The European Anti-Poverty Network
Latvijas PretNabadzības TīklsPiektdiena, 2020. gada 29. maijs

LV
EN

RU

 
 

STRATĒĢIJAS PLATFORMA

• Eiropas Sociālās politikas darba grupa
• REFERENCE BUDGETS darba grupa
• NVO kapacitātes stiprināšanas darba grupa
• Sabiedrības integrācijas darba grupa
• Interešu aizstāvība

Arhīvs 2016.-2019. gads >>

Eiropas Sociālās politikas darba grupa

Programmu koordinatore Dzintra Ziemele, dzintraziemeleinbox.lv

Programmu koordinatore Dace Paegle, dacebernuforums.lv

Pārstāve LM Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejā Mārīte Rozentāle

Pārstāvja aizstājējs LM Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejā Egils Rutkovskis

___

Pamatsastāva dalībnieki

Elīna Ālere-Fogele, EAPN-Latvia valde, Sieviešu tiesību institūts
Laila Balga
- EAPN-Latvia valde, IWO-International Women's Organisation
Ilga Liepiņa - Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrība
Aleksandrs Nikoļins - LMSA "Sartorius"
Dace Paegle, Latvijas Bērnu forums
Baiba Svetlana Rozenberga - Rīgas aktīvo senioru alianse
Mārīte Rozentāle - Siguldas biedrība "Aicinājums Tev"
Egils Rutkovskis - Kustība Tautsaimniecības un Enerģijas veicināšanai
Jānis Stjadja - EAPN-Latvia valde, Dobeles invalīdu biedrība
Santa Survila - LMSA "Sartorius"
Iveta Šalve, Tautas palīdzības fonds
Aigars Šveicers - EAPN-Latvia valde, Latvijas Juristu apvienība
Iveta Valeine - Garkalnes sieviešu biedrība "Mūsmājas"
Dzintra Ziemele - Tautas palīdzības fonds

• EAPN-Latvia Eiropas sociālās politikas stratēģija 2019-2020 (.pdf) >>

• EAPN-Latvia Eiropas Sociālās politikas darba grupas 2020. gada darba plāns (.pdf) >>

_

2020. gads

• 09.03.2020. Rīga. Ekspertu intervija par nabadzības un sociālās atstumtības izvērtējumu2020. gada 9. martā EAPN-Latvia birojā Valdes priekšsēdētāja Laila Balga, Eiropas Sociālās politikas darba grupas eksperte Elīna Ālere-Fogele un Reference Budgets darba grupas vadītājs Andris Burtnieks sniedza interviju pētnieciskā institūta "Baltic Institute of Social Sciences" pētniecei Dr.sc.soc. Evijai Kļavei saistībā ar Ikgadējo nabadzības un sociālās atstumtības mazināšanas rīcībpolitikas izvērtējumu; pētījums tiek veikts Labklājības ministrijas uzdevumā.
Lasīt vairāk >>

___


• 04.03.2020. Rīga. Ekspertu intervija Erasmus+ programmā2020. gada 4. martā EAPN-Latvia birojā Valdes locekles Laila Balga (IWO-International Women's Organisation) un Elīna Ālere-Fogele (Sieviešu tiesību institūts) sniedza interviju par sieviešu kustību Latvijā Matea Jurinai, Erasmus+ programmas projekta "Gender and Politics" studentei no Horvātijas, un PhD. Laurai A. Dean, Millikin University (ASV) politisko zinātņu asociētajai profesorei, kura strādā Latvijas Universitātē.
Lasīt vairāk >>

___

• 27.02.2020. Rīga. Diskusija par Darba grupas plānu 2020. gadam2020. gada 27. februārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika EAPN-Latvia valdes un Eiropas Sociālās politikas darba grupas sanāksme, lai sagatavotu darba plānu 2020. gadam. Sanāksmē piedalījās Valdes locekļi Laila Balga, Elīna Ālere-Fogele, Baiba Giptere un Jānis Stjadja; dalīborganizāciju pārstāvji Ilga Liepiņa no Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrības; Aigars Šveicers no Latvijas Juristu apvienības; Dzintra Ziemele un Iveta Šalve no Tautas palīdzības fonda; Baiba Svetlana Rozenberga no Rīgas aktīvo senioru alianses; Dace Paegle no Latvijas Bērnu foruma; Iveta Valeine no Garkalnes sieviešu biedrības "Mūsmājas"; Vladislava Kļiņičevs no biedrības "Pro-Police Latvia", kā arī sadarbības partneru pārstāvji Inga Vovčenko un Irēna Moreino no Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Linda Romele no Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības.
Lasīt vairāk >>

___

• 21.01.2020. Rīga. Darba grupas pasākumu plānošanas sanāksme2020. gada 21. janvārī Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika Eiropas Sociālās politikas darba grupas sanāksme, kurā piedalījās EAPN-Latvia valdes priekšsēdētāja Laila Balga un dalīborganizāciju pārstāvji: Elīna Ālere-Fogele, EAPN-Latvia valde un Sieviešu tiesību institūts; Dzintra Ziemele, Iveta Šalve un Ēriks Lūriņš no Tautas palīdzības fornda; Andris Burtnieks, EAPN-Latvia; Egils Rutkovskis no Kustības Tautsaimniecības un Enerģijas veicināšanai; Imants Keišs un Ilga Liepiņa no Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrības; Dace Paegle no Latvijas Bērnu foruma; Aigars Šveicers no Latvijas Juristu apvienības; Iveta Valeine no Garkalnes sieviešu biedrības "Mūsmājas", kā arī sadarbības organizācijas pārstāve Linda Romule no Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības.
Lasīt vairāk >>

___

• 17.01.2020. Rīga. Eksperta intervija PUREFOOD

2020. gada 17. janvārī EAPN-Latvia birojā Eiropas Sociālās politikas darba grupas eksperte Elīna Ālere-Fogele sniedza interviju Sunny Morrison-Rijnaarts, Wageningen University (Nīderlande) pētniecei Eiropas Komisijas līdzfinansētā PUREFOOD projekta ietvaros.

___
 

SĀKUMS

PAR MUMS

STRATĒĢIJAS PLATFORMA

VALDES SĒDES un SANĀKSMES

European Minimum
Income Network


Latvijas NVO
fonda projekti


RĪGAS DOMES PROJEKTI
 
PROJEKTI

BALTIC PROJECT 3
BALTIC PROJECT 2
BALTIC PROJECT

NORDPLUS
NORDPLUS PREPARATORY

PASĀKUMI ĀRVALSTĪS

People Experiencing Poverty


PASĀKUMI LATVIJĀ


FONDS LAIKaMETS


Programmas
Latvijas 100-gadei

 

 
 
eapn.lv 2014-2020 © EAPN-Latvia
-

tālrunis +371 22311545, e-pasts: info[at]eapn.lv