The European Anti-Poverty Network
Latvijas PretNabadzības TīklsPiektdiena, 2024. gada 21. jūnijs

LV
EN

RU

 
 

STRATĒĢIJAS PLATFORMA

• Eiropas Sociālās politikas darba grupa
• NVO kapacitātes stiprināšanas darba grupa
• Interešu aizstāvība
• Sadarbība ar Rīgas domi

Arhīvs 2016.-2020. gads >>

Eiropas Sociālās politikas darba grupa

Andris Burtnieks, ESP darba grupas vadītājs, ekonomikas zinātņu doktors

Egils Rupeks, EAPN-Latvia pilnvarotais pārstāvis EUISG

Mārīte Rozentāle, pārstāve LM Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejā

Diāna Jasinska, pārstāvja aizstājējs LM Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejā

Dzintra Ziemele, pilnvarotā sadarbībai ar FEAD tīklu

Baiba Svetlana Rozenberga, pārstāve FEAD programmā Latvijā pie Labklājības ministrijas

___

Pamatsastāva dalībnieki

Vija Ahunzjanova, Lielo ģimeņu centrs "Ģimenes centrs"
Ingmāra Viktorija Azaucka - Rīgas aktīvo senioru alianse
Elīna Ālere-Fogele
- IWO-International Women's Organisation
Laila Balga
- EAPN-Latvia valde, IWO-International Women's Organisation
Andris Burtnieks - EAPN-Latvia valde
Raja Ēriksone - Rīgas aktīvo senioru alianse
Ilze Gensberga, Latvijas Nacionālā bibliotēka
Inete Ielīte, Sieviešu sadarbības tīkls
Diāna Jasinska, Siguldas biedrība "Aicinājums Tev"
Ieva Kraukle, Latvijas Nacionālā bibliotēka
Zane Krūmiņa, Latvijas Nacionālā bibliotēka
Natālija Kurnosova, Dobeles invalīdu biedrība
Ilga Liepiņa - Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība
Irēna Moreino, Latvijas Nacionālā bibliotēka
Nataļja Novikova, Biedrība "LiveIntegro"
Dace Paegle, Latvijas Bērnu forums
Romualds Ražuks, Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Onkonet"
Ivars Redisons - Latvijas Sociālo reformu biedrība
Baiba Svetlana Rozenberga - Rīgas aktīvo senioru alianse
Linda Romele, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Mārīte Rozentāle - Siguldas biedrība "Aicinājums Tev"
Egils Rupeks - EAPN-Latvia pilnvarotais pārstāvis EUISG
Egils Rutkovskis - Kustība Tautsaimniecības un Enerģijas veicināšanai
Jānis Stjadja - EAPN-Latvia valde, Dobeles invalīdu biedrība
Iveta Šalve, Tautas palīdzības fonds
Aigars Šveicers - EAPN-Latvia valde, Latvijas Juristu apvienība
Inga Vovčenko, Latvijas Nacionālā bibliotēka
Dzintra Ziemele - Tautas palīdzības fonds

• EAPN-Latvia Eiropas sociālās politikas stratēģija 2019-2020 (.pdf) >>

• EAPN-Latvia Eiropas Sociālās politikas darba grupas 2020. gada darba plāns (.pdf) >>

___

Dokumenti

2021. gads

• 30.08.2021. EAPN-Latvia 2021. gada Poverty Watch ziņojums un Covid-19 ietekme Latvijā (.pdf) >>

• 30.08.2021. EAPN-Latvia Poverty Watch Report and COVID-19 update Latvia 2021 (.pdf) >>

• 15.03.2021. Vēstule par līdzekļu piešķiršanu sirds mazspējas medikamentiem (.pdf) >>

• 29.01.2021. EAPN-Latvia iesniegums par pabalstu bērniem (.pdf) >>

___

2022. gads

• 22.02.2022. Eiropas sociālās politikas DG vebinārs

2022. gada 22. februārī ESP DG Andra Burtnieka vadībā uzsāka ikgadējā Poverty Watch ziņojuma plānošanu.

___

• 19.01.2022.  Eiropas sociālās politikas darba grupas sanāksme

2022. gada 19. janvārī notika Eiropas sociālās politikas darba grupas sanāksme, kuru vada ekonomikas zinātņu doktors Andris Burtnieks.
EAPN-Latvia iesniedza priekšlikumus LR Saeimas deputātiem, Ministru prezidentam, Labklājības ministram, Finanšu ministram, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram, Valsts kontrolierim un Latvijas Pašvaldību savienības valdes priekšsēdētājam: Par valsts un pašvaldību atbildību nabadzības mazināšanai Covid pandēmijas, inflācijas un enerģētiskās krīzes apstākļos (.pdf) >>

___

2021. gads


• 01.06.2021. Eiropas sociālās politikas darba grupas vebinārs

2021. gada 1. jūnijā noritēja EAPN-Latvia Eiropas sociālās politikas darba grupas sanāksme, kurā piedalījās Valdes locekļi Laila Balga, Aigars Šveicers un Jānis Stjadja, EUISG pārstāvis Egils Rupeks, kā arī dalīborganizāciju pārstāvji Elīna Ālere-Fogele, Dace Paegle, Lilita Kalnāja un Roberts Kārkliņš. EAPN-Latvia turpmākajos mēnešos ieguldīs lielu darbu veselības aprūpes, nodarbinātības, cilvēka cienīga atalgojuma, mājokļu nodrošināšanas, dzimumu līdztiesības un nevalstisko organizāciju kapacitātes veicināšanas pasākumos. Plaša sadarbība plānota ar vairāk nekā 15 partnerorganizācijām Eiropas valstīs.
Lasīt vairāk >>

___

• 09.03.2021. Eiropas sociālās politikas darba grupas vebinārs

2021. gada 9. martā EAPN-Latvia ESP DG sanāksmē aktuālos jautājumus sociālajā jomā apsprieda Aigars Šveicers, Jānis Stjadja, Ilga Liepiņa, Elīna Ālere-Fogele un Ingmāra Azaucka.

___


• 23.02.2021. Eiropas sociālās politikas darba grupas vebinārs

23. februārī notika EAPN-Latvia ESP DG vebinārs, kurā tika diskutēts par Latvijas Pensionāru federācijas valdes priekšsēdētājas Aijas Barčas un Labklājības ministres Ramonas Petravičas izvirzītajiem priekšlikumiem, kas atspoguļoti mediju informācijā attiecībā uz finansiālo atbalstu pensionāriem un cilvēkiem ar invaliditāti. Darba grupā strādāja Laila Balga, Andris Burtnieks, Aigars Šveicers, Jānis Stjadja, Vija Ahunzjanova, Ilga Liepiņa, Ingmāra Azaucka un Dace Paegle.
Lasīt vairāk >>

___

● 09.02.2021. Eiropas sociālās politikas darba grupas vebinārs

2021. gada 9. februārī notika EAPN-Latvia ESP DG vebinārs, kuru vadīja Valdes priekšsēdētāja Laila Balga. Darba kārtībā: 2021. gada darba plāns.

Vebinārā piedalījās Valdes locekļi Andris Burtnieks, Aigars Šveicers un Jānis Stjadja, EUISG pārstāvis Egils Rupeks, kā arī dalīborganizāciju pārstāvji Elīna Ālere-Fogele (Sieviešu tiesību institūts), Ilga Liepiņa (Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība), Dace Paegle (Latvijas Bērnu forums), Vija Ahunzjanova (Lielo ģimeņu centrs "Ģimenes centrs"), Ingmāra Azaucka (Rīgas aktīvo senioru alianse) un Nataļja Novikova (LiveIntegro).
___

● 26.01.2021. Eiropas sociālās politikas darba grupas vebinārs

2021. gada 26. janvārī notika EAPN-Latvia ESP DG vebinārs, kuru vadīja Valdes priekšsēdētāja Laila Balga. Darba kārtībā: EUISG, PeP un Poverty Watch programmu 2020. gada pārskati. 2021. gada darba plāns. Sadarbība ar Latvijas Nacionālo bibliotēku.

Vebinārā piedalījās Valdes locekļi Andris Burtnieks un Aigars Šveicers, EUISG pārstāvis Egils Rupeks, kā arī dalīborganizāciju pārstāvji Ilga Liepiņa (Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība), Dace Paegle (Latvijas Bērnu forums), Vija Ahunzjanova (Lielo ģimeņu centrs "Ģimenes centrs") un Ingmāra Azaucka (Rīgas aktīvo senioru alianse).
___

● 21.01.2021. Eiropas sociālās politikas darba grupas vebinārs

2021. gada 21. janvārī notika EAPN-Latvia ESP DG vebinārs, kuru vadīja Valdes loceklis Andris Burtnieks. Darba kārtībā: Poverty Watch plānošana.

Vebinārā piedalījās Valdes loceklis Aigars Šveicers, EUISG pārstāvis Egils Rupeks, Ingmāra Azaucka (Rīgas aktīvo senioru alianse) un Linda Romele (Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība).
___

● 12.01.2021. Eiropas sociālās politikas darba grupas vebinārs

2021. gada 12. janvārī notika EAPN-Latvia ESP DG vebinārs, kuru vadīja Valdes priekšsēdētāja Laila Balga. Darba kārtībā: 2021. gada darba plāns.

Vebinārā piedalījās Valdes locekļi Andris Burtnieks, Aigars Šveicers, Mārīte Rozentāle un Jānis Stjadja, revidente Natālija Kurnosova, EUISG pārstāvis Egils Rupeks, kā arī dalīborganizāciju pārstāvji Elīna Ālere-Fogele (Sieviešu tiesību institūts), Ilga Liepiņa (Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība), Dace Paegle (Latvijas Bērnu forums) un Vija Ahunzjanova (Lielo ģimeņu centrs "Ģimenes atbalsts").

___

Eiropas semestris un Eiropas sociālo tiesību pīlārs
Darbības plāns 2021


Janvāris – Maijs
Eiropas sociālās politikas darba grupas sanāksmes par darba plānu 2021. gadam

Janvāris – Septembris
NVO ekspertu diskusiju sanāksmes, informācijas apkopošana, Poverty Watch ziņojuma sagatavošana, satura izvērtēšana un noformēšana

Februāris – Oktobris
Darba grupas priekšlikumu sagatavošana LR Saeimai un Ministru kabinetam par atbalstu sievietēm, bērniem, pensionāriem, invalīdiem u.c.

Aprīlis – Decembris
Darba grupas priekšlikumu sagatavošana Eiropas Komisijas pārstāvniecībai Latvijā un Eiropas Parlamenta deputātiem no Latvijas par sociālās nevienlīdzības izskaušanu

Jūlijs - Septembris
NVO un lēmumu pieņēmēju semināri par Eiropas sociālo tiesību pīlāra principu ieviešanu

Augusts
Seminārs NVO ekspertiem par izpratni un stratēģiju sociālās iekļaušanās veicināšanai

Decembris
Darba grupas sanāksme programmas izvērtēšanai

 

SĀKUMS

PAR MUMS

EAPN-Latvia izdevumi

STRATĒĢIJAS PLATFORMA

European Minimum
Income Network


Latvijas NVO
fonda projekti


RĪGAS DOMES PROJEKTI
 
PROJEKTI

BALTIC PROJECT 4
BALTIC PROJECT 3
BALTIC PROJECT 2
BALTIC PROJECT

NORDPLUS 2019-2022
NORDPLUS preparatory 2019

ERASMUS+ Small-scale Partnership

2022-2023

ERASMUS+ Strategic Partnerships
2020-2023

ERASMUS+ SMES-Europa
2022-2024

ERASMUS AKREDITĀCIJA
2022-2027

PASĀKUMI ĀRVALSTĪS

People Experiencing Poverty


PASĀKUMI LATVIJĀ


FONDS LAIKaMETS


Programmas
Latvijas 100-gadei

 

 
 
eapn.lv 2014-2024 © EAPN-Latvia
-

tālrunis +371 22311545, e-pasts: info[at]eapn.lv