The European Anti-Poverty Network
Latvijas PretNabadzības TīklsSestdiena, 2020. gada 31. oktobris

LV
EN

RU

 
 

STRATĒĢIJAS PLATFORMA

• Eiropas Sociālās politikas darba grupa
• REFERENCE BUDGETS darba grupa
• NVO kapacitātes stiprināšanas darba grupa
• Interešu aizstāvība
• Sadarbība ar Rīgas domi

Arhīvs 2016.-2019. gads >>

Eiropas Sociālās politikas darba grupa

Dzintra Ziemele, pilnvarotā sadarbībai ar FEAD tīklu

Mārīte Rozentāle, pārstāve LM Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejā

Egils Rutkovskis, pārstāvja aizstājējs LM Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejā

Jānis Stjadja, pārstāvis LM Invaliditātes lietu nacionālajā padomē

___

Pamatsastāva dalībnieki

Elīna Ālere-Fogele, Sieviešu tiesību institūts
Laila Balga
- EAPN-Latvia valde, IWO-International Women's Organisation
Ilga Liepiņa - Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība
Dace Paegle, Latvijas Bērnu forums
Ivars Redisons - Latvijas Sociālo reformu biedrība
Baiba Svetlana Rozenberga - Rīgas aktīvo senioru alianse
Mārīte Rozentāle - Siguldas biedrība "Aicinājums Tev"
Egils Rutkovskis - Kustība Tautsaimniecības un Enerģijas veicināšanai
Jānis Stjadja - EAPN-Latvia valde, Dobeles invalīdu biedrība
Iveta Šalve, Tautas palīdzības fonds
Aigars Šveicers - EAPN-Latvia valde, Latvijas Juristu apvienība
Iveta Valeine - Garkalnes sieviešu biedrība "Mūsmājas"
Dzintra Ziemele - Tautas palīdzības fonds

• EAPN-Latvia Eiropas sociālās politikas stratēģija 2019-2020 (.pdf) >>

• EAPN-Latvia Eiropas Sociālās politikas darba grupas 2020. gada darba plāns (.pdf) >>

_

2020. gads

• 30.07.2020. Poverty Watch plānošanas darba grupas sanāksme2020. gada 30. jūlijā Rīgā, EAPN-Latvia birojā notika darba grupas sanāksme, kurā piedalījās Valdes locekļi Aigars Šveicers, Andris Burtnieks un Jānis Stjadja, kā arī pārstāvis EUISG Egils Rupeks, lai diskutētu par Poverty Watch sagatavošanas gaitu.
Lasīt vairāk >>

___

• 09.07.2020. Rīga. Darba grupas plānošanas sanāksme2020. gada 9. jūlijā EAPN-Latvia darba grupa uzsāka ikgadējā Poverty Watch plānošanu, lai pārskatu sagatavotu līdz 1. septembrim, kā arī izskatīja Valdes priekšlikumus par GMI pārskata iesniegšanu EAPN Europe un citus ar sociālajām tiesībām aktuālus jautājumus, kuros jāiesaistās NVO. Sanāksmē piedalījās Laila Balga, EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja; Elīna Ālere-Fogele un Aigars Šveicers, EAPN-Latvia valdes locekļi, Eiropas sociālās politikas eksperti; Egils Rupeks, EUISG eksperts; Andris Burtnieks, ES 2030 eksperts; Egils Rutkovskis, LM SIPKK eksperts, un Jānis Stjadja, LM ILNP eksperts.
Lasīt vairāk >>

___

• 09.03.2020. Rīga. Ekspertu intervija par nabadzības un sociālās atstumtības izvērtējumu2020. gada 9. martā EAPN-Latvia birojā Valdes priekšsēdētāja Laila Balga, Eiropas Sociālās politikas darba grupas eksperte Elīna Ālere-Fogele un Reference Budgets darba grupas vadītājs Andris Burtnieks sniedza interviju pētnieciskā institūta "Baltic Institute of Social Sciences" pētniecei Dr.sc.soc. Evijai Kļavei saistībā ar Ikgadējo nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējumu; pētījums tiek veikts Labklājības ministrijas uzdevumā.
Lasīt vairāk >>

___


• 04.03.2020. Rīga. Ekspertu intervija Erasmus+ programmā2020. gada 4. martā EAPN-Latvia birojā Valdes locekles Laila Balga (IWO-International Women's Organisation) un Elīna Ālere-Fogele (Sieviešu tiesību institūts) sniedza interviju par sieviešu kustību Latvijā Matea Jurinai, Erasmus+ programmas projekta "Gender and Politics" studentei no Horvātijas, un PhD. Laurai A. Dean, Millikin University (ASV) politisko zinātņu asociētajai profesorei, kura strādā Latvijas Universitātē.
Lasīt vairāk >>

___

• 27.02.2020. Rīga. Diskusija par Darba grupas plānu 2020. gadam2020. gada 27. februārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika EAPN-Latvia valdes un Eiropas Sociālās politikas darba grupas sanāksme, lai sagatavotu darba plānu 2020. gadam. Sanāksmē piedalījās Valdes locekļi Laila Balga, Elīna Ālere-Fogele, Baiba Giptere un Jānis Stjadja; dalīborganizāciju pārstāvji Ilga Liepiņa no Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrības; Aigars Šveicers no Latvijas Juristu apvienības; Dzintra Ziemele un Iveta Šalve no Tautas palīdzības fonda; Baiba Svetlana Rozenberga no Rīgas aktīvo senioru alianses; Dace Paegle no Latvijas Bērnu foruma; Iveta Valeine no Garkalnes sieviešu biedrības "Mūsmājas"; Vladislava Kļiņičevs no biedrības "Pro-Police Latvia", kā arī sadarbības partneru pārstāvji Inga Vovčenko un Irēna Moreino no Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Linda Romele no Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības.
Lasīt vairāk >>

___

• 21.01.2020. Rīga. Darba grupas pasākumu plānošanas sanāksme2020. gada 21. janvārī Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika Eiropas Sociālās politikas darba grupas sanāksme, kurā piedalījās EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga un dalīborganizāciju pārstāvji: Elīna Ālere-Fogele, EAPN-Latvia valde un Sieviešu tiesību institūts; Dzintra Ziemele, Iveta Šalve un Ēriks Lūriņš no Tautas palīdzības fornda; Andris Burtnieks, EAPN-Latvia; Egils Rutkovskis no Kustības Tautsaimniecības un Enerģijas veicināšanai; Imants Keišs un Ilga Liepiņa no Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrības; Dace Paegle no Latvijas Bērnu foruma; Aigars Šveicers no Latvijas Juristu apvienības; Iveta Valeine no Garkalnes sieviešu biedrības "Mūsmājas", kā arī sadarbības organizācijas pārstāve Linda Romule no Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības.
Lasīt vairāk >>

___

• 17.01.2020. Rīga. Eksperta intervija PUREFOOD

2020. gada 17. janvārī EAPN-Latvia birojā Eiropas Sociālās politikas darba grupas eksperte Elīna Ālere-Fogele sniedza interviju Sunny Morrison-Rijnaarts, Wageningen University (Nīderlande) pētniecei Eiropas Komisijas līdzfinansētā PUREFOOD projekta ietvaros.

___
 

SĀKUMS

PAR MUMS

STRATĒĢIJAS PLATFORMA

VALDES SĒDES un SANĀKSMES

European Minimum
Income Network


Latvijas NVO
fonda projekti


RĪGAS DOMES PROJEKTI
 
PROJEKTI

BALTIC PROJECT 4
BALTIC PROJECT 3
BALTIC PROJECT 2
BALTIC PROJECT

NORDPLUS
NORDPLUS PREPARATORY

ERASMUS+ Strategic Partnerships

PASĀKUMI ĀRVALSTĪS

People Experiencing Poverty


PASĀKUMI LATVIJĀ


FONDS LAIKaMETS


Programmas
Latvijas 100-gadei

 

 
 
eapn.lv 2014-2020 © EAPN-Latvia
-

tālrunis +371 22311545, e-pasts: info[at]eapn.lv