The European Anti-Poverty Network
Latvijas PretNabadzības TīklsPiektdiena, 2024. gada 21. jūnijs

LV
EN

RU

 
 

STRATĒĢIJAS PLATFORMA

• Eiropas Sociālās politikas darba grupa
• NVO kapacitātes stiprināšanas darba grupa
•
Interešu aizstāvība
• Sadarbība ar Rīgas domi

Arhīvs 2016.-2020. gads >>

PATEICĪBA 2021

EAPN-Latvia izsaka pateicību par zināšanu un laika ieguldījumu Latvijas tīkla mērķu un uzdevumu īstenošanā 2021. gadā šādiem NVO ekspertiem un brīvprātīgajiem darbiniekiem, kā arī Labklājības ministrijas, Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Rīgas Stradiņa universitātes speciālistiem:

Vijai Ahunzjanovai
Gaļinai Augustovskai
Ingmārai Azauckai
Elīnai Ālerei-Fogelei
Rihardam Bunkam
Andrim Burtniekam
Elīnai Celmiņai
Agnesei Dagilei
Gatim Eglītim
Daigai Eidukai
Rajai Ēriksonei
Ilzei Gensbergai
Inetai Ielītei
Diānai Jasinskai
Mārim Kalējam
Lilitai Kalnājai
Edītei Kalniņai
Robertam Kārkliņam
Guntai Kellei
Ievai Krauklei
Zanei Krūmiņai
Natālijai Kurnosovai
Evijai Kūlai
Ģirtam Lapiņam
Ingunai Lapsiņai
Ilgai Liepiņai
Imantam Lipskim
Terēzijai Mackarei
Irēnai Moreino
Nataļjai Novikovai
Dacei Paeglei
Zanei Petrei
Romualdam Ražukam
Baibai Svetlanai Rozenbergai
Mārītei Rozentālei
Egilam Rupekam
Evijai Skaistkalnei
Jānim Stjadjam
Ritai Šebinai
Innai Šumanskai
Aigaram Šveiceram
Kārlim Trušinskim
Gustavam Upmanim
Jānim Vētram
Ingai Vovčenko
Regitai Zeiļai
Dzintrai Ziemelei

___

PATEICĪBA 2020

EAPN-Latvia valde izsaka pateicību sekojošiem EAPN-Latvia darbiniekiem un NVO ekspertiem par nozīmīgo zināšanu un prasmju un ievērojama apjoma brīvprātīgā darba ieguldījumu 2020. gadā sociālās iekļaušanas stiprināšanā un nabadzības mazināšanas veicināšanā:

1. Aigars Šveicers, EAPN-Latvia valdes loceklis, PeP programmas nacionālais koordinators, pilnvarotais pārstāvis Rīgas domē, Latvijas juristu apvienība
2. Andris Burtnieks, EAPN-Latvia valdes loceklis, Eiropas sociālās politikas darba grupas vadītājs, Kustība Tautsaimniecības un Enerģijas veicināšanai
3. Mārīte Rozentāle, EAPN-Latvia valdes locekle, pilnvarotā pārstāve LM SIPKK, Siguldas biedrība "Aicinājums Tev"
4. Jānis Stjadja, EAPN-Latvia valdes loceklis, Dobeles invalīdu biedrība
5. Egils Rupeks, EAPN-Latvia pilnvarotais pārstāvis EUISG, Sv.Lūkas atbalsta biedrība
6. Dace Paegle, EAPN-Latvia pilnvarotā pārstāve Capacity Building, Latvijas Bērnu forums
7. Baiba Svetlana Rozenberga, EAPN-Latvia pilnvarotā pārstāve FEAD, Rīgas aktīvo senioru alianse
8. Dzintra Ziemele, EAPN-Latvia pilnvarotā pārstāve FEAD Eiropas tīklā, Tautas palīdzības fonds
9. Ilga Liepiņa, EAPN-Latvia pilnvarotā pārstāve Latvijas Bērnu labklājības tīklā
10. Egils Rutkovskis, EAPN-Latvia pilnvarotais pārstāvja aizvietotājs LM SIPKK, Kustība Tautsaimniecības un Enerģijas veicināšanai
11. Natālija Kurnosova, EAPN-Latvia revidente
12. Inguna Lapsiņa, EAPN-Latvia finanšu menedžere
13. Māris Kalējs, EAPN-Latvia IT menedžeris
14. Inna Šumanska, EAPN-Latvia dokumentu tulkotāja
15. Vija Ahunzjanova, Lielo ģimeņu centra "Ģimenes atbalsts" valdes priekšsēdētāja
16. Rihards Bunka, Latvijas juristu apvienības valdes priekšsēdētājs
17. Ivars Redisons, Latvijas Sociālo reformu biedrības valdes priekšsēdētājs

SĀKUMS

PAR MUMS

EAPN-Latvia izdevumi

STRATĒĢIJAS PLATFORMA

European Minimum
Income Network


Latvijas NVO
fonda projekti


RĪGAS DOMES PROJEKTI
 
PROJEKTI

BALTIC PROJECT 4
BALTIC PROJECT 3
BALTIC PROJECT 2
BALTIC PROJECT

NORDPLUS 2019-2022
NORDPLUS preparatory 2019

ERASMUS+ Small-scale Partnership

2022-2023

ERASMUS+ Strategic Partnerships
2020-2023

ERASMUS+ SMES-Europa
2022-2024

ERASMUS AKREDITĀCIJA
2022-2027

PASĀKUMI ĀRVALSTĪS

People Experiencing Poverty


PASĀKUMI LATVIJĀ


FONDS LAIKaMETS


Programmas
Latvijas 100-gadei

 

 
 
eapn.lv 2014-2024 © EAPN-Latvia
-

tālrunis +371 22311545, e-pasts: info[at]eapn.lv