forums), Zigrīda Priedeslaipa (Balvi), Baiba Giptere Laila Balga un Elīna Ālere-Fogele (EAPN-Latvia valde), Ilga Liepiņa (Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība), Valentīna Eize (Latvijas Nākotnes Institūts) un Raimonds Iliško (Latvijas Juristu apvienība).
Lasīt vairāk >>

___

• 09.05.2018. NVO kapacitātes stiprināšanas darba grupas sanāksmeRīgā notika NVO kapacitātes stiprināšanas darba grupas sanāksme, kurā piedalījās Valdes locekles Laila Balga, Elīna Ālere-Fogele un Baiba Giptere, Siguldas biedrības "Aicinājums Tev" vadītāja Mārīte Rozentāle, Garkalnes sieviešu biedrības "Mūsmājas" vadītāja Iveta Valeine, Latvijas Juristu apvienības pārstāvis Raimonds Iliško un Balvu brīvprātīgā Zigrīda Priedeslaipa.
Tēmas: 1) EAPN-Latvia iespējas sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai; 2) EMIN Eiropas autobusa turnejas organizēšana Bauskā, Rīgā un Ainažos.
Lasīt vairāk >>

___

• 28.03.2018. NVO kapacitātes stiprināšanas darba grupas sanāksmeSanāksmes tēmas:
- PeP programmas un Eiropas Stratēģijas 2020 programmas projekta 2018. gadam apstiprināšana;
- EMIN-2 Autobusa tūres Latvijā projekta plānošana.
Lasīt vairāk >>

___

• 06.12.2017. NVO kapacitātes stiprināšanas darba grupas sanāksmeSanāksmes tēmas: EAPN-Latvia Latvijas 100-gadei veltītie pasākumi. Projektu plānošana Eiropas un Ziemeļvalstu fondiem.
Lasīt vairāk >>

___

• 15.11.2017. NVO kapacitātes stiprināšanas darba grupas sanāksmeSanāksmes tēmas: Projekta pieteikums Latvijas NVO fondam/ Sabiedrības integrācijas fondam 2018. gadam. Sociālā uzņēmējdarbība un pieredzes apmaiņa ārvalstīs.
Lasīt vairāk >>

___

• 06.10.2017. NVO kapacitātes stiprināšanas darba grupas sanāksmeDarba kārtībā: sanāksme organizēta saistībā ar biznesa plāna sagatavošanu ALTUM grantu programmā sociālās uzņēmējdarbības attīstībai. Sanāksmē bija pārstāvētas 10 organizācijas: Elīna Ālere-Fogele, Sieviešu tiesību institūts; Lelde Cālīte, Sociālā atbalsta un palīdzības biedrība "Veiksme"; Iveta Valeine, Garkalnes sieviešu biedrība "Mūsmājas"; Jānis Stjadja, Dobeles invalīdu biedrība; Roberts Patersons, Cēsu biedrība "Jaunatne par"; Rihards Bunka, Latvijas Juristu apvienība; Norberts Snarskis, PINS; Baiba Giptere, Asociācija Latgales priekšpilsētas attīstībai; Rita Sprūža, Rīgas aktīvo senioru alianse, un Inna Šumanska, EAPN-Latvia. EAPN-Latvia ir Labklājības ministrijas vadītā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta dalīborganizācija.
Lasīt vairāk >>>

___

• 22.08.2017. NVO kapacitātes stiprināšanas darba grupas sanāksmeNVO kapacitātes stiprināšanas darba grupas sanāksmes darba kartībā tika iekļauti šādi jautājumi:
1) 2016. gada aptaujas rezultātu analīze; 2) Latvijas NVO fonda / Sabiedrības integrācijas fonda finansētā projekta norise; 3) EAPN Nacionālo tīklu atbalsta programmas norise; 4) EMIN-2 projekta norise; 5) EAPN-Latvia projektu / programmu budžeti un līdzfinansējuma nodrošināšana iepriekš minēto projektu īstenošanai; 6) Stratēģijas platformas darba grupu kapacitātes stiprināšana; 7) pieteikums sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai; 8) pieteikums EAPN Solidarity Fund 2017-2018; 9) fonda LAIKaMETS projektu konkurss; 10) biroja kapacitātes nodrošināšana.
Lasīt vairāk >>>

Dokumenti

• EAPN-Latvia aptaujas rezultātu kopsavilkums par biedru organizāciju ieguldījumu 2016. gadā (.pdf) >>

___

Eiropas Sociālās politikas darba grupa

• 01.02.2018.
Ar 2018. gada 1. februāri konsultanta pakalpojumus Eiropas sociālās iekļaušanas politikas jautājumos EAPN-Latvia sācis sniegt Aivars Lasmanis, Health Institute vadītājs.

___

• Rīga, 13.09.2017.
Eiropas Sociālās politikas darba grupas sanāksme
(vadītājs Norberts Snarskis)

Sanāksmē ar prezentāciju uzstājās Dita Guste, Eiropas biznesa atbalsta tīkla (EEN – Enterprise Europe Network) pārstāve. Tuvāk www.een.lv

___

• Rīga, 17.08.2017.
Eiropas Sociālās politikas darba grupas sanāksme
(vadītājs Norberts Snarskis)Sanāksmes darba kārtībā bija ietverti šādi jautājumi:
1) uzdevumi pētījuma Poverty Watch īstenošanai Latvijā;
2) diskusija par iedzīvotāju ienākuma līmeni un tā ietekmi;
3) dalībnieku nodrošināšana ar tulkotiem materiāliem un informāciju par dalību pasākumos ārvalstīs;
4) darba grupas aktivitātes publisko pasākumu organizēšanai.

Nākamā darba grupas sanāksme paredzēta 13. septembrī.

___• Rīga, 21.07.2017.
Eiropas Sociālās politikas darba grupas sanāksmē (vadītājs Norberts Snarskis) tika apskatīti šādi temati:

1) Maltas Prezidentūras augstā līmeņa pasākuma 2017.gada 30.-31.maijā rezultāti par starptautisku pieredzes apmaiņu un jauniešu interešu izglītību un par jauniešu iesaistīšanu interešu izglītībā;
2) EAPN (Europe) uzdevumi attiecībā uz Nacionālās reformu programmas īstenošanu, ziņojuma valstij un specifisko rekomendāciju valstij apspriešanu, t.sk. par veselīgu un pieejamu uzturu un par Poverty watch pētījuma veikšanu;
3) nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju mandāts EAPN-Latvia un tā izmantošana politiskajai ietekmei, t.sk. darbībai Trīspusējā padomē pie Ministru kabineta;
4) EAPN-Latvia kritēriju izstrāde Eiropas Sociālo tiesību pīlāra uzstādījumu ieviešanai dzīvē;
5) pasākumi (sapulces, piketi, mītiņi) ziņas par sabiedrībai aktuālajiem jautājumiem un EAPN-Latvia nostādnēm nodošanai likumdevējiem;
6) EAPN-Latvia resursi un instrumenti, lai veicinātu nabadzības riskam pakļauto iedzīvotāju interešu aizstāvību, t.sk. Eiropas Sociālās politikas darba grupas resursi.

Nākošā darba grupas sanāksme paredzēta 17. augustā. Darba kārtībā iekļauts jautājums par kritērijiem un sistēmu, kādā veicams Poverty watch pētījums Latvijā un par šī pētījuma rezultātu izmantošanu.

Dokumenti

• 08.03.2017. EAPN-Latvia iesniegums Ministru kabinetam par Minimālā ienākuma noteikšanu (.doc) >>

• 30.01.2017. Izglītība un ideoloģija. Juris Dzelme (.pdf) >>

___

• 19.05.2017.
Darbu turpina Stratēģiskās plānošanas platforma

2017. gada 19. maijā Rīgā, Vaļņu ielā 32 notika EAPN-Latvia Stratēģiskās plānošanas platformas (SPP) dalīborganizāciju pārstāvju un Valdes locekļu sanāksme. SPP turpina 2014. gadā izveidotās Stratēģiskās plānošanas darba grupas iestrādes. SPP darbība no 2017. gada balstīta uz tematisku darba grupu izveidošanu un vadību.

No 2014. gada Eiropas iekļaušanas stratēģijas darba grupu Latvijā vada Norberts Snarskis, kurš ir EAPN-Latvia pilnvarotais pārstāvis EUISG. Vēl sanāksmē piedalījās pārstāvji no Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrības, Lielo ģimeņu centra "Ģimenes atbalsts", Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centra, Garkalnes sieviešu kluba "Mūsmājas" un Fonda "Victory Foundation", kā arī EAPN-Latvia valdes locekles Laila Balga un Elīna Ālere-Fogele.
___

Sadarbība ar Eiropas Parlamentu

• EAPN Ģenerālās Asamblejas noslēguma deklarācija 04.07.2015 (.pdf) >>
• EAPN GA Final Declaration 04.07.2015 (.pdf) >>
• EAPN Final Declaration 28.06.2014 (.pdf) >>
• EP vēlēšanas 16.05.2014 (.pdf) >>

Priekšlikumi un rezultāti

• Questionnaire: Latvian NGOs and Civil Society, Gender, and Politics 25.08.2016. (.doc) >>

• EAPN-Latvia priekšlikumi Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai par Eiropas Sociālo tiesību pīlāra izstrādi 21.09.2016. (.doc) >>

• EAPN-Latvia diskusijas rezolūcija 08.03.2016 (.pdf) >>

• NVO sanāksmes "Runā cilvēki, kuri pieredzējuši nabadzību" rezolūcija 12.11.2015 (.pdf) >>
• Meeting of NGOs "People Experiencing Poverty Speak for Themselves" resolution 12.11.2015 (.pdf) >>
• Ministru prezidenta biroja atbilde par aptauju un NVO un pašvaldību sanāksmes rezolūciju 02.12.2015 (.pdf) >>

• EAPN-Latvia vēstule Valsts kancelejai, MK un NVO Memoranda padomei 01.12.2015. (.pdf) >>
• NVO sanāksmes "Runā cilvēki, kuri pieredzējuši nabadzību" rezolūcija 12.11.2015. (.pdf)>>

• STI LSOST Rezolūcija 09.03.2015 (.pdf) >>
• NVO FM Veselības budžets 28.07.2014 (.pdf) >>
• STI MK Rezolūcija 07.03.2014 (.pdf) >>
• MK Rīcības plāns 10.02.2014 (.pdf) >>
• STI LM 29.01.2014 (.pdf) >>

Stratēģiskā darba grupa 2016

• Elīna Ālere-Fogele, Sieviešu tiesību institūts
• Vija Ahunzjanova, Lielo ģimeņu centrs „Ģimenes atbalsts”
• Laila Balga, Sieviešu tiesību institūts
• Lelde Cālīte, Sociālā atbalsta un palīdzības biedrība „Veiksme”
• Juris Dzelme, Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs
• Baiba Giptere, Asociācija Latgales priekšpilsētas attīstībai
• Sarma Pārstrauta, Latvijas Neredzīgo biedrības Rīgas pilsētas organizācija
• Staņislava Poče, Pieaugušo attīstības projekts
• Norberts Snarskis, biedrība „PINS”
• Valda Stadgale, biedrība „Jumītis”
• Jānis Stjadja, Dobeles invalīdu biedrība
• Agnese Trofimova, Latvijas Sarkanais Krusts
• Dzintra Žilde, Latvijas Pensionāru federācija
• Imants Keišs, Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība
• Zigrīda Priedeslaipa, EAPN-Latvia Balvu centrs
• Jānis Felsbergs, Latvijas Pensionāru federācija
• Iveta Valeine, Garkalnes sieviešu biedrība "Mūsmājas"
• Mārīte Rozentāle, Siguldas biedrība "Aicinājums Tev"
• Aleksandrs Kalniņš, Jēkabils NVO resursu centrs
 

SĀKUMS

PAR MUMS

STRATĒĢIJAS PLATFORMA

VALDES SĒDES un SANĀKSMES

INTEREŠU AIZSTĀVĪBA

EMIN

EMIN 2

LATVIJAS NVO
FONDA PROJEKTI

RĪGAS DOMES PROJEKTI

PROJEKTI

BALTIC PROJECT

BALTIC PROJECT 2

NORDPLUS


PASĀKUMI ĀRVALSTĪS

People Experiencing Poverty


PASĀKUMI LATVIJĀ


FONDS LAIKaMETS


Programmas
Latvijas 100-gadei

 

 
 
eapn.lv 2014-2019 © EAPN-Latvia
-

tālrunis +371 22311545, e-pasts: info[at]eapn.lv